Ska man sluta flyga på grund av miljöpåverkan?

Jag har tidigare diskuterat snabbtåg som alternativ till den globala flygtrafiken, och nu skaffat mig en del nya insikter i frågan. Detta är återigen relevant för den som gillar att resa.

För det första bör det slås fast att det råder överväldigande konsensus om att människor påverkar klimatförändringar till betydande del. Motståndarsidan har kunnat erbjuda få om ens några seriösa vetenskapliga studier som visar på motsatsen. Det man kan vara skeptisk mot gällande klimatforskningen är att forskarna har ungefärliga snarare än precisa prognoser för framtiden – det är ingen exakt vetenskap och en del frågor är inte utredda, till exempel huruvida flygplanens höjd under flygningarna påverkar atmosfären negativt eller ens i vilken utsträckning som människor på aggregerad nivå påverkar klimatet. Dessutom tenderar miljöaktivister att förvrida fakta för att det ska passa deras ideologi och agenda. Jag är tveksam till att många ens förstår vetenskap särskilt väl. Därför kan man också höra spektakulära teorier om att människor ligger bakom orkaner.

Exempelvis hör man numer närmast dagligen om hur “man måste sluta flyga”, ja det är närmast omoraliskt att göra det “när man vet så mycket” (om flygets klimatpåverkan). Det hela liknar en sorts sekulär Ersatz-religion, men miljön har de i alla fall koll på. Eller?

Den påverkan som flygtrafiken har befinner sig någonstans mellan 2-7% ur klimatsynpunkt, vilket är betydligt mindre än industri- och transportsektorerna som helhet (där flygtrafiken är en del). Dessutom finns det sätt att optimera flygtrafiken så att utsläppen minskar. Sådana idéer har också delvis implementerats eller är på väg att göra det. Här kan man sätta sig in i frågan ur ett svenskt men även internationellt perspektiv. Exempelvis handlar det om att ge flyg möjlighet att flyga fågelvägen, minska utsläppen så att de blir mindre i relation den totala ökningen av flygtrafik, och att gradvis låta biobränslen ta över. Det är uppenbart att många tillväxtmarknader som Kina spelar en nyckelroll på global nivå – om de inte inför samma åtgärder kommer västvärldens ansträngningar vara så gott som fruktlösa.

Med tanke på den globala inverkan som flygtrafiken ändå har är det dock önskvärt om mer långtgående förändringar görs, och att oljeindustrin (USA och OPEC-länderna i första hand, samt Ryssland) tappar fotfäste till förmån för förnybara energikällor. Flygenergi skulle kunna alstras på andra sätt, till exempel fusion. I stort sett hela industri- och transportsektorn måste förändras. Men det är ingen linjär process och fossila bränslen kommer fortsätta användas i troligtvis ytterligare några decennier.

Dessutom är det mer långtgående alternativet, snabbtåg, både kostsamma och miljöovänliga, särskilt om man tar hänsyn till den tid det tar att bygga dessa. När tågen väl är på plats är de relativt miljövänliga men resan dit är lång, och många kanske inte ens kommer att ha råd att åka dem. Kanske vore det därför bättre att rusta upp Sveriges illa fungerande tågtrafik i stället och bara göra tågen lite snabbare och betydligt mer punktliga. Dessutom har det eventuellt redan hunnit utvecklas substitut för dagens flygtrafik under de 20-30 år det tar att bygga snabbtåg.

Som enskild resenär är man bara en mikroskopisk pusselbit i ett större sammanhang. Västerlänningar är lite av trendsättare på global nivå och om människor drar ner på köttätande och flygande kan det vara positivt – både vad gäller direkt påverkan och hur andra länder och civilisationer kan komma att ta efter. En shoppingresa till New York som görs varje år är kanske inte lämpligt, och för affärsmäns vidkommande kan Skype-möten och liknande fungera som substitut för kostsamma konferenser. Det gäller inte minst inom företags- och den akademiska världen, samt bland “kändisar” och politiker.

Men det är i slutändan ändå betydligt större ekonomiska, strukturella och teknologiska förändringar som har störst påverkan, som att avveckla den globala oljeindustrins makt, ändra konsumtionsmönster och använda andra typer av energikällor än fossila bränslen (som många trodde skulle ta slut, en av många saker som miljöideologer har haft fel om). Det är där huvudfokus bör ligga. Undvik gärna inrikesflyg, ta tåg och buss inom och mellan länder, men så länge det är möjligt och priserna är låga tycker jag att det är fullt rimligt att flyga i ganska stor utsträckning, kanske tre-fyra resor per år. Resandet har så pass stor positiv inverkan för ekonomisk utveckling, interkulturella utbyten och individuellt välbefinnande att det också måste vägas in i ekvationen. Om missriktade miljöaktivister vill sluta flyga kan jag gladeligen ta deras platser och stödja ekoturism.