Ukrainare är inte guds änglar

Ukraina-kriget är en av de händelser som på flera sätt är lättast att ta ställning i då det är ett land som invaderat ett annat och målsättningen känns både falsk och märklig. Varför är det så viktigt att ta över Donbass när Ryska federationen redan har en så stor landmassa? Varför försöka hitta långsökta paralleller till nazism under 1940-talet och att använda det som förevändning för att invadera 2022?

Men det gäller att vara nyanserad. Vare sig den ryska eller ukrainska regimen är objektiva och ibland ställer Zelensky-administrationen långtgående krav som inte är rimliga eller ens nödvändigtvis gynnar omvärlden. Dessutom finns det en hel del historiskt bagage som Ukraina borde göra upp med. Främst gäller det landets förhållningssätt till nazism och extrem militant nationalism. Noterbart är att många länder har historiska kopplingar till nazism, t.ex. Frankrike gällande Vichyregimen, men de flesta har gjort upp med det. Så är inte riktigt fallet med Ukraina.

Nazism och extremnationalism
Ukraina hade ett något komplext förhållningssätt till nazismen under andra världskriget. Å ena sidan var Ukraina ockuperat av nazister 1941-1943, och enligt nazistiskt synsätt sågs östslaviska grupper som ukrainare som underlägsna germanerna, men å den andra samarbetade den västukrainska radikalnationalisten Stepan Bandera (1909-1959) och dennes militära gruppering med nazister och var direkt och indirekt delaktiga i omfattande pogromer mot judar och andra minoritetsgrupper. Enligt vissa bedömningar kan så mycket som 1,5 miljoner judar ha dödats av nazister och nazistkollaboratörer i Ukraina.

Men det var inte “bara” judar som utsattes för omfattande utrensningar utan även polacker i Volynien och Galizien samt delar av Lublin och andra närliggande regioner (1943-45). Enligt allmänt vedertagna siffror rör det sig om cirka 50-100 000 polacker som massakrerats. Den extrema ukrainska nationalismen innebar att man vill rensa det dåvarande ukrainska territoriet från främmande element, trots att polacker och ukrainare är historiskt, geografiskt, språkligt, etniskt och kulturellt närbesläktade.

Västra Ukrainas Bandera-fascination
Men till skillnad från Tyskland har inte Ukraina, i den utsträckning som skulle vara önskvärd, tagit avstånd från Stepan Bandera och den anti-sovjetiska Ukrainska upprorsarmén utan han har setts som en frihetskämpe som hyllas med minnesmärken som uppkallade gator och statyer. Victor Yusuchenko utnämnde Bandera till officiell nationalhjälte 2010.

Det var främst Sovjet-styret man var kritisk mot i västra Ukraina, bland annat på grund av svältterrorn i och med Holdomor (1932-33), men ett fel gör inte ett annat rätt. Bara för att Sovjet förtryckte Ukraina, betyder det inte att man bör hylla extremnationalism som drabbar andra folkgrupper. I dag har Polen och Ukraina goda relationer och Polen gör inte anspråk på ukrainskt territorium, som periodvis har tillhört Polen (bland annat Lwów, i dag mest känd som Lviv), men det har satt djupa spår i en del polacker.

Givetvis stöder inte alla ukrainare den nuvarande Bandera-fascinationen men det är tillräckligt för att skapa häftiga debatter och skada landets trovärdighet i relation till bland annat övriga Europa och Ryssland.

