5 skäl till att göra treveckorsresor

musclebeachI vilken utsträckning som man reser beror naturligtvis på grundläggande faktorer som tid, pengar och preferenser. Enligt mig finns det ingen exakt tidsmässig gräns, men hellre tre dagar än ingenting alls, generellt. Och naturligtvis kan man klämma in väldigt mycket i samband med en 10 månader lång jorden runt-resa om det passar ens livsmönster. Efter många år ute i vida världen har jag dock kommit fram till en ungefärlig tidsram som är ganska optimal: tre veckor. Nedan följer fem skäl till varför så är fallet.

Jag har gjort massor av treveckorsresor sedan 2006, ibland något kortare eller längre (det längsta jag har varit borta är för övrigt bara 7-8 veckor i sträck). Det är delvis en slump men det finns också en tanke bakom som hänger samman med livsstil och centrala delar som pengar, träning och vad som är möjligt.

1. Man förstör inte sin träning
Om man är borta i tre veckor – även om merparten av tiden skulle utgöras av fest och dålig kosthållning – sabbas inte träningen i betydande utsträckning. Lägger man dessutom in två-tre gympass per vecka och ett flertal sunda dagar utan rusdrycker innebär det i princip plus minus noll.

2. Man har råd med extravaganser
Stött på backpackers på hostel som vänder ut och in på varenda krona under sin femmånadersresa? Är man borta i endast tre veckor kan man troligen skaffa sig budgetutrymme och ta in på dyrare hotell under några av dagarna. Man har även råd med till exempel en del shopping, roliga aktiviteter, flotta middagar och påkostade utekvällar.

3. Man hinner göra sidospår
Kanske är inte till exempel Singapore, Slovenien eller Rio De Janeiro tillräckligt givande för att tillbringa all tillgänglig tid där? Eller är man bara sugen på att se någonting mer under några dagar, kanske ett till land i närheten? Varför då inte ta Air Asia till Malaysia eller Thailand, eller tåget till Ungern? Det hinns med.

4. Man blir inte uttråkad
Åker man till överlag väldigt roliga länder som USA (särskilt Kalifornien), Australien, Sydkorea eller Frankrike är det i princip omöjligt att bli uttråkad. Samtidigt hinner man med ganska mycket om upplägget är förhållandevis intensivt och optimalt.

5. Man hinner etablera betydelsefulla sociala kontakter
Man kan visserligen skapa ytliga relationer på fem minuter och det har också sitt värde, men det är i princip omöjligt att hinna träffa människor igen och umgås nämnvärt om tiden är alltför knapp. Har man flera veckor till förfogande kan man dock hinna återses och kanske tillbringa en hel del stunder tillsammans.

Statistik inför Tough Viking

Två vänner övertalade mig i ett svagt ögonblick att ställa upp i Tough Viking i Stockholm nu på lördag. Människor i min omgivning frågar om jag är förberedd och svaret kan nog anses vara ja och nej, med betoning på det sista.

Med en vikt på cirka 68 kg har jag sprungit 3 km på löparbana på 11:30 (2014), 5 km på 19:20 (2015), och för länge sedan milen en bra bit under 50 minuter. Jag har även gjort 53 godkända dips på Fitnessfestivalen (2015), 27 strikta chins på träning, och med en vikt på 76 kg 4×8 på 100 kg i bänkpress (2016), samt fyra reps på 140 kg i knäböj (2010-2011).

Utöver det har jag dessutom gjort hyfsat galna och tempostarka mountain bike- och vandringsexkursioner i bland annat Japan, Taiwan, Sydkorea och Skottland. Så för att vara odopad är jag med andra ord mycket vältränad, stark och uthållig och stolt över mina prestationer.

Men den specialiserade träning som krävs i det här sammanhanget saknar jag till stor del. Ska dock göra mitt bästa. Kommer bli för jävligt.

Alla killar och män är inte likadana – men de skiljer sig generellt från tjejer och kvinnor

Då och då blossar det upp debatter om könsskillnader kopplade till olika typer av våldsbrott. Den senaste tiden har det skett som en följd av ett kategoriskt uttalande av den framgångsrika svenska popstjärnan Zara Larsson, varpå Sven Melander har ryckt ut till hennes försvar efter den hårda kritikstormen.

Det finns en viss polariseringstendens i debatten: å ena sidan de som säger att alla killar är svin; å andra sidan de som menar att den absoluta merparten av dem inte är det och att det främst är ensamkommande flyktingbarn och andra individer och grupper med icke-västerländsk bakgrund som ger upphov till sexuellt ofredande och överfallsvåldtäkter. Några – kanske de flesta – intar en mer balanserad mellanposition.

