Trump har svikit människor på två sätt

Trump har svikit människor på två sätt

  • Posted on: October 12, 2019
  • By:

Det talas ofta om klimatet, men hittills har den lilla uppvärmningen omfattande ungefär en grad sedan den lilla istiden (som upphörde 1850) enbart varit positiv för växtlighet och bosättningar. Detta har även sammanfallit med den största ekonomiska tillväxten i mänsklighetens historia. Inte ett enda människoliv har dött på grund av klimatet, utan en del dör varje år på grund av väderhändelser som kyla och vattenbrist i samband med höga temperaturer. Den kända klimatforskningen bygger på en mängd “could lead to”, “may lead to”, utifrån modellerade scenarier om framtiden. Det mesta troliga är att om temperaturen höjs till två grader kommer det kosta omkring 2-4% av den aggregerade globala BNP:nivån att bygga om infrastrukturen för att anpassa sig till en något varmare värld. Det är imponerande att få artiklar publicerade i Nature, som exempelvis svenske Johan Rockström, men att ändra hela den ekonomiska strukturen baserat på “could be”/”may lead to” är inte vettigt, inte minst när flertalet modeller – de som inte skrivs om i svensk media – visar på låg avsmältning och minimala temperaturökningar. Det beskrivs heller inte att inlandsisutvecklingen utgörs av två parallella processer: isar smälter när ny is bildas (se slutet av Lindzens föreläsning).

Så om inte klimatet är så oroväckande som en del alarmister vill hävda, vad är det då som Trump har gjort dåligt under sina år vid makten, om vi bortser från vulgära uttalanden? Det är framför allt två saker: det ena är att han har vacklat i sin utrikespolitik och pendlat mellan att ta hjälp av neokonservativa krigshetsare som John Bolton och å andra att vara för en fredlig värld där USA inte intervenerar eller överväger att tillsätta nya regimer. Resultaten av det har tidigare varit oerhört negativa i framför allt Libyen och Irak.

Hanteringen av konflikten i området i norra Syrien har kritiserats hårt av motståndaren Tulsi Gabbard och har drabbat den kurdiska civilbefolkningen i norra Syrien. Så här uttalar sig Gabbard:

Trump is not removing our troops from Syria. He’s just moving them from the northern Syrian border, allowing Turkey to invade Syria and slaughter the Kurds. He lied to the Kurds, promising them our support while simultaneously preventing them from reconciling with the Syrian government and coordinating a common defense against the Turkish invasion.

In short, the impending slaughter and ethnic cleansing of the Kurds in northern Syria by Turkey is happening because Trump refuses to end our efforts to overthrow the Syrian government. The Kurds are just another casualty of this regime change war which is supported by war-mongering Republicans, Democrats, and the corporate media.

The hypocrisy of warmongers like Nikki Haley, Senator Graham and others who have demanded that we continue our regime change war in Syria, who are now crying crocodile tears for the Kurds, is nauseating. Starving the Syrian people through draconian sanctions, strengthening terrorists like AQ and ISIS, wasting billions of dollars, creating a refugee crisis, and now this impending genocide and ethnic cleansing of the Kurds — the warmongers consider these costs to be a small price to pay in their effort to change the Syrian regime.

Förmodligen har en svensk, som sitter på avstånd, inte tillräckligt med kunskaper för att redogöra för de exakta motiven och proportionerna – vare sig av Trump- eller Erdogan-administrationen – men det är onekligen ett problematiskt läge. Sveket är inte minst den oerhört ambivalenta linje som Trump driver gentemot sina egna väljare och visavi allierade grupper som kurderna. Geopolitik är komplext och en balansgång, men det är tydligt att det inte finns en helt klar linje. Det var bra att inte Iran attackerades men det här var mycket tveksamt.

Dålig mat, skyhöga kostnader och dödsfall
En annan fråga, som till skillnad från klimatet leder till oerhörda kostnader och mänskligt lidande varje år, är den förstörelse av livsmedel som sker och enligt uppskattningar leder till 40 miljoner människors död. Parallellt med detta skenar kostnaderna kopplade till övervikt i USA. Här och här är ytterligare information om ämnet.

Men gör då Trump någonting åt det? Nej, inte ett endaste dugg. Infrastruktursatsningar och hög sysselsättning har varit utmärkta saker under Trumps tid vid makten, men en av de frågor som han enkelt skulle kunna ha satsat på har negligerats. Övervikt, via ohälsosam mat, leder till ökad risk för cancer, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar, och det ökar även risken för att utveckla depression och neurotiska drag. Det leder till lägre löner och minskar individuellt välbefinnande så väl fysiskt som psykiskt. Ohälsosam mat och övervikt utgör en nationell och global pandemi som får alldeles för lite uppmärksamhet.

Trump bidrar inte så mycket till att making America great (metaphorically speaking) som att keeping it great (literally speaking).