lntellectual and physical role models

Who are, or should be, one’s intellectual and aesthetic role models?

We live in a knowledge society in which certain shares of the population are more or less experts in their respective fields or sub-fields. Hence, it is only logical to be inspired and influenced by a lot of different people, and categories of people, whether they are academics or bodybuilders or not. It is also reasonable to be affected – hopefully only in constructive ways, though – by certain friends and family members, and people that one meets in the public or semi-public sphere, such as at the gym or at work.

Still there are some, more or less well-known people, who may be larger influences and sources of inspiration than other. If I could only name one intellectual role model or main source of inspiration, it has to be Aristotle (아리스토텔레스). But if I might add some more, I would also mention Plato (플라톤), Buddha Sakyamuni and Confucius, and in modern times, José Ortega y Gasset and Yukio Mishima.

Physically and aesthetically it is a bit harder to pick just one or a few indidvuals since there are so many great athletes out there, whether only very locally, nationally and/or globally well-known. For instance, when I worked out in Uppsala between 2005-2010 (if I was not abroad) I often saw Mikael Hijazi (or chatted with his likewise very fit brother), which has had a great physique for many years.

Nevertheless I think that Jeremy Buendia has perhaps the most proportional and symmertrical body, and with just enough muscles, than I can come to think of. I will do my best in order to come a bit closer to his physique and condition. Correspondingly one can aim for the levels of knowledge and insight of the above-mentioned intellectuals.

Hopefully other people could also apply the same strategies with regard to their own development and in order to set reasonable goals.


Vilka är eller bör vara ens förebilder, intellektuellt och fysikmässigt?

I ett kunskapssamhälle där många är mer eller mindre experter inom sitt särskilda område är det naturligt att man inspireras och influeras av ett flertal människor inklusive de i ens omgivning – familj, vänner, bekanta, människor man möter i den offentliga sfären etcetera.

Samtidigt är det givetvis så att det finns en del som har större betydelse än andra i det avseendet. Till exempel är Aristoteles en av den europeiska historiens främsta tänkare och mycket av det han har skrivit gäller så att säga än i dag, vilket är en anledning till att man kan se honom som särskilt betydelsefull. Man skulle även kunna addera andra historiskt viktiga gestalter som Platon, Buddha Sakyamuni och Konfucius, vars visdomar fortfarande citeras frekvent.

I modern tid finns det förstås oerhört många att nämna, men personligen är jag särskilt influerad av den spanske filosofen och essäisten José Ortega y Gasset och den japanske författaren Yukio Mishima (främst stilen i böckerna men det var förstås även väldigt intressant att han tränade och hade ett filosofiskt perspektiv på fysisk utveckling).

Fysiskt och estetiskt är det svårare att nämna endast en eller ett fåtal eftersom det finns så oerhört många vältränade personer, vare sig dessa endast är på sin höjd lokalt kända eller nationellt och/eller globalt uppmärksammade. Till exempel när jag tränade i Uppsala mellan 2005-2010 (om jag inte var utomlands) såg jag ofta Mikael Hijazi eller hans utåtriktade bror Alexander, som i alla fall då var ungefär lika vältränad, och insåg att det finns mycket att förbättra hos en själv. Man skulle så klart kunna lägga till många, många fler.

Skulle jag dock välja endast en i detta avseende får det dock bli Jeremy Buendia, som har en oerhört symmetrisk, proportionerlig och välbalanserad fysik med lagom mycket muskler. Något att själv sträva efter.