Dagens dygder kallas “mjuka kompentenser” eller “icke-kognitiva förmågor”

Tidigare har jag skrivit om dygdetik och varför det är viktigt, samt gett förslag på hur man kan leva dygdigt under nuvarande omständigheter. Man kan se det som en syntes mellan traditionella och moderna värderingar.

Ett annat perspektiv är att fokusera på det som i dag kallas “mjuka kompetenser” eller “icke-kognitiva förmågor”, vilket såväl Skolverket som samhällsforskare har poängterat. Jag tar även upp det i min e-bok.

Inom karriär, utbildning och arbetsliv är det kombinationen av kognitiva förmågor (intelligens och kunskap) och icke-kognitiva förmågor (personlighet och beteende) som avgör hur väl man lyckas. Man behöver båda delarna, mer eller mindre, men inom mindre kvalificerade jobb blir ofta de icke-kognitiva färdigheterna avgörande eftersom arbetsgivare och omgivningen inte förväntar sig att du ska vara, eller måste vara, supersmart. Det räcker med att du är socialt kompetent, vänlig, punktlig, samarbetsvillig, initiativtagande, och flitig, samt har bra hygien och ett relativt vårdat yttre.

Visserligen kan en del av detta kopplas till personlighetsdrag, som delvis är medfödda, men det är ändå betydligt mer plastiskt (föränderligt) än intelligens. Du kan träna upp dig till att vara vänlig, punktlig, ansvarsfull, flitig och initiativtagande; eller om inte annat så förstår du att du måste vara det för att bli omtyckt.

Som bland andra Tino Sanandaji betonar är det många unga som inte får arbete för att de saknar dessa icke-kognitiva förmågor. De är i stort sett motsvarande de äldre kardinaldygderna, framför allt flit och förstånd.

Första steget är att inse vilka icke-kognitiva förmågor som är viktiga, och försöka visa prov på dem så fort du har fått ett serverings- eller butiksjobb. Det krävs vilja. Samtidigt kan det hjälpa att skapa vanor som gör din tillvaro lite mer inrutad. Exempelvis försöker du undvika att prokrastinera och kolla mobilen på jobbet, eller åtminstone enbart göra det när du är på toaletten eller liknande. Var professionell – du behöver inte vara helt mekanisk, som en robot, men hellre överdrivet trevlig mot kunder och kolleger än dess motsats.

De klassiska dygderna lever vidare i det moderna tidevarvet, delvis genom flit, förstånd och “kärlek” (vänlighet och social kompetens) men de kallas ofta icke-kognitiva förmågor numer.