Archive for May, 2017

K.A.R.D. visar vägen för k-pop 2017

Som jag har påpekat flera gånger är k-pop till övervägande del dåligt rent kvalitetsmässigt. Musiken är intetsägande eller fånig och…