5 diet principles for ecologically conscious fitness people

When it is a fact that the consumption of regular kinds of meat and close to all sorts of dairy products – whether from birds (poultry), cows, pigs, fish or some other category of animals – are continuously increasing in for example Brazil, China, certain countries and regions in Africa and Asia, it feels almost silly to try to influence the behaviors of other people on a micro level. Because even if for instance Swedes would drastically decrease their consumption of beef, pork, milk and cheese, it would only have a tiny effect on the world’s totality in this respect.

Still it is at least not wrong to make individual initatives and suggest concrete changes of diatary habits. Hence I have included five main tips with regard to a more ecologically sustainable and healthy diet. Like other posts with a tips-related angle – such as this one and this one – these are more or less interrelated and should thus be looked upon holistically.

 

1. Stop eating all kinds of red meat
Yet, is as simple as that. People do not really need red meat, especially pork. Overall this is also a good way to reduce the total calorie intake and thus beneficial for one’s own health.


 

2. Stop eating all dairy products besides quark
Dairy products, often produced by the breeding and exploitation of cattle, is something that one should eat selectively. This is not the same as to say that it is bad to eat milk, yogurt, cheese and other dairy products to a reasonable extent, but if one looks at both a human being’s individual health and a more ecologically sustainable way of living, to only eat quark is a way to gradually reduce the demand for cattle breeding and exploitation. In a long-term perspective, the best option would be to stop cattle breeding overall.

3. Support all kinds of initiatives of non-animal and synthetical essential amino acids
There are a lot interesting things going on within the fitness industry with companies such as Nocco and to some extent also Vemma, which offer drinks that include branched chain aminco acids and/or other kinds of essential nutrients.

Within various scienctific fields a plethora of different studies – that add to already existing research – may lead to the possibility to produce and consume wholly non-animal BCAA-bars and/or drinks which consist of a limited amount of calories (less than 100 per 100 grams) but still with a good taste. So regardless of who do take more initiatives in this respect, in the present or in the probably not too distant future, one should look out for relevant options and support the best alternatives that are available. These kinds of products may completely or at least largely replace animal products.

 

4. Absorb influences from the Okinawa diet
The Japanese prefecture Okinawa is known for being one of the ‘blue zones’ in the world where many of the worlds centenarians – i.e. those who have lived 100 years or more – reside.

Okinawans eat a lot of fresh vegetables, seaweeds and moderately of fish, octupus and other marine animals, and do generally have a calorie deficit. It appears that this dietery approach is largely beneficial for one’s health.

If one is into fitness, one can add a small or moderate amount of chicken, turkey, eggs, quark and branched chain aminco acids to one’s regular diet and thus create a synthesis of the Okinawian diet and a more conventional fitness diet.

5. Do only eat non-endangered fish species
One can use for example this list as a point of departure and reference. Thus do not consume Atlantic cod, seabass, tuna (bluefin), salmon (연어 in Korean), flounder, eel etcetera. Instead, pick other and often smaller fish species and keep yourself updated in this regard. Fish species that are okay to eat is for instance Alaska pollock, wild salmon, bluefish and tuna (yellowfin).

 


När det är ett faktum att konsumtionen av alla sorters vanligt förekommande kött och nästan alla slags mejeriprodukter – oavsett om de kommer från fåglar, kor, grisar, fiskar, får eller någon annan kategori inom djurriket – ökar i många länder och regioner i världen, känns det nästan löjligt att försöka påverka människor på mikronivå. För även om svenskar förändrade sina dietmönster i mycket stor utsträckning skulle det likväl endast ha en mycket liten inverkan på den totala konsumtionen i världen.

Dock är det aldrig fel att göra individuella förändringar för att äta mer ekologiskt hållbart, vilket också går hand i hand med den egna hälsan i mycket stor utsträckning. Följaktligen har jag listat fem stycken konkreta åtgärder ur ett fitness-/wellnessperspektiv. I likhet med tidigare artiklar som listar fem saker – som denna och denna – hänger dessa samman och utgör därmed en helhet.

 

1. Sluta ät alla sorters rött kött
Ja, svårare än så är det inte. Människor behöver inte äta rött kött över huvud taget, och detta kan också bli ett sätt att minska den totala kalorimängden. Och om det verkligen “inte går” att sluta äta helt så minska åtminstone konsumtionen väldigt mycket.

2. Sluta ät alla sorters mejeriprodukter förutom kvarg
Mejeriprodukter, som ofta produceras genom att föda upp och exploatera nötkreatur, är något som man bör äta selektivt av. Det är inte samma sak som att säga att det är direkt dåligt i sig att äta yoghurt, filmjölk, ost, ägg och keso, men om man ser till både ekologisk hållbarhet och individuellt välbefinnande är det lämpligt att försöka minska efterfrågan på alla produkter förutom just kvarg. På lång sikt kan förhoppningsvis uppfödningen och exploateringen av djur som sker i samband med storskalig mejeriproduktion upphöra men det är en lång väg dit, inte minst på global nivå.

