30 visdomar om livet

Nedan följer 30 visdomar, baserade på antingen kunskap eller egna livserfarenheter – utifrån styrkor och förtjänster, så väl som svagheter och tillkortakommanden – för att utvecklas fysiskt, intellektuellt och över huvud taget personlighetsmässigt i det nuvarande tidevarvet, och dessutom parallellt med detta optimera både ens tid och disponibla extrainkomst. Dessa utgår till stor del från ett manligt perspektiv men ganska mycket är applicerbart även för tjejer/kvinnor.

1. Se livet som en pokermatch
Poker är som konstaterats inget tur- utan ett skicklighetsspel, men det finns onekligen även ett ganska stort mått av slump och tur i detta.

På så vis är poker den perfekta metaforen för livet, för det handlar om att lära sig att bemästra när man ska vara offensiv respektive defensiv, och förstå när man har spelat dåligt och begått misstag, eller ibland faktiskt haft otur eller blivit offer för olyckliga (eller lyckliga) omständigheter. Vidare handlar det om att ha självförtroende, och odla och bibehålla detta, och att inte sjunka för lågt när man är inne i en dålig period i livet. Att kanske ta en time-out och sedan börja om på nytt med en delvis ny strategi för att lyckas bättre. Man kan även tillägga vikten av att inte få hybris, bibehålla sitt fokus, och alltid ha ett mått av (själv)kritiskt tänkande.

2. Se livet som en kurvlinjär process
Livet är en linjär process såtillvida att vi föds och vi dör, men det är aldrig en helt linjär sådan när det gäller prestationer och välmående utan livet går upp och ner – för vissa betydligt mer upp än ner, eller vice versa, men det är sällan så att det är helt bra eller dåligt för någon. Det är viktigt att förlika sig med det och sluta sträva efter att saker eller människor ska vara perfekta.

3. Ha ett balanserat förhållningssätt till det mesta
Antika filosofer som Sokrates, Platon och Aristoteles har diskuterat vikten av balans när det gäller mycket i livet – lycka, pengar, mat, dryck, motion, politik och mycket, mycket annat.

Det är egentligen väldigt logiskt och självklart, men trots det hamnar människor ofta i negativa ytterligheter, och till exempel äter och dricker alldeles för mycket (alkohol). Man kan ta vatten som exempel – det är helt livsnödvändigt men dricker man för mycket under för kort tid är det skadligt, rentav dödligt. Därför är det viktigt att applicera det balanserade förhållningssättet på det allra mesta i livet, även om man samtidigt måste komplettera det med kunskap och självförståelse.

4. Förstå innebörden av karma
Karma har flera betydelser, varav några har mer att göra med religiösa föreställningar inom buddhism och hinduism om att man kan födas till någonting bättre eller sämre i nästa liv, och att ens handlingar får konsekvenser på grund av ett slags inneboende rättvisa i världen.

En annan innebörd är helt icke-religiös och -moralisk, nämligen lagen om orsak och verkan – att helt enkelt förstå hur saker hänger ihop kausalt. Exempelvis – äter man för mycket kalorier går man upp i vikt och vice versa. Det är ingen moralisk fråga utan snarare vetenskaplig. Ett led i att bli mer fri i sin tillvaro är att sluta göra vetenskapliga frågor till moraliska sådana.

5. Sätt aldrig andra människor på piedestal
Det är viktigt att inte dyrka andra människor, vare sig de i ens omgivning som man ser upp till eller mer avlägsna så kallade kändisar, för det bygger dels ofta på en illusion om verkligheten – andra människor är sällan så fantastiska som man föreställer sig att de är – dels får det en ofta att bli underordnad och leder till att det går tvärtemot ens önskningar.

Ett talande exempel var då jag var i Hollywood 2006 och fick gå på filmpremiär. Jag var i stort sett helt ointresserad av föreställningen och de prominenta gästerna men blev paradoxalt nog insläppt när jag passerade förbi, medan inte ett enda av de fans som stod och skrek utanför, tryckta mot stängslet, talande nog blev det. De gav troligen intrycket av att inte kunna bete sig normalt i förhållande till deras idoler och då kan de troligen inte göra det heller. De valde självmant att göra sig underordnade på grund av deras piedestaltänkande och förlorade själva på det.

6. Skaffa dig förebilder, inte idoler
Att dyrka andra människor är som sagt inte konstruktivt, utan i bästa fall meningslöst eller ger uttryck för harmlös beundran, men att ha förebilder är däremot oerhört viktigt.

Notera pluralis – att man troligen bör ha flera sådana, i olika avseenden och i olika sammanhang och perioder av livet, snarare än en enda. Delvis har detta förstås att göra med att man som människa tenderar att engagera sig i flera olika verksamheter under sin livstid och därmed behöver flera slags förebilder. I dagens samhälle är många specialister snarare än renässansmänniskor som kan massor av olika saker, även om det så klart finns en del som behärskar flera områden eller bara är allmänt duktiga, och på så vis blir det än mer naturligt att ha flera. Förebilder kan finnas lite överallt, inte bara bland dem som har lyckats karriärmässigt.

7. Influeras och inspireras av andra människor men härma dem inte
Att kopiera och imitera andra människor är inte konstruktivt och ofta dömt att misslyckas. Att däremot influeras och inspireras av många olika personer och företeelser – som blandas med ens egen särskilda personlighet, förutsättningar och preferenser – kan däremot vara väldigt positivt, och gälla alltifrån mode till skrivande och träning.

