Lightly and meditation

The broader wellness concept does generally include a whole plethora of different, sometimes seemingly contradictory phenomena. Not only fitness – which itself is quite multifarious and includes everything from heavy-weight bodybuilding to cardiovascular activities among slim females – but also conventional medicine, and New Age ideas, and the latter may be partly related to both Buddhism (불교 in Korean) and Hinduism (힌두교 in Korean).

The Swedish meditation company Lightly, founded by the multi-skilled – vocalist in Yersinia, lecturer, writer and entrepreneur – Mattis Erngren from Uppsala appears to be one of the most interesting, substantial and relevant operators within the Swedish wellness industry. We got to know eacher while we were both studying religion in Uppsala back in early 2008, and like I Mattis did also write for Close-up Magazine.

Last year, I was also blessed by to have many e-mail interchanges of ideas with Mattis, and hence know how much evidence and sound reflections that this company’s theories and methods hinge upon. This is what they say themselves regarding the latter:

Meditation is a science-proven method to reduce stress, increase focus, boost emotional intelligence and much, much more. Utilized in a modern company, meditation will make your employees happier and more efficient.

If one, or perhaps rather one’s company and its co-workers, is interested to learn meditation (명상 in Korean), Lightly may be the proper choice in this respect.


Det bredare wellnesskonceptet inkluderar en mängd olika fenomen – alltifrån fitness, naturvetenskap och konventionella kostråd och mediciner, till New Age, och det senare kan i sin tur vara kopplat till både buddhism och hinduism. Man kan nästan tycka att det finns ett flertal inre motsägelser i fråga om de olika idéer som torgförs inom wellness, men blandningar av vitt skilda idéer och rön är hur som helst ganska vanligt förekommande.

Wellness kan även innefatta meditation, och i det avseendet är det svenska meditationsföretaget Lightly en av de mest intressanta, relevanta och teoretiskt och metodmässigt välunderbyggda aktörerna inom sitt område.

Dess grundare är den mångkunnige Uppsalabon Mattis Erngren – sångare i bandet Yersinia, föreläsare, skribent och entreprenör – och eftersom jag har haft ynnesten att få utbyta många idéer med vederbörande, särskilt i fjol, vet jag att det rör sig om ett substantiellt koncept, underbyggt av vetenskaplig bevisföring och genomtänkta reflektioner.

Är man som individ intresserad, och då kanske inte minst om man befinner sig på en position där man ansvarar för sina anställda på ett företag och vill förbättra deras välmående och prestationsförmåga, kan Lightly utgöra ett mycket lämpligt alternativ i detta avseende.