Nyfascistiska grupper
En annan närliggande aspekt gäller stödet för ukrainska radikala nationalistpartier och paramilitära grupper som Svoboda (frihet), Pravvy Sektor (Högra sektorn), och Azovbataljonen. Man kan notera att stödet för dessa partier har minskat mellan 2014 till 2019, varför diskursen om den nazistiska regimen i Kiev, som framförs av Ryssland och pro-ryska separatister i Donbass, ter sig ganska absurd. Stödet har alltid varit under 5% för Svoboda och är nu endast 0,8% för Högra sektorn och 2,15% för Svoboda. Azov-bataljonen, som främst förknippas med innanhavet Azovska sjön och städer som Berdiansk i sydöst snarare än Lviv i väst, har blivit delvis avradikaliserad men en del medlemmar har nyfascistiska och nynazistiska inslag, om än dock inte anti-slaviska dito eftersom det givetvis vore att hata sig själva. Faktum är att ryska radikalnationalister, ironiskt nog, har mycket gemensamt med Azovs mer extrema element. Azov är delvis rysktalande men använder våld och tortyr mot pro-ryska separatister, som man ser som förrädare. Rörelsen är kritisk mot både ryskt och västerländskt inflytande, men har stora likheter med rysk etnonationalism i och med dess militanta, brutala framtoning och pro-slaviska framtoning. Att man har samarbetat med Väst är främst av strategiska skäl.

Sammanfattningsvis borde Ukraina vara mer självkritiskt gällande sin roll under andra världskriget och att det, främst i västra Ukraina, alltjämt finns en livskraftig Banderahyllande rörelse. Givetvis är historiska företeelser och personer komplexa att betrakta: för vissa är någon en frihetskämpe; för andra en massmördare. Men när Ukraina får ett så stort stöd av omvärlden, inte minst västerländska demokratier, borde man ställa lite högre krav på ett mer självkritiskt förhållningssätt till sin egen historia och hur den framställs i nutid.

Referenser och vidare läsning

Feklyunina, V. (2012). “Constructing Russophobia”, in Russia’s Identity in International Relations, (ed. Raymond Taras). London: Routledge.

Ferrer, G.G. Kühn, A.P.H.V. (2019). Democracy, free association and boundary delimitation: The cases of Catalonia and Tabarnia. Journal of International Political Theory, 16 (3), 323–338.

Fleury, E. (2022). The theoretical case against offshore balancing: Realism, liberalism, and the limits of rationality in U.S. foreign policy. Journal of International Political Theory.

Flynn, M. (1996). Political Mobilization in Eastern Ukraine: The Referendum of 1994 in the Donetsk Oblast. The European Legacy: Toward New Paradigms, 1 (1), 342–349.

Katchanovski, I. (2010). The Politics of Soviet and Nazi genocides in Orange Ukraine. Europe-Asia Studies, 62 (6), 973–997.

Kulyk, V. (2018). Shedding Russianness, recasting Ukrainianness: the Post-Euromaidan dynamics of ethnonational identifications in Ukraine. Post-Soviet Affairs, 34 (2-3), 119–138.

Kuzio T. (2002). Ukraine: State and Nation Building. London and New York, NY: Routledge

MacKenzie, A. Kauner, C. (2021). Radicalisation, foreign fighters and the Ukraine conflict: A playground for the far right? Social Sciences, 10 (4).

Mearsheimer, J. (2018). Great delusion: liberal dreams and international realities. Yale University Press.

O’Brien, T. (2010). Problems of political transition in Ukraine: leadership failure and democratic consolidation. Contemporary Politics, 16 (4), 355–1367.

Polovyan, A.V. Lepa, R.N. Grinevskaya, S.N. (2018). Studies on Russian Economic Development, 33 (2), 163–168.

Renz, B. (2016). Russia and ‘hybrid warfare’. Journal of Contemporary Politics, 22 (3), 283–300.

Sabatovych, I. (2017). Does nationalism promote politics? Comparative analyses of Ukraine’s ‘Maidan’ revolution and Poland’s ‘solidary’ mass mobilization. Contemporary Politics, 24 (2), 131–152.

Subtelny, O. (1988). Ukraine: a history. Toronto: University of Toronto Press.

Umland, A. (2019). Irregular militias and radical nationalism in post-Euromaydan Ukraine: The prehistory and emergence of the “Azov” battalion in 2014. Terrorism and Political Violence, 31 (1).

Yekelchyk, S. (2007). Ukraine: birth of a modern nation. Oxford: Oxford University Press.