3. Stöd produktion och konsumtion av alla sorters syntetiskt framställda aminosyror och liknande
Det pågår mycket intressant inom fitnessindustrin med företag som Nocco och i viss mån även Vemma, som erbjuder grenade aminosyror och/eller andra slags essentiella näringsämnen.

Inom olika vetenskapliga ämnesområden – som bygger vidare på redan befintlig forskning – kan nya studier leda till att det blir möjligt att producera och konsumera helt icke-animaliska BCAA-bars och/eller -drycker som innehåller färre än 100 kalorier per 100 gram men med god smak. Oavsett vem eller vilka som tar dessa initiativ till nästa nivå bör man hålla utkik efter och stödja de bästa befintliga alternativen. På länge sikt kan detta ersätta en väldigt stor andel av den animaliska kosten.

4. Absorbera inslag från Okinawadieten
Den japanska prefekturen Okinawa är känt för att vara en av väldens så kallade “blå zoner” där flest 100-åringar lever.

Okinawainvånare äter mycket färska grönsaker, rotfrukter och sjögräs, och måttligt av fisk och andra havslevande animaliska källor. Om man har en fitnesslivsstil kan man komplettera en sådan diet med en rimlig mängd kyckling, kalkon, ägg, kvarg och grenade aminosyror och på så sätt skapa en syntes mellan Okinawadieten och en mer konventionell fitnessdiet.

5. Konsumera endast fisk och andra havslevande arter som inte är utrotningshotade
Man kan till exempel använda denna lista som utgångspunkt och komplettera med andra förhållningssätt. Konsumera därför inte torsk (annat än i liten utsträckning), havsabborre, tonfisk (de arter som inte är utrotningshotade), lax, svärdfisk, haj, flundra, ål etcetera. Gulfenad tonfisk, alaska pollock, blåfisk och atlantisk och kalifornisk lax är några av de arter som dock kan ätas.

Dog meat consumption and dogs as pets in South Korea

Recently, people – especially in Western countries – have used social media tools such as Facebook in order to protest against the dog meat festival in Yulin in South Central China at 22 June. A significant request has also been signed and sent to the government of Yulin.

As a Korean wave scholar, this is of some significance since one may try to learn as much as possible about (contempory) Korean culture in general. Additionally, Korean cuisine can be regarded as an integral part of a larger and multi-faceted Korean wave, and since this is related to national branding and image, one can hypothesize that the consumption of dog meat in South Korea will be downplayed or questioned by native Koreans in order to please Westerners. It might also be the case that since other East Asian populations – particularly Japanese and Chinese people – are the main targets for Korean cultural products, the opinions of Westerners are of less significance. Overall, this is not to be regarded as a big issue – at least as long as South Koreans do not promote similar events such as those in Yulin – and a large share of Westerners do nowadays probably associate the country in question much more with Samsung products and K-pop than this.

However, in conjunction with the Summer Olympics in Seoul in 1988, and the jointly hosted football World Cup in Japan and South Korea in 2002, the dog meat issue has been highlighted by Western media. Since the latest event took place almost 13 years ago, it is relevant to look into more recent studies on this phenomenon. One sigfinicant contribution is Anthony L. Podberscek’s article ‘Good to Pet and Eat: The Keeping and Consuming of Dogs and Cats in South Korea’ (Journal of Social Issues, vol. 65, number 3, 2009, pp. 615-632). I will briefly discuss some of its contents.

One may note that in all of Asia, ‘only’ about 13-16 million dogs and cats are eaten each year. Thus, even though one may see the dog meat festival in Yulin as an horrific event, it would be very misguided to regard Chinese people in general as large consumers of dogs, “It has been calculated that in Asia, about 13–16 million dogs and 4 million cats are eaten each year (Bartlett & Clifton, 2003).”

The same goes for South Korea. However, as the results from Podberscek’s study indicates, a significant share of South Koreans would not support a hypothetical national dog meat ban. South Koreans eat dogs for a variety of reasons, such as to be sociable, for the taste, and due to the belief that it has health benefits, and about 40 per cent do it occasionally. The idea of various health benefits is largely related to Confucianism:

