Texter publicerade i Orientaliska studier

Här kan man läsa alla texter som jag har publicerat i tidskriften Orientaliska studier. Två belyser k-pop, en berör koreanska skönhetsideal, och en fjärde behandlar Koreas religiösa landskap. Längre fram kommer jag att publicera mer akademiskt material som jag har skrivit och då mer färskt sådant.