8. Skaffa en positiv vanebildning
Människor mår som allra bäst, sett över längre tid och så att säga i genomsnitt, när de följer vissa positiva livsmönster. Sedan kan man göra vissa avsteg från dessa temporärt, och helst då i samband med att man gör någonting positivt som att till exempel resa, men att hålla sig till de goda vanorna är vad som bör gälla överlag.

9. Lära dig av dina misstag och förtjänster men fastna inte i dåtiden
Som den tyske filologen och filosofen Friedrich Nietzsche (1844-1900) har belyst i The Use and Abuse of History är det viktigt att inte fastna i dåtiden, vare sig positiva eller negativa erfarenheter. Det är väsentligt att ta fasta på både sina bra och dåliga sidor och erfarenheter, och allt som sker och komma skall bygger alltid vidare på historien även för oss som enskilda individer, men det är nuet och framtiden som huvudfokus bör riktas mot. Det hänger delvis också samman med att man inte bör leva på gamla meriter (alltför länge), vare sig inför sig själv eller i ett socialt sammanhang, utan sträva efter kontinuerlig utveckling. Dessutom bör man absolut inte älta det som har skett, allra minst misslyckanden eller andra jobbiga erfarenheter.

10. Sätt aldrig fast(a) etiketter på dig själv och andra
Jag har sedan jag blev något så när fullvuxen pendlat mellan att väga 63-79 kilo. Inga ytterligheter alltså men ändå ett ganska stort viktspektrum. I början av gymnasiet var jag slank och vägde 63 kilo och upplevde att jag kunde äta hur mycket som helst utan att gå upp i (fett)vikt. I mitten av gymnasiet kom jag in i en fas med dåliga vanor och la på mig nästan 10 kilo fettvikt – delvis innan jag insåg att man faktiskt inte bör äta hamburgare, pizza, chips och godis flera dagar i veckan, även om man spelar lite fotboll – innan jag började gå ner successivt. Sedan jag började med fitness en tid efter gymnasiet har jag haft perioder av bulk och deff, till största del utifrån egen vilja men även med vissa perioder av sämre vanor, och formen har pendlat därefter.

Detta symboliserar att man aldrig ska sätta en fast etikett på någon, varken sig själv eller andra. Ibland använder vi förenklande kategorier som “smal”, “normal”, “tjock”, “smart”, “korkad”, “snygg”, “ful” etcetera för att beskriva verkligheten och de människor som lever i den, men ingenting varar för evigt och nästan ingenting är helt statiskt eller oföränderligt – och det gäller alla. Underskatta inte din egen eller andras förmåga eller handlingsutrymme, och bara för att du upplever att du har en peak eller dålig period av livet så ska du inte tänka att det alltid kommer vara så.

11. Metrosexuell hellre än mes eller macho
Det här är någonting som är väldigt tydligt kopplat till det nuvarande tidevarvets syn på manlighet men en del av detta är faktiskt mer “tidlöst”. Det är ett omfattande område i sig att undersöka och diskutera, men det man i mer korthet kan slå fast är att i det falska, dikotomiska valet mellan mes eller macho bör man välja att vara metrosexuell – det är det som de allra flesta vinner på, och att låta alla vara “vinnare” skapar ett bättre och mer jämlikt samhälle, även om konkurrensen alltjämt lever kvar.

Bry dig om ditt utseende, dina kläder, din hygien och ditt sätt att vara, och gör det till en del av din vanebildning och livsstil. Det behöver inte ens vara särskilt dyrt eller tidskrävande utan kan räcka med att man göra vissa enkla förändringar. Inspiration och influenser kan man få från många håll, bland annat här.

12. Sträva efter en balanserad narcissism
Narcissism, att älska sig själv för mycket, är vid sidan av rent patologiska varianter inte en fråga om antingen eller utan i vilken grad och hur det tar sig uttryck. I det nuvarande tidevarvet kan narcissism sägas vara acceptabelt så länge det inte går till överdrift, och klyschan att man ska älska sig själv stämmer till stor del. Sträva därför efter en balanserad narcissism utan negativa ytterligheter.

Sådana negativa ytterligheter är till exempel att tro att man är (mycket) bättre än man verkligen är, eller ha långa stunder av självupptagenhet. Går man upp i sig själv för mycket om man är mer introvert kan det leda till att man tappar lite av sin sociala kompetens och missar den sociala sidan av tillvaron och att få yttre feedback (external validation), och omvänt kan för mycket narcissism hos utåtriktade människor leda till att man upplevs som väldigt självupptagen eller i värsta fall odräglig, och därtill bygger en stor del av sin tillvaro på yttre bekräftelse.

13. Var inte dig själv utan den bästa versionen av dig själv
De flesta personlighetsdrag är förenklat sett till 40-60% medfödda, varför mycket är föränderligt och oföränderligt på samma gång. Det är en mycket komplex fråga, men den kan förenklas och konkretiseras genom plattityden att man ska sträva efter att vara sig själv.

Jag anser att denna plattityd delvis är missvisande och att man i stället bör sträva efter att vara den bästa versionen av sig själv. Som sagt – ingen är perfekt och allt kan man inte påverka, men det går att förändra en hel del och fatta många bra i stället för dåliga beslut, i alltifrån det lilla till det stora i livet. Skyll inte på personlighet eller svagheter utan sträva efter att optimera din personlighet och ditt beteendemönster, liksom utseende. Du kommer att må bättre och andra kommer att uppskatta dig mer, även om du kanske möter en del avundsjuka om/när du blir för duktig.