According to Ann (1999, 2003a), the eating of dog meat has a long history in Korea, originating during the era of Samkug (Three Kingdoms, 57 BC to AD 676). It was not common after this period, though, as Buddhism grew in popularity and became the state religion during the Koryo Dynasty (918–1392). However, during the Choson Dynasty (1392–1910), Confucianism became the state ideology, paving the way for the return of dog meat as food. Indeed, Confucians enjoyed the meat so much that it was, according to oral tradition, nicknamed “Confucians’ meat” (Walraven, 2001). To justify this, Confucians pointed to the canonical authorization of the so-called Chinese Book of Rites, in which dogs are divided into three classes: hunting dogs, watchdogs, and food (Ash, 1927, p. 59; Walraven, 2001). During this period, dog meat was served in many ways, including gaejangguk (original name for dog soup; also spelt kaejangguk), sukyuk (meat boiled in water), sundae (a sausage), kui (roasted meat), and gaesoju (literally “dog liquor,” also spelt kae-soju; Ann, 1999). Kim (1989) found details of 14 different dog meat recipes for the period of 1670–1943. The consumption of dog meat has mainly been associated with farmers trying to maintain their stamina during the oppressive heat of summer (Simoons, 1994; Walraven, 2001). However, exceptions to this have been found. For example, in 1534, there is a reference during the reign of King Chungjong that dog meat was offered to a high official as a bribe, and in 1777, a reference was made to government officials going out to eat dog meat soup (Walraven, 2001).

These attitudes may have changed more or less in just the recent years, but dog meat consumption has unhesitatingly still persisted to a fairly large extent. Historically, dog meat has been distinguished from pet dogs, and similar to Japanese and Western people a significant share of contemporary South Koreans invest time and money in the caretaking of their pet dogs; cats are however seldom used as pets and are not looked upon as food (almost at all).

In relationship to Western and Japanese consumers of South Korean cultural products, one may suggest that South Koreans might want to downplay the dog meat consumption and instead highlight that certain dog breeds are used as pets and are not ill-treated. Chinese people in general will probably not be upset due to their neighbors dog meat consumption – instead it can be regared as evidence that Chinese culture has influenced smaller countries in the East Asian region – and might also be influenced by the ways that South Koreans treat their pet dogs. The reason for this suggestion is because of that Korean celebrities are highly regarded among a significant share of Chinese people, and it is not unusual that some of these walk around with their cute pet dogs. To take care of a pet dog may appear as cool, cute and cosmopolitan.

Lastly, I have also included a rather extensive quote regarding dog and cat meat consumption in a regional and global perspective, and on the objects of the study:

Today, the consumption of dogs and cats still occurs in a number of countries, including Cambodia, China, Thailand, and Vietnam (see Bartlett & Clifton, 2003; Podberscek, 2007), but the eating of dogs was outlawed in the Philippines in 1998 and cat eating was banned in Vietnam in 1998. In 1996, it was reported that dog meat was still being eaten in parts of Eastern Switzerland (De Leo, 1996). It has been calculated that in Asia, about 13–16 million dogs and 4 million cats are eaten each year (Bartlett & Clifton, 2003). The issue of eating dogs and/or cats is highly emotive, especially in countries (largely Western) where the practice has been extinguished for a long time or has rarely or never occurred (e.g., UK, USA). In these countries, the very idea of consuming a cat or a dog is viewed as abhorrent and morally corrupt. This is perhaps unsurprising, considering dogs and cats are mainly kept as pet animals. But in the countries where cats and dogs are consumed, these animals are also kept as pets (e.g., China and Vietnam; Podberscek 2007). The concern that people have about dog and/or cat eating manifests itself in the form of international campaigns calling for a ban. One country which has received an enormous amount of negative, international media attention because it allows the consumption of dogs and cats is South Korea. However, little scholarly literature exists on the consumption of dogs and cats in this country (or, indeed, pet ownership) and the attitudes residents hold toward consumption and pet ownership. The present study, funded by the International Fund for Animal Welfare (IFAW), was designed to fill this gap. Firstly, historical and current information on the roles of cats and dogs as pets and food in South Korea will be provided. Secondly, the results of an opinion poll on what adult South Koreans think about dogs and cats as pets and as food will be reported.


De senaste veckorna och dagarna har den årliga hundköttsfestivalen i Yulin i södra Kina, som hade sin huvuddag under måndagen den 22 juni, hamnat i blickfånget, och lett till en våg av reaktioner på sociala medier och bland en del kändisar och djurrättsaktivister.

Det är framför allt västerlänningar som har upprörts av detta men i viss mån även människor från andra kultursfärer, inklusive kineser. Det mest upprörande torde inte vara hundätandet i sig utan de bestialiska slaktmetoderna och de dåliga förhållanden som hundarna – som ofta stjäls från hundägare – upplever innan de dödas för att säljas och ätas. Mest groteskt är när hundar flås levande och lämnas hudlösa för att dö i plågor. Med det sagt finns även en klar kulturell skillnad eftersom hundätande inte ses som legitimt eller knappt ens är förekommande alls i västerländska länder, åtminstone sett till de senaste århundradena. I samband med perioder av hungersnöd har dock en viss mängd och andel hundar ätits i Europa.

Noterbart är dock att det “bara” äts omkring 13-16 miljoner hundar och katter i hela Asien varje år med tanke på att det bor drygt fyra miljarder människor i denna världsdel, “It has been calculated that in Asia, about 13–16 million dogs and 4 million cats are eaten each year (Bartlett & Clifton, 2003).” Därför är det självfallet så att kineser i gemen inte äter hund i särskilt omfattande utsträckning. Det är viktigt att ha klart för sig, och det tror jag att många förstår.

