Artikel om PISA 2015 och 2018 med unik forskningsdesign

Artikel om PISA 2015 och 2018 med unik forskningsdesign

  • Posted on: June 7, 2021
  • By:

Detta är ett pågående delprojekt i mitt övergripande forskningsprojekt om svenska elevers skolresultat i främst årskurs 9, där jag använder många olika typer av data men främst kvantitativa metoder. Denna heter tills vidare PISA achievement in Sweden from the perspective of both individual data and aggregated cross-country data och har kortfattat presenterats vid en internationell konferens i samarbete mellan Stockholms universitet och University of Sydney.

Det unika är en blandning mellan individuella data (2015, 5000+ svenska elever) och aggregerade data på tvärkulturell nivå (2015 och 2018, 31 länder) och en stor mängd olika variabler som testas.