Posts by: Björn

Vad väntar härnäst i Ukraina-krisen?

Vad väntar härnäst i Ukraina-krisen?

Som utomstående, på tryggt avstånd från krig och fattigdom, är det enklare att inta diverse mellanpositioner och vara nyanserad, distanserad…
Ny artikel om PISA i Sverige

Ny artikel om PISA i Sverige

Min senaste forskningsartikel att bli publicerad är PISA Achievement in Sweden From the Perspective of Both Individual Data and Aggregated…
3 missförstånd om kost och diet

3 missförstånd om kost och diet

Som bekant finns det många myter och missförstånd inom träningsindustrin. Det är alltifrån att stora bodybuilders enbart är stora på…
2 of 36
123456