Utifrån både ett sociokulturellt- och genusperspektiv är det rimligt att anta att båda dessa faktorer spelar roll, och att det numer är en betydligt mindre andel svenska killar och män med svensk eller annat slags västerländsk bakgrund som antastar tjejer och kvinnor. Detta beror delvis på att killar och män är mer genusmedvetna och att kulturen har blivit mindre patriarkal och mer jämlik. Därmed inte sagt att det enbart är individer med icke-västerländsk bakgrund som begår den här typen av brott, eller att merparten inom denna ganska heterogena grupp skulle vara brottsbenägna i det avseendet. Överrepresentation handlar dock inte om majoritet utan om andelar – ett statistiskt fenomen.

Vad många dock har svårt att förstå att vid sidan av potentiellt ganska snabbt föränderliga genus- och sociokulturella aspekter finns även evolutionspsykologiska och biologiska dimensioner med i bilden som leder till att dels skiljer sig vissa män från andra män, dels skiljer sig män generellt från kvinnor. För att förklara detta har jag utgått från Cindy Meston och David Buss bok Why Women Have Sex (2009) och artikeln “The Dark Triad personality: Attractiveness to women” (Anne Campbell et al, 2013). Resonemangen bygger vidare på en del tidigare inlägg. Min förhoppning är att människor i större utsträckning kan förstå varför en betydande andel killar/män beter sig som de gör och att detta delvis har en evolutionär orsak. Det handlar inte enbart om sexuella övergrepp utan om att en betydande andel killar och män ofta “beter sig som svin” och att det är rationellt att göra det ur ett biologiskt perspektiv.

Följande utdrag från den sistnämnda artikeln sätter fingret på vad den mörka triaden är och att män och kvinnor skiljer sig åt (min fetstil):

Narcissism is defined by a sense of entitlement, dominance and a grandiose self-view (Raskin & Terry, 1988). Virtually all studies report greater narcissism in men, including cross-culturally (Foster, Campbell, & Twenge, 2003). Holtzman and Strube (2010) propose that narcissism emerged in response to problems posed by the adoption of a short-term mating strategy in men. Adaptive narcissistic solutions include a willingness and ability to compete with one’s own sex, and to repel mates shortly after intercourse. Narcissists find it comparatively easy to begin new relationships, perceive multiple opportunities available to them, and are less likely to remain monogamous (Campbell & Foster, 2002; Campbell, Foster, & Finkel, 2002). Narcissistic men also have more illegitimate children than those scoring lower for the trait (Rowe, 1995).

Vidare om machiavellism och psykopatism:

Machiavellians are interpersonally duplicitous (McHoskey, 2001a), insincere (Christie & Geis, 1970) and extraverted (AllsoppEysenck, & Eysenck, 1991). Men score higher than women on Machiavellian traits (Lee & Ashton, 2005; McHoskey, 2001b). Machiavellianism is associated with social manipulation and opportunism, both beneficial to the pursuit of short-term mating. Machiavellians report a tendency towards promiscuous behaviours and love-feigning (McHoskey, 2001b). Machiavellian men also report more sexual partners (including affairs), earlier sexual activity, and are inclined towards sexual coercion (McHoskey, 2001b).

Psychopathy consists of callousness, a lack of empathy, and antisocial, erratic behaviour (Hare, 2003). Men show higher levels of sub-clinical psychopathy than women (Lee & Ashton, 2005). Reise and Wright (1996) propose that psychopathic traits (lack of morality; interpersonal hostility) are beneficial to a short-term strategy and are correlated with unrestricted pattern of sexual behaviour. Psychopathy is further associated with superficial charm, and a deceitful and sexually-exploitative interpersonal style (Paulhus & Williams, 2002). Psychopathy is significantly correlated with a larger number of self-reported sexual partners, longterm relationship breakdown, earlier age of first intercourse, and self- and female-rated physical attractiveness (Visser et al., 2010).

Och slutligen om den mörka triaden:

The Dark Triad is the collective term for these moderately intercorrelated, self-interested traits (Paulhus & Williams, 2002). Common to all three are extraverted behaviours likely to make a good first impression, such as a tendency to socialise and to talk about friends. All three overlap in exploitation, manipulation and selfimportance (Lee & Ashton, 2005). Consistent with findings for the constituent traits, the composite Dark Triad is positively correlated with number of self-reported lifetime sex-partners, preference for an unrestricted, short-term mating style and high rates of matepoaching (Jonason, Li, & Buss, 2010a; Jonason, Li, Webster, & Schmitt, 2009). It has been suggested that, for men, the Dark Triad ‘‘reflects an evolutionarily stable solution to the adaptive problem of reproduction’’ (Jonason et al., 2009, p. 13; see also Paulhus & Williams, 2002).