Som akademiker med inriktning mot modern koreansk populärkultur (hallyu) har jag dock närmat mig frågan ur ett sydkoreanskt perspektiv genom Anthony L. Podbersceks studie “Good to Pet and eat: The keeping and sonsuming of dogs and cats in South Korea” (Journal of Social Issues, vol. 65, nummer 3, 2009, sidorna 615-632).

Ovan finns en del citat från denna studie och jag tänker inte gå in på varenda aspekt, men det man i all korthet kan slå fast är att ett hypotetiskt förbud mot hundätande i Sydkorea inte skulle stödjas av en majoritet vuxna koreaner. Cirka 40% av dessa äter hund vid åtminstone enstaka tillfällen, och en inte obetydlig andel har hundar som husdjur – man skiljer därmed mellan olika hundraser och deras olika funktioner.

Orsakerna och rötterna till koreanskt hundätande är flera, bland annat har idéer från neo-konfucianism – som har sitt ursprung i Kina – påverkat koreaner (och kineser givetvis), och innebär att man tror att kundkött kan förbättra potensen hos män och hälsan hos människor i allmänhet. Det finns alltså en koppling till en betydande andel koreaners nationella självförståelse och kulturella identitet. Även smaken och den sociala dimensionen i fråga om hundätande, liksom gemensamma måltider överlag, är något som också lyfts fram i sammanhanget. Det kan alltså vara trevligt att äta ett stycke hundkött tillsammans lika väl som andra rätter.

Kopplar man i sin tur detta till kineser kontra västerlänningars generella attityder och deras samband med vågen av koreansk populärkultur, kan man tänka sig att kineser överlag inte upprörs över att det äts hund i Korea – tvärtom kan kanske koreaners särskilda sätt att tillaga hundkött ses som intressant bland en del kineser – medan en betydande andel västerlänningar kan bli upprörda och få en sämre bild av Sydkorea som en följd av detta. Därför skulle man kunna tänka sig att sydkoreaner vill tona ner bilden av hundätande i relation till västerlänningar – och i stället lyfta fram att man har ett flertal raser som husdjur – men inte i relation till kineser eftersom det inte behövs. Möjligen skulle man dock kunna tänka sig att kineser blir påverkade av k-popstjärnor som har söta hundar som husdjur.

Men i och med att Sydkorea i dag mest är känt för Samsungprodukter och k-pop kan man också behöva betona att det här ses som en mindre viktig fråga (såvida det inte skulle anordnas en lika bestialisk festival i Sydkorea). I samband med sommar-OS i Seoul 1988 och fotbolls-VM i Japan och Sydkorea 2002 belystes dock frågan i västerländska, inklusive svenska medier. Och i den mån västerlänningar intresserar sig för koreansk mat så väljer man vanligen andra rätter än dem som innehåller hundkött – det finns många sådana att välja mellan, som kimchi, bibimpap, kimpap, amgyopsal, doenjang jjigae och många, många fler.

Avslutningsvis kan det även nämnas att koreaner inte äter katt, ej heller har katter som husdjur annat än i begränsad utsträckning. I djuraffärer i Seoul har jag dock sett kattungar, vilket framgår av fotot nedan som jag tog för drygt sex år sedan i samband med vistelse i huvudstaden.

José Ortega y Gasset about to cope with difficulties in life

The difficulties which I meet with in order to realize my existence are precisely what awaken and mobilize my activities, my capacities.

Words of wisdom from the Spanish philosopher José Ortega y Gasset, one of the greatest thinkers of the whole twentieth century. I have quoted him in for example this and this post.

If one wants to develop physically, intellectually, and to realize concrete goals throughout life, then this is what has to happen in one way or another.

Furthermore, we all have to elevate our strengths and eliminate our weaknesses. I know that I have both and try to cope with them accordingly. And that itself is difficult because one’s ego is one’s best friend and worst enemy at the same.

What I mean is that the ego makes one active and to go forward, but it can also inhibit oneself with regard to self-criticism (or constructive criticism from other people) and the fear of failure or being rejected. This complex phenomenon is something one has to deal with because once one stops to do that, the personal progress stagnates and one misses out on good things in life.


Ovan ett citat av den spanske filosofen och essäisten José Ortega y Gasset, en av 1900-talets verkligt stora tänkare. Jag har citerat honom i detta och detta inlägg. Hans filosofi täcker in det mesta som är viktigt i livet.

Utveckling och målmedvetenhet handlar mycket om att just mobilisera sig i samband med att man tar itu med saker i livet, alltifrån träningspass till dietvanor, arbete, studier och mycket annat. Jag tänker även på att detta i förhållande till måluppfyllelse.

Dessutom handlar det om att lyfta fram sina styrkor och att eliminera eller minska sina svagheter. Och det i sig är svårt eftersom ens ego kan ses som ens bästa vän och värsta fiende på samma gång. Egot för en framåt men det kan också hämma en på olika sätt, till exempel leda till en oförmåga att vara självkritisk (och oemottaglig för konstruktiv kritik från andra) och rädslan för att misslyckas eller bli avvisad.

