Mina masteruppsatser om Julius Evola och den nya högern i Sverige finns tillgängliga

2011 skrev jag en masteruppsats i religionshistoria, My Foe’s Foe is not my Friend – master thesis, som jag nu har omarbetat och laddat upp så att den går att läsa. Detta var en fortsättning på en D-uppsats (magisteruppsats) om hur samma miljö av skribenter på internet hade influerats av den italienske tänkaren Julius Evolas skrifter. Även den uppsatsen har bearbetats och finns tillgänglig: Ride the Currency.

I ett tidigare skede hade jag inte tillgång till den grundläggande Word-filen och kunde därför inte omarbeta slutversionen av texten efter att den hade blivit klar. Därför blev jag tvungen att konvertera PDF-filen (med mängder av grammatiska fel och diverse slarv) till Word och tillbaka när jag väl tog itu med saken sex-sju år senare. Därför har det letat sig in en del konstiga mellanrum i texten och bland referenserna, men hellre det än att 50-100 störande språkfel finns kvar och i dag känns pinsamt att visa upp. (Det finns säkert några få fel kvar men dessa är betydligt färre. Jag har utvecklat min engelska sedan dess, även om jag är långtifrån perfekt i det avseendet.)

Uppsatsen är jag dock ändå, sett till helheten, ganska nöjd med även i dag. Det är mycket tankeverksamhet och arbete som ligger bakom och de teorier och begrepp jag har använt känns relevanta. Den som är intresserad av nationalism i Sverige, den svenska versionen av den nya högern, och hur traditionalistiska tänkare har influerat både muslimer och nationalister i Sverige kan hitta en del intressant i den. Dessutom ger den en förståelse för hur man kan analysera internettexter i förhållande till tryckt litteratur, oavsett ämne.