14. Att ge innebär inte automatiskt att få
Som konstaterats apropå karma finns ingen inneboende rättvisa i världen – det ser i alla fall inte ut att vara så för oss vanliga dödliga. Många har dock – delvis på grund av en till stora delar i grunden sund moralisk fostran – inte greppat detta utan förväntar sig att det man ger automatiskt innebär någonting ungefär motsvarande i gengäld, oavsett om det gäller familj, vänner, bekanta eller arbetsgivare. Men så fungerar det sällan, även om bra respektive dåliga handlingar i många fall resulterar i förväntade och till och med “rättvisa” konsekvenser. Ytterlighetsexemplet är förstås superkändisar som lägger upp en tarvlig bild på Instagram och likväl får hundratusentals “gillningar” av sina talrika följare, medan andra kan anstränga sig dag efter dag, år efter år, och inte få någonting eller väldigt lite för det.

15. Det kan alltid bli värre
I diverse medier läser man inte sällan man om person x som har tappat y kilon. Men varför gick person upp så mycket till att börja med? Det gäller många företeelser i livet: det kan faktiskt alltid bli värre. Ibland vänder det naturligt, från någonting bra eller dåligt mer till sin respektive motsats, men det kan också bli ännu sämre. Ibland sluttar planet också, så att det blir ännu svårare att vända en negativ utveckling. Man bör därför inte gå runt med förvissningen om att det ska lösa sig av sig själv även i ett land som Sverige, utan ta tag i sina problem, gärna förr än senare.

16. Drick alkohol selektivt
Om man tvunget måste välja mellan att inte dricka och att dricka alkohol, bör man välja att inte dricka, men om man ser västerlandets mest populära drog lite mer nyktert (!) och balanserat är en fruktbar strategi att göra det selektivt, det vill säga att välja sina tillfällen. Med få undantag – slösa inte pengar och slit inte hälsan på mediokra utekvällar eller vardagsdrickande utan spara dessa till exempelvis en särskild fest eller utlandsresa.

17. Res mycket om möjlighet finns
Att resa – både lokalt, regionalt och till fjärran länder – är att vidga det inre rummet och berika sitt eget liv, och i vissa fall kanske även andras, och trots allt negativt som kan hänga samman med det, är det någonting som man bör försöka göra i betydande grad utifrån sina ekonomiska och andra förutsättningar. Inget nytt under solen men likväl ett faktum.

18. Romantisera inte tillvaron
Johann Wolfgang von Goethes världskända brevroman Die Leiden des jungen Werthers (1774) – liksom mycket av det som har skrivits inom ämnet “game” på betydligt senare år – lär killar och män att inte bli romantiska idealister utan mer av krassa realister. Att romantisera kärlek, relationer, kvinnor eller livet över huvud taget kan ge det mer mening (eller snarare ett sken av mening), men också leda en in på farliga vägar som knappast är till ens egen eller andras gagn. Jag har själv ibland velat hålla fast vid en del romantiserande sidor trots att jag innerst inne vetat att det är en chimär, och ju förr man inser att det är så desto bättre.

Sedan kan man förstås vara romantisk ibland med rätt person och vid rätt tillfälle, men att vägledas av ett skimmer av vackra illusioner är någonting som verkligen bör undvikas. Paradoxalt nog kan det leda till mer romantik, i den mer krassa meningen, om man förstår det och anpassar sig därefter.

19. Lär dig att vara ensam men fastna inte i ensamhet
I den fenomenala filmen Donnie Darko (2001) säger Jake Gyllenhaals karaktär Donnie i en sekvens att alla varelser föds och dör ensamma. Det är lite missvisande men stämmer till stor del, även i livet. Ensam är inte stark och vi lever alla i ett större socialt sammanhang, men att tillbringa en hel del tid ensam och trivas med sitt eget sällskap är viktigt för att utvecklas som människa och ibland även helt nödvändigt.

När jag var på och omkring Mt. Fuji i Japan 2009 pratade jag inte med någon på två hela dagar i sträck och det slutade med att jag började prata med mig själv och skratta åt mina egna skämt som jag tänkte inuti mitt huvud, så det är nog bra att återvända till sociala sammanhang efter en tids berikande ensamhet. Som förklaras i den likaledes lysande filmen Into the wild (2007) är det viktigt att inte fastna i ensamheten, både rent fysiskt och psykiskt.

20. Uppskatta din familj och dina vänner
Vänner kommer och går, men det är viktigt att en hel del relationer består. Har man en del goda vänner och relativt bra familjerelationer bör man vårda dessa. Annars fastnar man i ensamhet.

21. Var (nästan) aldrig arrogant mot andra
Långtifrån alla människor förtjänar att man är snäll mot dem, och inte heller är det ens skyldighet att ge alla positiv uppmärksamhet. Är någon arrogant mot en kan man ibland ge tillbaka med samma mynt. Men att generellt vara arrogant är negativt, ofta kontraproduktivt, och troligen ett tecken på ens egen svaghet; ett slags försvarsmekanism.

22. Ta aldrig något eller någon för givet
Man ska aldrig ta något eller någon gör givet. En klyscha som till stor del stämmer, som är en riktig visdom. Självklart kan man ofta förvänta sig vissa händelseförlopp och scenarier, och vissa människors beteendemönster och saker som sker i världen är väldigt förutsägbara, men det kan också leda till vanskliga föreställningar om man tar händelseförlopp eller människor för givna. Det har delvis att göra med att allting i världen är mer eller mindre föränderligt och inte följer exakta, repetitiva mönster.

