Tips på att överleva den ekonomiska krisen

Världen har gått in i en ekonomisk kris som närmar sig stagflation, det vill säga att både inflationen och arbetslösheten är hög. Det är något som gäller många delar av världen, bland annat EU-området och Nordamerika.

Det är en tuff sits när priserna på mat, elektricitet och bensin ökar, när räntor stiger, och det inte finns någon quick fix som löser problemet, vare sig privat eller politiskt. I bästa fall har inflationen dämpats i slutet av 2023, om knappt 1,5 år, men det kan fortsätta och rentav fördjupas under hela 2020-talet. Om kriget i Ukraina eskalerar blir på sätt och vis ekonomiska problem underordnade humanitära svårigheter.

Nå väl. Det skadar förstås inte att resonera lite kring de möjligheter man har till att förbättra sin ekonomiska situation. Här är några tänkbara tips.

1. Skaffa en rejäl extrainkomst
Att en så stor andel i Sverige går på socialbidrag antas bero på bland annat låg utbildningsnivå, dålig matchning mellan kompetens och efterfrågan, samt att det över huvud taget är ont om jobb. Allt detta stämmer till viss del – vem som helst kan inte få vara praktiserade läkare, även om det saknas läkare. Det gäller även en del mer praktiskt inriktade jobb som kräver utbildning.

Dock finns det branscher som kräver endast kortare utbildningar, till exempel buss-, lastbils- och taxichaufförer, truckförare, samt undersköterskor, svetsare och kockar, och där det finns stor efterfrågan på jobb. Om man redan har ett jobb kan det därför vara utmärkt att komplettera med ett till sådant. Framför allt handlar det om att få ihop väldigt många timmar på en månad, oavsett om man arbetar för en, två eller rentav tre olika arbetsgivare.

2. Lägg upp en billig matbudget
Maten blir allt dyrare, bland annat grönsaker, kött och mejeriprodukter, men det finns fortfarande stora variationer mellan livsmedel och livsmedelsbutiker. Det finns fortfarande många människor, med olika inkomstnivåer, som envisas med att slösa tusentals kronor på dyra luncher och livsmedel, men många av oss riktar in oss på budgetbutiker med bra varor, t.ex. Lidl, Willy’s etc. Ingen är för fin för att köpa billiga livsmedel.

Det är viktigt, särskilt nu, att lägga upp en matbudget och hålla sig till den. Då kan man slå flera flugor i en smäll och dra ner på kalorierna och kostnaderna parallellt. Själv äter jag mycket kvarg, proteinbars, frukt, grönsaker, och alaska pollock och ser till att köpa de allra billigaste märkena och i de rätta butikerna men som ändå håller tillräckligt god kvalitet.

3. Minska kraftigt på konsumtionen
It goes without saying, men behöver ändå sägas. Konsumtionen håller igång samhället och behövs, men naturligtvis måste merparten dra ner på den i detta skede. Det gör inte så mycket – man blir inte långsiktigt lyckligare av att konsumera mycket eller åka bil i onödan. Det handlar t.ex. inte om att sluta äta på finare restaurang utan att göra det mer sällan (en gång i kvartalet i stället för varannan månad). Eller resa – en-två gånger om året snarare än 3-4, men det beror förstås på resans totalkostnad. Likaså klädinköp kan minskas kraftigt och begränsa sig till reor, billig näthandel etc. Bilen bör bara användas selektivt.

4. Skaffa en inneboende
För en del kan det vara nödvändigt att skaffa en inneboende. Testa två månader och se hur det går. Sedan ta in en annan hyresgäst på ett korttidskontrakt. För de som äger villor eller radhus tenderar detta att vara enklare.

5. Fokusera på (nästan) kostnadsfria intressen
Slutligen bör det nämnas något om vikten av helt eller nästan helt kostnadsfria intressen. Man behöver inte ha alla häftiga abonnemang utan det kan räcka med något enstaka, som Netflix. Man behöver inte träna på de flashigaste gymmen utan det kan räcka med Fitness 24/7. Man behöver inte spela golf utan det kan räcka med att promenera eller springa. Man behöver inte slösa pengar på alkohol och dyra luncher och middagar.

