Archive for August, 2018

4 insikter om klimatförändringar

4 insikter om klimatförändringar

Det har under flera år varit känt att det finns samband mellan människors moderna livsstil och klimatförändringar (främst men inte…