23. Feghet begränsar ens liv och mod utvidgar det
En stor andel människor, i mer välutvecklade länder som Sverige, har aldrig haft bättre förutsättningar för att göra positiva och konstruktiva saker. Ändå låter många feghet begränsa en. Det är när man är i alla fall lite modig som man gör intressanta, givande och ibland väldigt viktiga saker. Feghet – oavsett hur det tar sig uttryck – begränsar medan mod utvecklar en och får en att nå, eller åtminstone försöka nå målsättningar. Som Platon skrev om redan för nästan 2500 år sedan bör man förstås undvika övermod, men utan ett visst mått av mod blir väldigt lite gjort. Det kan gälla relationer, resor, arbete, utbildning och mycket annat.

24. Visioner är inte verklighet
En annan plattityd, framför allt bland allsköns företag men även inom politik, utbildningsväsende och hos privatpersoner, är att man måste ha visioner. Detta är delvis mycket viktigt, och som individ är det ofta konstruktivt att visualisera sina idéer och målsättningar. Det är därtill nästan ofrånkomligt att göra det.

Men även de visioner som realiseras är i bästa fall bara ungefärliga sinnebilder av hur det egentligen är. Det bör man vara varse om, både gällande negativa och positiva företeelser. USA är till exempel inte så fantastiskt som man kan tro om man utgår från en hel del populärkultur, inte ens Miami Beach eller Manhattan.

25. Läs en hel del böcker
Likt resor – även om man till skillnad från dessa inte förflyttar sig spatialt när beger sig in i litteraturens världar – handlar litteratur om att vidga det inre rummet och berika tillvaron. Och det gör det verkligen. Det är dessutom i stort sett helt gratis att konsumera litteratur av väldigt många olika slag, så väl äldre som nyare sådan, och är tillgängligt för de allra flesta. Här ges några konkreta lästips.

26. Dölj dina svagheter och komprometterande sidor
Att vara öppenhjärtig kan vara befriande och på många sätt fördelaktigt, men ärlighet kan ofta vändas mot en, ibland även av så kallade vänner. Man ska inte ljuga men att blotta sina svagheter eller basunera ut exakt vad man tycker om allt och vad man har varit med om är sällan en bra strategi. Spara det till några få och väldigt specifika tillfällen.

27. Det som känns rätt är inte alltid rätt
Klyschan säger att man ska lita på sina egen magkänsla, men hur mycket substans finns egentligen i denna? Människor styrs av både instinkter, erfarenheter och kunskap, och i många fall är det som känns rätt det som också är rätt – i synnerhet om det grundar sig på kunskap. Men det finns mängder och åter mängder av exempel då det som känns rätt är fel och vice versa. Människor som saknar mod litar på sin egen magkänsla när de ännu en gång inte vågar prata med en viss person de gillar, och den leder dem till ännu en existentiell återvändsgränd. Omvänt kan impulser vara synnerligen skadliga i vissa situationer och sammanhang. Mod, vilja, förnuft, kunskap och eftertanke är oftast bättre ledstjärnor än diverse diffusa magkänslor.

28. Förädla dina talanger
Som person vill man ofta utveckla många sidor av sig själv, både teoretiska och praktiska, men det kan även finnas en del särskilda talanger som man bör försöka förädla så mycket som möjligt. Det ger livet mening, skapar målsättningar och stärker ens identitet, och får en i bästa fall att uppnå en del fantastiska saker.

29. Ha tålamod
Förhållandet mellan lång- och kortsiktighet är inte enkelt eller självklart. För å ena sidan kan man dö i morgon och bör leva i nuet, men å andra sidan krävs ofta en viss långsiktighet och planering för att uppnå bra resultat och delmål och mål i livet. Det gäller inte minst intellektuell och fysisk utveckling, men även att spara pengar till resor och mycket annat.

30. Tiden flåsar dig alltid i nacken
Man bör som sagt ha tålamod, men samtidigt komma ihåg att tiden ständigt och obönhörligt flåsar en i nacken. Vill man uppnå och uppleva saker är det bäst att man börjar ta itu med det nu.

Body and Brains – self-test

The main idea behind this post is to offer a self-test with regard to one’s level of body and brains, i.e. how smart and knowledgeable one is, and the physical level one has reached. To reiterate myself, it is thus not a question of either/or but to constitute a more or less complete personal synthesis.

Needless to say, this test and all of its ten questions hinge on a construct and is partly based on arbitrary or personal preferences, but its various components – which are reflected in the different questions and their respective answer alternatives – are based on both science and sound reflections. Many of these topics or sub-topics have also been elaborated in earlier blog posts, such as this one (about the importance of traveling for personal development) and this one (about general strength and endurance statistics). Notice that all strength statistics are based on strict and full-range movements.

The most difficult part has been to distinguish between different academic fields and subjects in relationship to a relevant international university ranking. The main point, though, is to take into account the current inflation of university ceritifications, degrees and diplomas and to be self-critical in this respect. And it is implied that one can largely or at least partly compensate the lack of a high-value degree with extensive reading of books.

