Fernando Pessoa – quote

I have previously written about goals in life. Here is a quote (in Swedish) from the Portugese author Fernando Pessoa (1888-1935) and which is an excellent complement to my earlier text (in English and Swedish).

Jag tycker mera synd om de som drömmer om det sannolika, det verklighetsanknutna och det närliggande än om dem som fantiserar om fjärran och främmande ting. De som drömmer grandiosa drömmar är antingen dåraktiga och tror på det de drömmer, och följaktligen lyckliga, eller också är de enkla fantaster för vilka fantasierna är en själens musik som vaggar dem till ro utan att betyda något. Men den som drömmer om det möjliga löper en reell risk att drabbas av en verklig desillusion. Jag kan knappast bli särskilt ledsen över att jag inte har blivit kejsare i Rom, men jag kan sörja över att jag aldrig ens har talat med sömmerskan som alltid viker om hörnet och går in på tvärgatan till höger vid niotiden. Drömmen som lovar oss det omöjliga berövar oss detta just därför att vi omöjligen kan få det, men drömmen som lovar oss det möjliga tränger sig in i våra liv och överlåter uppgiften att lösa problemet åt oss. Den ena drömmen lever fritt och oberoende, den andra är underkastad omständigheterna i det som händer och sker.