Detta komplexa förhållningssätt måste man handskas med, för om man upphör att göra det kommer ens personliga utveckling att stagnera och man går miste om saker i livet.

Body and Brains – self-test

The main idea behind this post is to offer a self-test with regard to one’s level of body and brains, i.e. how smart and knowledgeable one is, and the physical level one has reached. To reiterate myself, it is thus not a question of either/or but to constitute a more or less complete personal synthesis.

Needless to say, this test and all of its ten questions hinge on a construct and is partly based on arbitrary or personal preferences, but its various components – which are reflected in the different questions and their respective answer alternatives – are based on both science and sound reflections. Many of these topics or sub-topics have also been elaborated in earlier blog posts, such as this one (about the importance of traveling for personal development) and this one (about general strength and endurance statistics). Notice that all strength statistics are based on strict and full-range movements.

The most difficult part has been to distinguish between different academic fields and subjects in relationship to a relevant international university ranking. The main point, though, is to take into account the current inflation of university ceritifications, degrees and diplomas and to be self-critical in this respect. And it is implied that one can largely or at least partly compensate the lack of a high-value degree with extensive reading of books.

 

1. How much can you squat?
Less than 1 x one’s particular body weight: 0p
1-sligthly less than 1,5 x one’s particular body weight: 1p
1,5-slightly less than 2x one’s particular body weight: 2p
2 or more than x one’s body weight: 3p

2. How much can you bench press?
Less than 1 x one’s particular body weight: 0p
1-slightly less than 1,25 x one’s particular body weight: 1p
1,25-slightly less than 1,5 x one’s particular body weight: 2p
1,5 or more x than one’s body weight: 3p

3. How much can you dead lift?
Male:
Less than 1,5 x one’s particular body weight: 0p
1,5-slightly less than 2 x one’s particular body weight: 1p
2-slightly less than 2,5 x one’s particular body weight: 2p
2,5 or more x than one’s body weight: 3p

Female:
Less than 1,25 x one’s particular body weight: 0p
1,25-slightly below 1,5 x one’s particular body weight: 1p
1,5-slightly below 2 x one’s particular body weight: 2p
2 or more x than one’s body weight: 3p

4. How many strict, wide-gripped chin-ups can you do?
Male:
0-9: 0p
10-14: 1p
15-19: 2p
20 or more: 3p

Female:
0-5: 0p
6-9: 1p
10-14: 2p
15 or more: 3p

5. How fast do you run three (3) kilometers on a regular all-weather running track?
Male:
15 minutes or more: 0p
14:59-13:00: 1p
12:59:-12:00: 2p
11:59 or less: 3p

Female:
16 minutes or more: 0p
15:59-14:00: 1p
13:59:-13:00: 2p
12:59 or less: 3p

6. What is your current level of educational achievement?
Upper-secondary school, diploma/certificate outside of a university context, various university courses and/or unfinished educational programs (regardless of university ranking), or a bachelor’s or master’s degree in the social sciences at a university out of the top 100 world ranking: 0p

Bachelor’s or master’s degree in the social sciences or humanities at a top 51-100 ranked university, bachelor’s or master’s degree in science, law, psychology or medicine from a 101-200 ranked university, phD in the social sciences or humanities from a 100-200 ranked university, or two Bachelor’s degrees or master’s degrees in the social sciences or humanities from a 50-100 ranked university: 1p

Bachelor’s or master’s degree in the social sciences or humanities from a top 50-11 ranked university, bachelor’s or master’s degree in science, law, psyhchology or medicine from a 100-51 ranked university, or a PhD from a 11-50 ranked university: 2p

Bachelor’s or master’s degree in social sciences or humanities from a top a top-ten ranked university, bachelor’s or master’s degree in science, law (법학 in Korean), psychology or medicine frm 11-50 ranked university, PhD, regardless of subject, from a 11-50 ranked university, hired docent, senior lecturer or professor at a 11-50 ranked university: 3p

7. How many novels and/or academic works have you read in their respective entirety during the last twelve (12) months?
0-9: 0p
10-19: 1p
20-49: 2p
50 or more: 3p

8. How many novels and/or academic works have you read in their respective entirety during your entire life?
0-99: 0p
100-200: 1p
200-499: 2p
500 or more: 3p

9. How many countries have you ever visited?
0-9: 0p
10-20: 1p
21-50: 2p
50 or more: 3p

10. How much time have you, in total, stayed abroad?
Less than six months: 0p
Six months up to slightly less than a year: 1p
One-two years: 2p
More than two years: 3p

 

0-10 points
You will probably need to work hard on your physical and intellectual development. If it seems impossible to earn a decent university degree – perhaps due to one’s particular personal situation – then focus on to visit both the gym and the library often and on a regular basis. Of course, changes in nutritional habits, and consequently loss of fat-weight, may also be important when it comes to physical development. Be active and patient at the same time.

