Föreläsningar om skolforskning

Föreläsningar om skolforskning

  • Posted on: July 19, 2021
  • By:

Från och med hösten 2021 och framåt kommer jag att erbjuda föreläsningar om min egen och närliggande skolforskning. Fokus är på skolresultat och vad som påverkar dem på individ- och skolnivå. Jag riktar mig främst till kommuner, enskilda skolor (personal), föräldrar (föräldraföreningar och liknande), och eventuellt andra “stakeholders” så som andra privata och offentliga organisationer runtom i Sverige.

I föreläsningarna går jag igenom de senaste årens skolforskning inom Sverige och delvis internationellt och vad den visar.

Därefter går jag igenom mina egna forskningsresultat, dels utifrån den publicerade artikeln “Regional Differences in Educational Achievement among Swedish Grade 9 Students“, dels utifrån artiklar och annat material som är på väg att publiceras. Fördelen är då att det blir väldigt aktuellt.

Föreläsningarna kan delvis skräddarsys men beräknas ta mellan 2-3 timmar, inklusive rast och frågestund. Jag fakturerar genom Frilans finans.