Det finns två saker som skapar maximal personlig utveckling till minimala kostnader: styrketräna och läsa böcker. Det första är ekonomiskt försumbart; det andra är helt kostnadsfritt.

Quod erat demonstrandum.

30 visdomar om livet

Nedan följer 30 visdomar, baserade på antingen kunskap eller egna livserfarenheter – utifrån styrkor och förtjänster, så väl som svagheter och tillkortakommanden – för att utvecklas fysiskt, intellektuellt och över huvud taget personlighetsmässigt i det nuvarande tidevarvet, och dessutom parallellt med detta optimera både ens tid och disponibla extrainkomst. Dessa utgår till stor del från ett manligt perspektiv men ganska mycket är applicerbart även för tjejer/kvinnor.

1. Se livet som en pokermatch
Poker är som konstaterats inget tur- utan ett skicklighetsspel, men det finns onekligen även ett ganska stort mått av slump och tur i detta.

På så vis är poker den perfekta metaforen för livet, för det handlar om att lära sig att bemästra när man ska vara offensiv respektive defensiv, och förstå när man har spelat dåligt och begått misstag, eller ibland faktiskt haft otur eller blivit offer för olyckliga (eller lyckliga) omständigheter. Vidare handlar det om att ha självförtroende, och odla och bibehålla detta, och att inte sjunka för lågt när man är inne i en dålig period i livet. Att kanske ta en time-out och sedan börja om på nytt med en delvis ny strategi för att lyckas bättre. Man kan även tillägga vikten av att inte få hybris, bibehålla sitt fokus, och alltid ha ett mått av (själv)kritiskt tänkande.

2. Se livet som en kurvlinjär process
Livet är en linjär process såtillvida att vi föds och vi dör, men det är aldrig en helt linjär sådan när det gäller prestationer och välmående utan livet går upp och ner – för vissa betydligt mer upp än ner, eller vice versa, men det är sällan så att det är helt bra eller dåligt för någon. Det är viktigt att förlika sig med det och sluta sträva efter att saker eller människor ska vara perfekta.

3. Ha ett balanserat förhållningssätt till det mesta
Antika filosofer som Sokrates, Platon och Aristoteles har diskuterat vikten av balans när det gäller mycket i livet – lycka, pengar, mat, dryck, motion, politik och mycket, mycket annat.

Det är egentligen väldigt logiskt och självklart, men trots det hamnar människor ofta i negativa ytterligheter, och till exempel äter och dricker alldeles för mycket (alkohol). Man kan ta vatten som exempel – det är helt livsnödvändigt men dricker man för mycket under för kort tid är det skadligt, rentav dödligt. Därför är det viktigt att applicera det balanserade förhållningssättet på det allra mesta i livet, även om man samtidigt måste komplettera det med kunskap och självförståelse.

4. Förstå innebörden av karma
Karma har flera betydelser, varav några har mer att göra med religiösa föreställningar inom buddhism och hinduism om att man kan födas till någonting bättre eller sämre i nästa liv, och att ens handlingar får konsekvenser på grund av ett slags inneboende rättvisa i världen.

En annan innebörd är helt icke-religiös och -moralisk, nämligen lagen om orsak och verkan – att helt enkelt förstå hur saker hänger ihop kausalt. Exempelvis – äter man för mycket kalorier går man upp i vikt och vice versa. Det är ingen moralisk fråga utan snarare vetenskaplig. Ett led i att bli mer fri i sin tillvaro är att sluta göra vetenskapliga frågor till moraliska sådana.

5. Sätt aldrig andra människor på piedestal
Det är viktigt att inte dyrka andra människor, vare sig de i ens omgivning som man ser upp till eller mer avlägsna så kallade kändisar, för det bygger dels ofta på en illusion om verkligheten – andra människor är sällan så fantastiska som man föreställer sig att de är – dels får det en ofta att bli underordnad och leder till att det går tvärtemot ens önskningar.