It might also be the case that you are quite young and at some point within a larger personal process. If so, do not give up and continue in the right direction.

11-20 points
On the physical and intellectual continuum, you are somewhere in between and may have to decide if you want to keep improve (or perhaps work hard on maintenance) or continue to be – let us be honest – quite mediocre. If you are at the upper level, you have done a decent job already and are hopefully heading in the right direction.

21-25 points
You are indeed a physically able intellectual, or perhaps rather a quite intellectual fitness person, and can be proud of your progress so far. It might be the case that you do not have to develop even further, but perhaps a little more progress in one or even both of these respects is what you need in order to be or to feel more complete as a person.

26-30 points
You are one of those few individuals who have experienced large part of the world and for more extensive periods of time, earned a higher and prestigious degree at a top-ranked university, and in parallel with this do also have a high-class physique, both strength- and endurance-wise. Regardless of how your more exact socio-economic and personal situation is at the moment – there are, of course, other important things in life besides body and brains – you can be very proud of your achievements and development.


Huvudpoängen med detta inlägg är att erbjuda ett självtest som mäter ens grad av fysisk och intellektuell förmåga, vilket som bekant är en del av denna bloggs koncept och min egen livsfilosofi.

Det är givetvis svårt att konstruera “objektiva” tester som täcker in mycket av det som är väsentligt och samtidigt får med nyanser och gradskillnader, men jag har gjort mitt bästa, och mycket av detta bygger vidare på det jag har skrivit tidigare om till exempel vikten av att resa mycket och läsa mer utmanande litteratur för att utvecklas, samt att utgå från rimliga fysiska krav som (delvis) är anpassade efter vikt och kön.

Det svåraste har varit att göra rimliga avvägningar när det gäller universitetsutbildningsnivå, men poängen är att ta hänsyn till den inflation av utbildningar och examina som förekommer och att vara självkritisk i det avseendet. Som kompensation för en eventuell låg poäng i det avseendet kan man ha läst väldigt mycket litteratur, både inom ramarna för universitetsstudier och/eller på egen hand.

 

1. Hur mycket lyfter du i knäböj?
Kille/man:
Mindre än 1 x den egna kroppsvikten: 0p
1-1,5 x den egna kroppsvikten: 1p
1,5-strax under 2x den egna kroppsvikten: 2p
2 eller mer x än den egna kroppsvikten: 3P

Tjej/kvinna:
Mindre än 0,75 x den egna kroppsvikten: 0p
0,75-strax under 1 x den egna kroppsvikten: 1p
1-strax under 1,25 x den egna kroppsvikten: 2p
1,25 eller mer än x den egna kroppsvikten: 3p

2. Hur mycket lyfter du i bänkpress?
Kille/man:
Mindre än 1 x den egna kroppsvikten: 0p
1-strax under 1,25 x den egna kroppsvikten: 1p
1,25-strax under 1,5 x den egna kroppsvikten: 2p
1,5 eller mer x den egna kroppsvikten: 3p

Tjej/kvinna:
Mindre än 0,75 x den egna kroppsvikten: 0p
0,75-strax under 1 x den egna kroppsvikten: 1p
1-1,25 x den egna kroppsvikten: 2p
1,25 eller mer x den egna kroppsvikten: 3p

3. Hur mycket lyfter du i marklyft?
Kille/man:
Mindre än 1,5 x den egna kroppsvikten: 0p
1,5-strax under 1,75 x den egna kroppsvikten: 1p
1,5-strax under 2 x den egna kroppsvikten: 2p
2 eller mer x den egna kroppsvikten: 3p

Tjej/kvinna:
Mindre än 1 x den egna kroppsvikten: 0p
1-strax under 1,25 x den egna kroppsvikten: 1p
1,25-strax under 1,5 x den egna kroppsvikten: 2p
1,5 eller mer x den egna kroppsvikten: 3p

4. Hur många strikta chin-ups med brett grepp kan du göra?
Kille/man:
0-9: 0p
10-14: 1p
15-19: 2p
20 eller fler: 3p

Tjej/kvinna:
0-5: 0p
6-19: 1p
10-14: 2p
15 eller fler: 3p

5. Hur snabbt springer du tre (3) kilometer på en vanlig löparbana?
Kille/man:
15 minuter eller mer: 0p
14:59-13:00: 1p
12:59:-12:00: 2p
11:59 eller mindre: 3p

Tjej/kvinna:
16 minuter eller mer: 0p
15:59-14:00: 1p
13:59:-13:00: 2p
12:59 eller mindre: 3p

6. Vilken är din nuvarande akademiska utbildningsnivå?
Gymnasieutbildning, diplom/certifikat utanför ett universitetssammanhang, högskole- eller universitetsstudier i samband med diverse oavslutade utbildningar eller kurser (oavsett universitetsranking), kandidatexamen eller masterexamen i samhällsvetenskapliga ämnen eller humaniora vid ett topp 101-200-universitet på internationell rankinglista: 0p

