Ny artikel om skolresultat i Sveriges kommuner

Min artikel om skolresultat på årkurs 9-nivå bland Sveriges kommuner (och med en del exempel på skolor) finns tillgänglig. Hoppas att den kan vara till nytta.