 

1. How much can you squat?
Less than 1 x one’s particular body weight: 0p
1-sligthly less than 1,5 x one’s particular body weight: 1p
1,5-slightly less than 2x one’s particular body weight: 2p
2 or more than x one’s body weight: 3p

2. How much can you bench press?
Less than 1 x one’s particular body weight: 0p
1-slightly less than 1,25 x one’s particular body weight: 1p
1,25-slightly less than 1,5 x one’s particular body weight: 2p
1,5 or more x than one’s body weight: 3p

3. How much can you dead lift?
Male:
Less than 1,5 x one’s particular body weight: 0p
1,5-slightly less than 2 x one’s particular body weight: 1p
2-slightly less than 2,5 x one’s particular body weight: 2p
2,5 or more x than one’s body weight: 3p

Female:
Less than 1,25 x one’s particular body weight: 0p
1,25-slightly below 1,5 x one’s particular body weight: 1p
1,5-slightly below 2 x one’s particular body weight: 2p
2 or more x than one’s body weight: 3p

4. How many strict, wide-gripped chin-ups can you do?
Male:
0-9: 0p
10-14: 1p
15-19: 2p
20 or more: 3p

Female:
0-5: 0p
6-9: 1p
10-14: 2p
15 or more: 3p

5. How fast do you run three (3) kilometers on a regular all-weather running track?
Male:
15 minutes or more: 0p
14:59-13:00: 1p
12:59:-12:00: 2p
11:59 or less: 3p

Female:
16 minutes or more: 0p
15:59-14:00: 1p
13:59:-13:00: 2p
12:59 or less: 3p

6. What is your current level of educational achievement?
Upper-secondary school, diploma/certificate outside of a university context, various university courses and/or unfinished educational programs (regardless of university ranking), or a bachelor’s or master’s degree in the social sciences at a university out of the top 100 world ranking: 0p

Bachelor’s or master’s degree in the social sciences or humanities at a top 51-100 ranked university, bachelor’s or master’s degree in science, law, psychology or medicine from a 101-200 ranked university, phD in the social sciences or humanities from a 100-200 ranked university, or two Bachelor’s degrees or master’s degrees in the social sciences or humanities from a 50-100 ranked university: 1p

Bachelor’s or master’s degree in the social sciences or humanities from a top 50-11 ranked university, bachelor’s or master’s degree in science, law, psyhchology or medicine from a 100-51 ranked university, or a PhD from a 11-50 ranked university: 2p

Bachelor’s or master’s degree in social sciences or humanities from a top a top-ten ranked university, bachelor’s or master’s degree in science, law (법학 in Korean), psychology or medicine frm 11-50 ranked university, PhD, regardless of subject, from a 11-50 ranked university, hired docent, senior lecturer or professor at a 11-50 ranked university: 3p

7. How many novels and/or academic works have you read in their respective entirety during the last twelve (12) months?
0-9: 0p
10-19: 1p
20-49: 2p
50 or more: 3p

8. How many novels and/or academic works have you read in their respective entirety during your entire life?
0-99: 0p
100-200: 1p
200-499: 2p
500 or more: 3p

9. How many countries have you ever visited?
0-9: 0p
10-20: 1p
21-50: 2p
50 or more: 3p

10. How much time have you, in total, stayed abroad?
Less than six months: 0p
Six months up to slightly less than a year: 1p
One-two years: 2p
More than two years: 3p

 

0-10 points
You will probably need to work hard on your physical and intellectual development. If it seems impossible to earn a decent university degree – perhaps due to one’s particular personal situation – then focus on to visit both the gym and the library often and on a regular basis. Of course, changes in nutritional habits, and consequently loss of fat-weight, may also be important when it comes to physical development. Be active and patient at the same time.

It might also be the case that you are quite young and at some point within a larger personal process. If so, do not give up and continue in the right direction.

11-20 points
On the physical and intellectual continuum, you are somewhere in between and may have to decide if you want to keep improve (or perhaps work hard on maintenance) or continue to be – let us be honest – quite mediocre. If you are at the upper level, you have done a decent job already and are hopefully heading in the right direction.

21-25 points
You are indeed a physically able intellectual, or perhaps rather a quite intellectual fitness person, and can be proud of your progress so far. It might be the case that you do not have to develop even further, but perhaps a little more progress in one or even both of these respects is what you need in order to be or to feel more complete as a person.

26-30 points
You are one of those few individuals who have experienced large part of the world and for more extensive periods of time, earned a higher and prestigious degree at a top-ranked university, and in parallel with this do also have a high-class physique, both strength- and endurance-wise. Regardless of how your more exact socio-economic and personal situation is at the moment – there are, of course, other important things in life besides body and brains – you can be very proud of your achievements and development.


Huvudpoängen med detta inlägg är att erbjuda ett självtest som mäter ens grad av fysisk och intellektuell förmåga, vilket som bekant är en del av denna bloggs koncept och min egen livsfilosofi.

Det är givetvis svårt att konstruera “objektiva” tester som täcker in mycket av det som är väsentligt och samtidigt får med nyanser och gradskillnader, men jag har gjort mitt bästa, och mycket av detta bygger vidare på det jag har skrivit tidigare om till exempel vikten av att resa mycket och läsa mer utmanande litteratur för att utvecklas, samt att utgå från rimliga fysiska krav som (delvis) är anpassade efter vikt och kön.

Det svåraste har varit att göra rimliga avvägningar när det gäller universitetsutbildningsnivå, men poängen är att ta hänsyn till den inflation av utbildningar och examina som förekommer och att vara självkritisk i det avseendet. Som kompensation för en eventuell låg poäng i det avseendet kan man ha läst väldigt mycket litteratur, både inom ramarna för universitetsstudier och/eller på egen hand.