Kandidat- eller masterexamen i samhällsvetenskapliga ämnen eller humaniora vid ett 51–100-rankat universitet, kandidat- eller masterexamen i naturvetenskapligt ämne, juridik, psykologi, eller medicin vid ett 101-200-rankat universitet, PhD i samhällsvetenskapligt ämne eller humaniora vid ett 101-200-rankat universitet: 1p

Kandidat- eller masterexamen i samhällsvetenskapliga ämnen eller humaniora vid ett 100-51-rankat universitet, kandidat- eller masterexamen i naturvetenskapligt ämne, juridik, psykologi, eller medicin vid ett 51-100-rankat lärosäte, PhD i samhällsvetenskapligt ämne eller humaniora vid ett 51-100-rankat universitet, PhD i naturvetenskapligt ämne, juridik eller psykologi vid ett 101-200-rankat universitet: 2p

Kandidat- eller masterexamen i samhällsvetenskapliga ämnen eller humaniora vid ett topp-tio-rankat universitet, kandidat- eller masterexamen i naturvetenskapligt ämne, juridik, psykologi, eller medicin vid ett 11-50-rankat universitet, PhD i något ämne vid ett 11-50-rankat universitet, anställd docent eller professor vid 51-100-rankat universitet: 3p

7. Hur många hela romaner och/eller akademiska verk har du läst under de senaste tolv (12) månaderna?
0-9: 0p
10-19: 1p
20-49: 2p
50 eller fler: 3p

8. Hur många hela romaner och/eller akademiska verk har du läst under hela din livstid?
0-99: 0p
100-200: 1p
200-499: 2p
500 eller fler: 3p

9. Hur många länder har du vistats i?
0-9: 0p
10-20: 1p
21-50: 2p
50 eller fler: 3p

10. Hur mycket tid har du sammantaget tillbringat utomlands?
Mindre än sex månader: 0p
Sex månader till och med strax under ett år: 1p
Ett-två år: 2p
Mer än två år: 3p

 

0-10 poäng
Du måste förmodligen arbeta hårt för att utvecklas fysiskt och intellektuellt, i synnerhet om du är lite äldre – för ungas del kan det handla om att man bara har kommit en viss bit i en längre personlig utvecklingsprocess och bör fortsatta på den inslagna vägen. Om det av olika skäl verkar omöjligt att genomföra en gedigen universitetsutbildning, kan det vara lämpligt med många och regelbundna biblioteks- och gymbesök (och man kan även genomföra kurser som ger en, om än inte en helgjuten utbildning, högre grad av bildning och kunskap), och/eller bevista motionsspåret. Självklart kan det även vara väsentligt för många att förändra sina kostvanor och följaktligen minska sin underhudsfettvikt, vilket i sin tur tenderar att göra en både snabbare och starkare i förhållande till kroppsvikt. Det kan också vara relevant att utvärdera sin privatekonomi och spara pengar som läggs på skräpmat och shopping till en resa resa.

11-20 poäng
På det fysiska och intellektuella kontinuumet, är du någonstans mittemellan och måste kanske avgöra om du vill fortsätta att utvecklas eller – låt oss vara ärliga – vara relativt medioker. Eller så måste du kanske kämpa för att bibehålla din nuvarande nivå, vilket kan vara nog så viktigt.

21-25 poäng
Du är utan tvekan en mycket fysiskt utvecklat intellektuell, eller kanske snarare en intellektuell fitnessperson. Det kan kanske vara så att du inte behöver utvecklas särskilt mycket mer, eller så är det precis det där lilla extra som behövs för att bli eller uppleva själv dig vara mer komplett som person, fysiskt och/eller intellektuellt.

26-30 poäng
Du är en av ganska få personer, andelsmässigt, som har upplevt stora delar av världen, och under längre perioder dessutom, erhåller en prestigefylld examen vid ett mer eller mindre topp-rankat universitet, och parallellt med detta har en högklassig fysik, såväl styrke- som uthållighetsmässigt. Oavsett hur din livssituation i ekonomiskt och andra avseenden ter sig i nuläget – det finns givetvis andra viktiga saker i livet än fysisk och intellektuell utveckling – kan du vara stolt över vad du har åstadkommit hittills.

Two semesters of Korean studies – the journey continues

At the end of September last year, I wrote a post on my Korean language learning process. And what has happened since then?

Well, about nine months later, I can tell you that I have completed two semesters of full-time studies (60 points) – in parallel with part-time work as a teacher and online personal trainer – at  the Department of Asian, Middle Eastern and Turkish studies at Stockholm University and have got C as an average course grade. It is not too bad – I think that a rather vast amount of hard work and a relatively good self-confidence have been two crucial factors in this regard.