I en recension av Meston och Buss oerhört intressanta bok kan vi läsa följande, som ytterligare betonar skillnader mellan kvinnor och män, och mellan olika typer av män:

Then I learn why women marry accountants; it’s a trade-off. “Clooneyish” men tend to be unfaithful, because men have a different genetic agenda from women – they want to impregnate lots of healthy women. Meston and Buss call them “risk-taking, womanising ‘bad boys'”. So, women might use sex to bag a less dazzling but more faithful mate. He will have fewer genetic benefits but more resource benefits that he will make available, because he will not run away.

Sammantaget är det troligt att vissa av dessa karaktärsdrag inte går att minska till fullo, och hos en del individer inte särskilt mycket alls. Med mer genusmedvetenhet kan dock fler bli varse om att alla tjänar på att behandla tjejer och kvinnor bättre och åtminstone inte ofreda dem sexuellt. Vi lever i en narcissistisk kultur, och narcissism och i viss mån även andra anknutna karaktärsdrag som machiavellism och psykopatism är fördelaktiga, och det finns därför inte incitament till att förändra sig när det gäller att bete sig svinigt (även om en viss andel killar och män själva kan förlora på att ha många olika partners i en del sammanhang). Vissa av de här sakerna har inte alls att göra med sexuellt ofredande men det är viktigt för att förstå andra intressanta saker av tillvaron och samhället.

Här kan du själv mäta din egen mörka triad.

How knowledge can lead to attraction

This blog has a twofold main concept: Body and Brains. That is, to develop physically and intellectually as a person. However, as with all concepts, further orientations are often required in order to describe the current ideas in a more complete way.

At this point there are clearly four chief areas or subjects that are continuously treated:

Fitness
Knowledge
Travel
Attraction

These four main areas are generally not separated but often integrated and interlinked – they go hand in hand and overlap. I will give some examples of how and why, and particularly focus on the importance of knowledge for attraction in this post.

As I have said earlier, women do generally prefer an athletic body. Hence, there is a link between fitness and attraction. I have also emphasized how to travel can lead to more attraction.

However, the links between knowledge and attraction are not as palpable. Earlier studies indicate that there is a weak yet somewhat significant correlation between male intelligence and attractiveness among females. This is not because women are turned on by smart asses in general, but because they judge men in a ‘holisitic’ way and socioeconomic status (SES) and/or level of education is one crucial factor, at least for long-term relationships.

But there are other more concrete and direct ways that knowledge can be beneficial in terms of attraction. Additionally, there are some more indirect and less obvious links that have to be emphasized.

First of all, if one has obtained some sophisticated knowledge on personality psychology, then one can understand that dark triad traits are important in the task of seeking female attraction. I am not saying that one should strive to become an overtly narcissistic and cold asshole, but many guys are just too nice for their own good. In the modern world one must have several options, calculate, express self-love and attitude, and not be too bothered about either one’s own or other people’s feelings. Simply because it is not beneficial. As long as one abide by the law and are not unfaithful to someone that one has an official relationship with, applying a reasonable degree of dark triad traits should be given a green light. As paradoxical or counterintuitive as it may seem, it can actually lead to more love and more good memories in the world. Most people love romances, if only for a single night. It is like an universal appeal.

Further, if one knows about the big five personality factors, then one can understand the importance of finding a balance between different personality traits than can be beneficial – whether direct or indirect – for attraction. For instance, being more extrovert is sometimes important, whether at parties or on a date. Not being too agreeable, if one overall is a quite agreeable person (a significant share of girls and women despise weak males, even if they may not say so publicly), is another important dimension to consider and is related to the dark triad personality traits. Gene-environment interactions are complex but a person can deliberately change one’s personality to a considerable extent and in a more beneficial direction. Instead of simply ‘being yourself’, be a top version of yourself.

Moreover, even if physical attractiveness, social skills and a fun personality are more important dimensions than being intelligent, intelligence and knowledge are sometimes crucial in more educated social settings. If one hangs out with engineers, lawyers and doctors, then all the books of Plato and Hemingway can function as a tool or proxy for cultural capital. Within the context of long-term relationships, verbal intelligence can lead to deeper conversations and a closer connection between two individuals. Especially if one’s partner is relatively well-educated. As icing on the cake, knowledge on fitness-related subjects appear to be appreciated. Girls and women love to get tips on training and nutrition.

In addition, there are some relevant overlaps between knowledge, travel and attraction. If one knows about other cultures, then one can consider other options, whether temporarily or even permanently. I am not talking about losers who go overseas to have sex with prostitutes, but rather refer to men with options who deliberately go to other locations. In this regard the language aspect can also be crucial: it is easier to connect with other people if one speaks at least some degree of the respective native language.

Quod erat demonstrandum.