Därför stöttar USA Rysslands allierade Armenien

En mindre uppmärksammad konflikt är den mellan de kaukasiska grannländerna Armenien och Azerbajdzjan. Även under början och mitten av 1990-talet, då Armenien ockuperade området Nagorno-Karabach, hamnade konflikten i skymundan till förmån för kriget på Balkan, Första Tjetjenienkriget (1994-96), och folkmordet i Rwanda 1994. Även om länderna ligger nära Europa är det tillräckligt långt bort för att det ska kännas avlägset, medan Ukraina är desto närmare. Dessutom är de kaukasiska folken ganska lika diverse ryska folkgrupper och människor i Mellanöstern. Azerbajdzjaner är generellt sett shiamuslimer och länderna framstår kanske därför som relativt avlägsna för den typiska svensken och europén.

De flesta torde dock ha noterat att konflikten runt området Nagorno-Karabach, som alltså de facto är kontrollerat av Armenien och dess armeniska minoritet, men som de jure tillhör Azerbajdzjan, på nytt har blossat upp; senast var 2020 då flera tusen tog, både soldater och civila. Mitt i allt detta har Ryssland, som är allierat med Armenien och sände vapensystem 2020, försökt medla men det har inte hjälpt. I stället har något oväntat USA gett sig in i en diplomatisk roll och besökt Armenien och därigenom visat sitt stöd. Även om USA, som ofta benämns som världspolis, har diplomatiska relationer med väldigt många länder säger det ändå någonting att landet ger sitt stöd till ett av Rysslands allierade länder. I detta inlägg ska jag förklara varför så är fallet. Då jag känner människor från både Armenien och Azerbajdzjan och inte är någon expert på konflikten har jag försökt beskriva USA:s roll snarare än konflikten som sådan.

Diskursen om demokratier mot diktaturer
Under Trump-tiden talades det mindre om demokrati och mer om USA:s intressen (America First). I realiteten var det dock mest gradskillnader och Trump-administrationen försedde Ukraina med en stor mängd vapen, och för sin egen försvarsbudget och amerikanskt stöd införskaffades turkiska drönare, de numer legendariska baykar.

Det finns skäl att återkomma till det, med tanke på att Turkiet och Azerbajdzjan är allierade (azeriska är ett turkiskt språk). I detta avseende gäller det dock att förstå att Biden-administrationen har gått in mer för att foga in världens länder i ett binärt schema med demokratier och diktaturer, även om The Economists demokratiindex visar att både Armenien och Ukraina är hybridregimer och knappast särskilt demokratiska enligt denna modell. I alla händelser är både Ryssland och Azerbajdzjan betydligt mer auktoritära än såväl Ukraina som Armenien. Azerbajdzjan styrs numer likt en familjeoligarki av familjen Aliyev, vilket får det att likna andra post-sovjetiska diktaturer som Turkmenistan och Ryssland. Enligt många bedömare beskrivs det som mer auktoritärt än någonsin och har bytt plats med Kazakstan, som i stället försöker bli mer europeiskt och demokratiskt utan att för den sakens skull överge sin roll som “vän med alla”.

Man kan fråga sig om det egentligen finns andra motiv bakom USA:s engagemang men stödet för Armenien passar väl åtminstone ganska bra in i mönstret.

Historiskt stöd för sin armeniska minoritetsbefolkning
USA har en ganska stor armenisk minoritet, särskilt i Kalifornien, som är känd för att i många fall vara ekonomiskt framgångsrika (naturligtvis finns det även mindre smickrande delgrupper som den armeniska maffian). USA har också ganska nyligen erkänt folkmordet på armenier som skedde under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet innan det ottomanska riket föll samman. Naturligtvis uppskattas detta inte av Turkiet, som i hög grad förknippas med det armeniska folkmordet eftersom ottomanerna är de primära föregångarna till dagens turkar.

Man kan alltså se detta som ett led i en något mer pro-armenisk position från amerikansk sida under de senaste åren. Det ligger också i linje med en mer aktiv utrikespolitik, där genuin humanism och demokratisträvan blandas med mer geopolitiska överväganden från Washingtons sida. Det för oss över på nästa punkt.