And I have learned a lot during this rather short period of time – probably about 5000 words that I can express orally or write – but since I started from zero so to speak, I have only climbed a tiny part of this particular linguistic and cultural uphill. It is a life-time project and there is not really any short cuts to the higher levels of speaking, writing and reading. Just keep struggling and learn from trial and errors.

At this point, it is unclear under which circumstances that I will continue to learn Korean, but I will definitely continue with this task to some extent. It would be a waste of time if would stop now. For the very same reason, I bought two of next semester’s main course books. The plan is to go to South Korea, for the second time, next year, and stay there for a couple of months (depending on circumstances).


I september förra förra skrev jag ett inlägg om att jag hade börjat studera koreanska vid Stockholms universitet, vilket är kopplat till både akademisk och personlig utveckling. Och vad har hänt sedan dess?

Till att börja med har jag läst två terminer heltid (60 hp), parallellt med deltidsjobb som lärare och i mindre utsträckning personlig tränare, och fått C i genomsnitt. Det är inte så illa, och två viktiga delförklaringar till dessa relativa framsteg är att jag har pluggat ganska mycket och överlag har ett bra självförtroende. Övning ger färdighet, men också att försöka och våga misslyckas, för att sedan lära sig av sina misstag.

För det andra har jag lärt mig massor, visserligen utifrån att jag i utgångspunkten inte kunde någonting, men ändå. Det rör sig om cirka 5000 ord som jag kan skriva eller säga. Givetvis krävs det betydligt fler än så, liksom att man lär sig ytterligare grammatiska principer och konstruktioner, för att man ska kunna göra sig förstådd i många sammanhang. Men det är jag medveten om, så det är bara att kämpa och använda den tid som förhoppningsvis finns till förfogande.

Det är oklart  i vilken utsträckning och i vilket sammanhang som jag kommer fortsätta med koreanskan. Men jag kommer definitivt att göra det, vilket visar sig genom att jag köpte två av nästkommande termins huvudböcker. Planen innefattar även att åka till Sydkorea nästa år, vilket då blir mitt andra – och betydligt längre vistelse än en vecka – besök i landet.  Fortsättning följer.


저 는 작년 구월 전 에 부터 스톡홀름 대학교 에서 한국어 를 배워요. 공부할때 으면 열심히 해야해요. 아마 계속 한국어 공부하고 내년에 한국에 갈거예요. 서울 에서이달에동안 쯤 살아요.

 

IMG_0788

Good decision-making, habituation and the importance of flow

You’re right in the work, you lose your sense of time, you’re completely enraptured, you’re completely caught up in what you’re doing…. there’s no future or past, it’s just an extended present in which you’re making meaning…
– Mark Strand on writing poetry (1991)

One may wonder why some people are able to do multiple, and sometimes quite complex and difficult, tasks within the same narrow timeframe as everyone else, and still have a relatively normal and social life.

As I have previously said, there are several aspects and factors involved, but quite much is related to both good decision-making, habituation and inspiration.

When it comes to the latter, one cannot except to be or to feel inspired all the time but of course this dimension does certainly matter. I mean, if a person never feels inspired and just complete particular tasks due to diligence or ‘expectations’ then one may question why one is doing something regurlarly at all. And I do not imply things such as to go to work or to prepare food for one’s children. (But to the extent to which one is interested in flow related to work there is always Lightly). What I think of is rather related to hobbies, interests, activities and especially what to do with a certain amount of leisure time and disposable extra income.

You can also call inspiration flow, a concept that psychologists specialized in human happiness and related topics, such as Mihaly Csikszentmihalyi, have investigated. That is, when you almost lose the sense of time and feel completely enraptured by a certain activity. I think that most people are able to find the flow every now and then, although the amount of time and frequency differ much from one individual to another.

For me this is largely related to both reading, writing and exercising, but it can also include more Dionysian events, such as to walk in a rainforest among dangerous animals or climbing a hill or a mountain. And that is partly what makes life worth living.


Citatet ovan är knutet till inspiration. Man kan även kalla det flow – då man alldeles fullständigt går upp i någonting som sker i nuet. Personligen kan jag koppla detta till både att läsa, skriva och träna, och mindre ofta att göra vissa aktiviteter i samband med till exempel resor.

När man hittar flowet i tillvaron, och bortom alla klichéer verkligen lever i nuet, når man ett av de viktigaste tillstånden som livet kan erbjuda. Det är därför viktigt att hitta redskapen för att nå dit.

Tidigare har jag nämnt både vikten av att göra bra val och vanebildning som viktiga faktorer för att optimera fritid, ett visst mått av extrapengar och måluppfyllelse, men utan inspiration – i alla fall stundtals – vore det nästan meningslöst att göra återkommande aktiviteter som man själv kategoriserar som betydelsefulla.

Utöver tidigare inlägg kan jag därför rekommendera den ungersk-amerikanske psykologen Mihaly Csikszentmihalyi som har tittat närmare på frågan om flow och dess betydelse inom ramarna för mänskligt liv.