 

1. Hur mycket lyfter du i knäböj?
Kille/man:
Mindre än 1 x den egna kroppsvikten: 0p
1-1,5 x den egna kroppsvikten: 1p
1,5-strax under 2x den egna kroppsvikten: 2p
2 eller mer x än den egna kroppsvikten: 3P

Tjej/kvinna:
Mindre än 0,75 x den egna kroppsvikten: 0p
0,75-strax under 1 x den egna kroppsvikten: 1p
1-strax under 1,25 x den egna kroppsvikten: 2p
1,25 eller mer än x den egna kroppsvikten: 3p

2. Hur mycket lyfter du i bänkpress?
Kille/man:
Mindre än 1 x den egna kroppsvikten: 0p
1-strax under 1,25 x den egna kroppsvikten: 1p
1,25-strax under 1,5 x den egna kroppsvikten: 2p
1,5 eller mer x den egna kroppsvikten: 3p

Tjej/kvinna:
Mindre än 0,75 x den egna kroppsvikten: 0p
0,75-strax under 1 x den egna kroppsvikten: 1p
1-1,25 x den egna kroppsvikten: 2p
1,25 eller mer x den egna kroppsvikten: 3p

3. Hur mycket lyfter du i marklyft?
Kille/man:
Mindre än 1,5 x den egna kroppsvikten: 0p
1,5-strax under 1,75 x den egna kroppsvikten: 1p
1,5-strax under 2 x den egna kroppsvikten: 2p
2 eller mer x den egna kroppsvikten: 3p

Tjej/kvinna:
Mindre än 1 x den egna kroppsvikten: 0p
1-strax under 1,25 x den egna kroppsvikten: 1p
1,25-strax under 1,5 x den egna kroppsvikten: 2p
1,5 eller mer x den egna kroppsvikten: 3p

4. Hur många strikta chin-ups med brett grepp kan du göra?
Kille/man:
0-9: 0p
10-14: 1p
15-19: 2p
20 eller fler: 3p

Tjej/kvinna:
0-5: 0p
6-19: 1p
10-14: 2p
15 eller fler: 3p

5. Hur snabbt springer du tre (3) kilometer på en vanlig löparbana?
Kille/man:
15 minuter eller mer: 0p
14:59-13:00: 1p
12:59:-12:00: 2p
11:59 eller mindre: 3p

Tjej/kvinna:
16 minuter eller mer: 0p
15:59-14:00: 1p
13:59:-13:00: 2p
12:59 eller mindre: 3p

6. Vilken är din nuvarande akademiska utbildningsnivå?
Gymnasieutbildning, diplom/certifikat utanför ett universitetssammanhang, högskole- eller universitetsstudier i samband med diverse oavslutade utbildningar eller kurser (oavsett universitetsranking), kandidatexamen eller masterexamen i samhällsvetenskapliga ämnen eller humaniora vid ett topp 101-200-universitet på internationell rankinglista: 0p

Kandidat- eller masterexamen i samhällsvetenskapliga ämnen eller humaniora vid ett 51–100-rankat universitet, kandidat- eller masterexamen i naturvetenskapligt ämne, juridik, psykologi, eller medicin vid ett 101-200-rankat universitet, PhD i samhällsvetenskapligt ämne eller humaniora vid ett 101-200-rankat universitet: 1p

Kandidat- eller masterexamen i samhällsvetenskapliga ämnen eller humaniora vid ett 100-51-rankat universitet, kandidat- eller masterexamen i naturvetenskapligt ämne, juridik, psykologi, eller medicin vid ett 51-100-rankat lärosäte, PhD i samhällsvetenskapligt ämne eller humaniora vid ett 51-100-rankat universitet, PhD i naturvetenskapligt ämne, juridik eller psykologi vid ett 101-200-rankat universitet: 2p

Kandidat- eller masterexamen i samhällsvetenskapliga ämnen eller humaniora vid ett topp-tio-rankat universitet, kandidat- eller masterexamen i naturvetenskapligt ämne, juridik, psykologi, eller medicin vid ett 11-50-rankat universitet, PhD i något ämne vid ett 11-50-rankat universitet, anställd docent eller professor vid 51-100-rankat universitet: 3p

7. Hur många hela romaner och/eller akademiska verk har du läst under de senaste tolv (12) månaderna?
0-9: 0p
10-19: 1p
20-49: 2p
50 eller fler: 3p

8. Hur många hela romaner och/eller akademiska verk har du läst under hela din livstid?
0-99: 0p
100-200: 1p
200-499: 2p
500 eller fler: 3p

9. Hur många länder har du vistats i?
0-9: 0p
10-20: 1p
21-50: 2p
50 eller fler: 3p

10. Hur mycket tid har du sammantaget tillbringat utomlands?
Mindre än sex månader: 0p
Sex månader till och med strax under ett år: 1p
Ett-två år: 2p
Mer än två år: 3p

 

0-10 poäng
Du måste förmodligen arbeta hårt för att utvecklas fysiskt och intellektuellt, i synnerhet om du är lite äldre – för ungas del kan det handla om att man bara har kommit en viss bit i en längre personlig utvecklingsprocess och bör fortsatta på den inslagna vägen. Om det av olika skäl verkar omöjligt att genomföra en gedigen universitetsutbildning, kan det vara lämpligt med många och regelbundna biblioteks- och gymbesök (och man kan även genomföra kurser som ger en, om än inte en helgjuten utbildning, högre grad av bildning och kunskap), och/eller bevista motionsspåret. Självklart kan det även vara väsentligt för många att förändra sina kostvanor och följaktligen minska sin underhudsfettvikt, vilket i sin tur tenderar att göra en både snabbare och starkare i förhållande till kroppsvikt. Det kan också vara relevant att utvärdera sin privatekonomi och spara pengar som läggs på skräpmat och shopping till en resa resa.

11-20 poäng
På det fysiska och intellektuella kontinuumet, är du någonstans mittemellan och måste kanske avgöra om du vill fortsätta att utvecklas eller – låt oss vara ärliga – vara relativt medioker. Eller så måste du kanske kämpa för att bibehålla din nuvarande nivå, vilket kan vara nog så viktigt.

