Archive for April, 2017

Finns det en “pedofilkultur”?

Nyligen blev jag varse om en rätt intressant artikel från hemsidan Feminist Current, betitlad "You’ve heard of rape culture, but…