Archive for February, 2017

Hur hegemoni förklarar vår samtid

För att kunna förstå mer sofistikerade resonemang inom media och akademi bör man känna till begreppet hegemoni. Min förhoppning är…