21-25 poäng
Du är utan tvekan en mycket fysiskt utvecklat intellektuell, eller kanske snarare en intellektuell fitnessperson. Det kan kanske vara så att du inte behöver utvecklas särskilt mycket mer, eller så är det precis det där lilla extra som behövs för att bli eller uppleva själv dig vara mer komplett som person, fysiskt och/eller intellektuellt.

26-30 poäng
Du är en av ganska få personer, andelsmässigt, som har upplevt stora delar av världen, och under längre perioder dessutom, erhåller en prestigefylld examen vid ett mer eller mindre topp-rankat universitet, och parallellt med detta har en högklassig fysik, såväl styrke- som uthållighetsmässigt. Oavsett hur din livssituation i ekonomiskt och andra avseenden ter sig i nuläget – det finns givetvis andra viktiga saker i livet än fysisk och intellektuell utveckling – kan du vara stolt över vad du har åstadkommit hittills.

5 main authors to focus on

This blog’s main focus is related to a specific concept, body and brains, and hence to develop both physically and intellectually as a person. To develop physically does also imply and include phenomena such as fashion, and to develop intellectually is also related to for instance traveling, so these two main areas do partly overlap several subjects and domains and consist of a rather broad spectrum of dimensions and activities.

An additional aspect of relevance is what is sometimes called life-hacking. Life is full of choices, and therefore it is both hard and ineluctable to recurrently make choices related to how to invest and spend one’s particular time and money. So if one is striving for to develop intellectually, one must select a reasonable quantity of books, journals, blogs, documentaries and podcosts to read and/or to watch and listen to. The keywords in this respect are what can be labeled as smart selection.

Throughout the years, I have read a lot of books – both academic, fiction and other categories – and hence is able to give som proper guidance with regard to which authors and works that one may chose in this respect. However, in this case I will focus solely on novel authors and their fictional works.

I will do this by to exemplify five fantastic novel authors, and in connection with each one of these mention some of their masterpieces. It is quite subjective, of course, but I have considered many aspects while making my decision in this respect, such as that a quite broad age spectrum might be able to enjoy these. For instance, one relevant dimension that I have thought of, is that all of these authors and their respective works, are often easily accessible, and can be found in many libraries and/or in bookstores, and they are available in both English and Swedish editions (and well, Strindberg wrote primarily in Swedish, of course, but his works have in many cases been translated into English and other languages) and very often as audio books too. I hope that some may find these tips useful.

 

1. Yukio Mishima
I have briefly written about the Japanese author Yukio Mishima (1925-1970) in earlier posts, and in conjunction with this emphasized his interesting lifestyle (he was one of the early pioneers – particularly in East Asia – in bodybuilding, and one of the most talented authors of the whole 20th century: what a combination!).

Mishima produced quite many novels during his active years, but if I would only mention one piece of work it has to be The Sound of waves (1954). It is a fantastic novel about male bravery and love between a boy and girl. It is so well-written that almost every piece of word is like a small section of art. A definite must-read.

 

2. August Strindberg
Strindberg (1849-1912) is, as most real or potential readers already know, one of Sweden’s most famous authors, and like Mishima he produced a vast amount of different kinds of works – not only novels, but also plays, essays, poems and journalistic material, and he was also an Impressionist painter.

With regard to his fictional works – often influenced by his own life experiences – I would have to chose Inferno (published in French in 1898, and in English the first time in 1912) as one of his absolute masterpieces. If a person is interested in existential, scientific and religious topics, this splendid piece of work is the proper one to focus on.

 

3. Umberto Eco
The Italian semiologist, literary critic, essayist, medievalist, popular scientific and fictional author Umberto Eco (1932-), is one of the leading intellectuals of the 20th and 21th centuries, and possesses an extraordinary amount of knowledge about many different subjects, but medieval history and literary theory in particular.

This broad and deep knowledge is showcased in many of his fictional works, such as The Name of the rose (first published in Italian in 1980 and in English in 1983) and Foucault’s pendulum (first published in Italian in 1988 and in English in 1989). Read these two – you will definitely be a lot smarter afterwards, and their plots are quite thrilling and entertaining too. Eco is the predecessor of Dan Brown but only much better.

 

4. Haruki Murakami
The second Japanese author on the list is Haruki Murakami (1949-), one of the most best-selling contemporary authors on a global level, and behind critically-acclaimed works such as The Wind-up bird chronicle (1994) and less prominent but commercially successful pieces such as the 1Q84 trilogy (2009-2011). You can find his pocket books in virtually every book store in the developed parts of the world, I guess.

Since Murakami is one of my absolute favorites, it is hard pick only one or a few of his works. But I think that Kafka on the shore (2002) still has to be one in this regard. It is a phantasmagoric and multilayered novel, which contents – among other things – overlap psychoanalysis, Greek mythology and Japanese history, while mainly taking place in modern Japan and thus is a interesting reflection of this country’s many facets.

 

5. Michel Houellebecq
Houellebecq (1958-) is one of the most controversial but also acclaimed – at least in his native homeland France and other Western countries – authors in current times, and behind partly provoking novels such as The Elementary particles (originally published in 1998, and in English in 2002) and Platform (2002).

Although it is possible to find stylistic and other sorts of flaws in all of Houellebecq’s works, I do still insist on that one should read all or at least most of them, particularly his novel debut, translated into English as Whatever (1994), and The Elementary particles (in English in 1998).

Houellebecq’s works are at the same time funny, deeply serious and regardless of aspect relevant, and treat many topics and sub-topics such as the sexual market, prostitution, ageing, existential puzzlement, and some of the obstacles that charcterize the contemporary French society. It is not easy to figure out which side he is on so to speak – for instance, is he a misanthrope or not? – but that is partly why he is worth reading. You have to think for yourself and try to figure out what your own thoughts are regarding these contentious issues.