Geopolitiskt inflytande
Efter Sovjetunionens fall 1991 hamnade USA i en mycket gynnsam position och kunde agera ensam supermakt. Det var innan Kina hade hunnit växa ekonomiskt och militärt och Ryssland gjort detsamma, om än i mindre utsträckning. Storbritannien, Japan och Tyskland har alltid fogat sig under amerikansk hegemoni och ingår i samma västliga allians. Alltså kunde Wolfowitz-doktrinen bli gällande, uppkallad efter Paul Wolfowitz, USA:s före detta utrikesminiser. Neokonservativa krigshökar (war hawks) hade rentav planer på att genom USA:s egen militär och Nato-allierade invadera sammanlagt sju länder i Mellanöstern för att sprida västerländsk demokrati och säkra den så kallade petrodollarn. Irak 2003 följdes av Libyen 2011 men sedan blev det allt mer problematiskt gällande Syrien och Afghanistan. Efter det har USA haft en mer tillbakadragen roll, vilket kan ha gett både Kina och Ryssland luft under vingarna.

USA har egentligen inget större intresse av Azerbajdzjan då det nordamerikanska landet har så mycket egen olja och naturgas, men återigen finns det en vilja bland många hökar i Washington (sådana finns det alltjämt gott om) att spänna musklerna och visa sitt inflytande i många länder och områden – Ukraina, Taiwan, och nu även i Kaukasien. En så här aktiv roll i utrikespolitiken har inte USA haft på många år. Indirekt finns det också en poäng i att medla i konflikten eftersom EU har slutit ett avtal med Azerbajdzjan om gasleveranser från och med 2027 och konflikten kan äventyra sådana planer. Det får i sin tur till följd att europeiska länder som bland annat Tyskland får svårt att klara sin energiförsörjning, och det innebär i sin tur att USA:s allierade i EU har möjlighet att spendera allt mindre på industrier och militär upprustning. Det kan även bidra till att Armenien alltmer ser USA som en allierad, vilket i sin tur kan försvaga relationen mellan Ryssland och Armenien (analogt med relationen mellan Ryssland och Kazakstan, som är frostigare än på länge efter inte minst Kasym-Zjomart Tokajevs uttalanden i år).

Naturligtvis finns det även en viss geografisk och strategisk aspekt för USA att etablera sig i Kaukasien, som nära nog gränsar till både Iran, Turkiet och Ryssland. Det ger även möjlighet att stävja jihadister i t.ex. Tjetjenien, en av få gånger då Ryssland och USA samarbetat. Med ett eventuellt försvagat Ryssland kan möjligheter öppnas upp för USA att delvis ersätta Rysslands roll som militär storebror till Armenien. Men det är återigen inte säkert att USA ser något av länderna som tillräckligt viktigt. Att etablera militärbaser är inte aktuellt i nuläget.

Militärt har inte Armenien, som har en stor diaspora men en liten befolkning på strax under tre miljoner, särskilt mycket att sätta mot Azerbajdzjan som har drygt 10 miljoner invånare och stöd av Turkiet, men om landet backas upp av både Ryssland och USA – paradoxalt nog – kan det lättare uppstå nytt dödläge och nya kompromisser. Det är sådana kompromisser som alla parter hoppas på, inte minst Armenien. En expert på östasiatiska samhällen, John Lie, kallar ungefär det som sker “muddle through” – det är därför inte Japan och Sydkorea eller Sydkorea och Nordkorea eller Kina och Taiwan krigar med varandra. Alla vet att ingen blir nöjd men det är åtminstone bättre att ingen fullskalig konflikt bryter ut. Ungefär detsamma gäller här, fast med skillnaden att det rör sig om mer regelrätta strider i vissa områden.

Det var precis det omvända som skedde i Ukraina: det som inte fick hända hände. Det går naturligtvis att hitta vissa paralleller mellan denna konflikt och den mellan Ryssland och Ukraina. Det rör sig om ockupationer av suveräna stater och om stora minoritetsgrupper i andra länder, samt ett geopolitiskt spel baserat på både prestige och strategiska överväganden. Samtidigt finns det naturligtvis avgörande skillnader. Det återstår att se hur det artar sig. Av tidigare händelser att döma kan man antingen förvänta sig en viss eskalering som 2020 eller nya kompromisser och vapenstillestånd.