Under årens lopp har jag läst en stor mängd böcker – både akademiska, skönlitterära och andra slags kategorier – och kan därför ge en del vägledning gällande vilka författare och verk som man kan välja bland i detta avseende. Tiden är knapp och det är därför viktigt att göra smarta urval. I det här inlägget kommer jag dock endast att fokusera på romanförfattare och deras respektive fiktiva verk.

Jag kommer göra detta genom att lista fem stycken i mitt tycke fenomenala författare, och i samband med att var och en tas upp också nämna en eller ett par av deras bästa verk. Det är förstås till stor del subjektivt, men jag har ändå tänkt igenom detta ordentligt och det gäller även beträffande åldersspektrum; tanken är att alltifrån 20- till 70-åringar skulle kunna tänkas få ut någonting av samtliga dessa. Dessutom har jag lyft fram författare och verk som i de flesta fall är väldigt lätta att få tag på, både på bibliotek och i boklådor, både på svenska och/eller engelska, ja kanske även på koreanska.

1. Yukio Mishima
Jag har tidigare skrivit lite om den japanske författaren Yukio Mishima (1925-1970) och i samband med det tagit upp denne minst sagt intressante mans – han var bland annat en av pionjärerna inom bodybuilding, åtminstone i Östasien, och definitivt en av 1900-talets mest begåvade stilister – syn på olika samhällsfrågor. Om man endast ska nämna ett av hans verk, måste det bli Bruset av vågor (1954, utgiven på svenska 1965), en fantastisk kortroman om manligt mod och kärlek mellan en tjej och en kille. Oerhört välskriven, och man slipper politiskt innehåll.

2. August Strindberg
Strindberg (1849-1912) är, som de flesta läsare redan vet, en av Sveriges mest kända författare, och har dessutom skrivit pjäser, noveller, dikter och journalistiska texter, samt var även impressionistisk målare. Om man endast ska lyfta fram en av hans romaner får det lov att bli Inferno (utgiven på franska 1898 och något senare översatt till svenska), som behandlar en mängd existentiella, religiösa och vetenskapliga perspektiv och frågor, och är inte minst enastående formulerad. Särskilt skildringarna av Paris är fenomenala.

3. Umberto Eco
Den italienske semiologen, litteraturkritikern, essäisten, medeltidskännaren, populärvetenskapliga- och romanförfattaren Umberto Eco (1932-), är en av de ledande intellektuella under 1900- och 2000-talet, och han besitter onekligen ett enormt, både brett och djupt kunnande, om många olika ämnen.

Detta färgar också hans romaner, som Rosens namn (utgiven i svensk översättning 1983) och Foucaults pendel (utgiven på svenska för första gången 1988), som båda verkligen bör läsas. Som läsare kommer man garanterat att känna sig betydligt smartare efteråt. Eco är föregångaren till Dan Brown fast oerhört mycket bättre.

4. Haruki Murakami
Murakami (1949-) är den andra japanen på listan och utan tvekan en av de mest framgångsrika författarna – på global nivå – i dag; man hittar mängder av hans böcker i inte minst pocketinriktade butiker och på snart sagt varje svenskt bibliotek. Hans långa roman Fågeln som vrider upp världen (1995) är tämligen kritikerrosad, medan flera av hans lite senare verk – som i många fall blivit översatta till svenska under de senaste 10-15 åren, oavsett när de exakt har skrivits på originalspråk – har inte mottagits med samma entusiasm av kritikerkåren, men det varierar och är inget man behöver bry sig alltför mycket om.

Eftersom Murakami är en personlig favorit är det svårt att välja endast en bok, men det får likväl bli Kafka på stranden (i svensk översättning 2007). Det är en fantasieggande och väldigt mångbottnad roman, vars innehåll och teman överlappar bland annat psykoanalys, grekisk mytologi och japansk historia, samtidigt som handlingen primärt utspelar sig i ett nutida Japan med allt vad det innebär av långa bussresor, shintohelgedomar och västerländsk popmusik. Fantastisk och kan läsas flera gånger.

5. Michel Houellebecq
Houellebecq (1958-) är utan tvekan en av de mest kontroversiella nutida författarna, men det är också svårt att kategorisera denne och lista ut vad han så att säga egentligen tycker om sådant som den sexuella marknaden, prostitution och människan som biologisk varelse – läs därför denna utmärkta recension av romanen Refug för att få en bra inblick i hans tänkande och hur det tar sig uttryck i den litterära produktionen.

Trots att fransmannen Houellebecqs verk – för några han för övrigt fått motta prestigefyllda pris i hemlandet – har en hel del brister, vill jag dock påstå att man bör läsa nästan alla eller i alla fall de flesta av hans romaner, för så intressanta och underhållande är de.

Om man vill göra ett något snävare urval i det avseendet kan man dock kanske ta itu med den korta debuten Konkurrens till döds (i svensk översättning 2002), följt av Elementarpartiklarna (i svensk översättning 2000), Refug (i svensk översättning 2006), och Kartan och landskapet (på svenska 2011).


저는 특별한 소설 을 미시마 요키오 (특별한 ‘파도 소리’), 아우구스트 스트린드베리 (‘지옥’ 특별한 ), 움베르토 에코 (예를 들면 장미의 이름 ), 무라카미 하루키 (특별한  해변의 카프카), 하고 미셸 우엘벡 (예를 들면 소립자 ) 쓰으로  좋아해요. 그 소설 들을 다 읽어주세요.