Ett talande exempel var då jag var i Hollywood 2006 och fick gå på filmpremiär. Jag var i stort sett helt ointresserad av föreställningen och de prominenta gästerna men blev paradoxalt nog insläppt när jag passerade förbi, medan inte ett enda av de fans som stod och skrek utanför, tryckta mot stängslet, talande nog blev det. De gav troligen intrycket av att inte kunna bete sig normalt i förhållande till deras idoler och då kan de troligen inte göra det heller. De valde självmant att göra sig underordnade på grund av deras piedestaltänkande och förlorade själva på det.

6. Skaffa dig förebilder, inte idoler
Att dyrka andra människor är som sagt inte konstruktivt, utan i bästa fall meningslöst eller ger uttryck för harmlös beundran, men att ha förebilder är däremot oerhört viktigt.

Notera pluralis – att man troligen bör ha flera sådana, i olika avseenden och i olika sammanhang och perioder av livet, snarare än en enda. Delvis har detta förstås att göra med att man som människa tenderar att engagera sig i flera olika verksamheter under sin livstid och därmed behöver flera slags förebilder. I dagens samhälle är många specialister snarare än renässansmänniskor som kan massor av olika saker, även om det så klart finns en del som behärskar flera områden eller bara är allmänt duktiga, och på så vis blir det än mer naturligt att ha flera. Förebilder kan finnas lite överallt, inte bara bland dem som har lyckats karriärmässigt.

7. Influeras och inspireras av andra människor men härma dem inte
Att kopiera och imitera andra människor är inte konstruktivt och ofta dömt att misslyckas. Att däremot influeras och inspireras av många olika personer och företeelser – som blandas med ens egen särskilda personlighet, förutsättningar och preferenser – kan däremot vara väldigt positivt, och gälla alltifrån mode till skrivande och träning.

8. Skaffa en positiv vanebildning
Människor mår som allra bäst, sett över längre tid och så att säga i genomsnitt, när de följer vissa positiva livsmönster. Sedan kan man göra vissa avsteg från dessa temporärt, och helst då i samband med att man gör någonting positivt som att till exempel resa, men att hålla sig till de goda vanorna är vad som bör gälla överlag.

9. Lära dig av dina misstag och förtjänster men fastna inte i dåtiden
Som den tyske filologen och filosofen Friedrich Nietzsche (1844-1900) har belyst i The Use and Abuse of History är det viktigt att inte fastna i dåtiden, vare sig positiva eller negativa erfarenheter. Det är väsentligt att ta fasta på både sina bra och dåliga sidor och erfarenheter, och allt som sker och komma skall bygger alltid vidare på historien även för oss som enskilda individer, men det är nuet och framtiden som huvudfokus bör riktas mot. Det hänger delvis också samman med att man inte bör leva på gamla meriter (alltför länge), vare sig inför sig själv eller i ett socialt sammanhang, utan sträva efter kontinuerlig utveckling. Dessutom bör man absolut inte älta det som har skett, allra minst misslyckanden eller andra jobbiga erfarenheter.

10. Sätt aldrig fast(a) etiketter på dig själv och andra
Jag har sedan jag blev något så när fullvuxen pendlat mellan att väga 63-79 kilo. Inga ytterligheter alltså men ändå ett ganska stort viktspektrum. I början av gymnasiet var jag slank och vägde 63 kilo och upplevde att jag kunde äta hur mycket som helst utan att gå upp i (fett)vikt. I mitten av gymnasiet kom jag in i en fas med dåliga vanor och la på mig nästan 10 kilo fettvikt – delvis innan jag insåg att man faktiskt inte bör äta hamburgare, pizza, chips och godis flera dagar i veckan, även om man spelar lite fotboll – innan jag började gå ner successivt. Sedan jag började med fitness en tid efter gymnasiet har jag haft perioder av bulk och deff, till största del utifrån egen vilja men även med vissa perioder av sämre vanor, och formen har pendlat därefter.

Detta symboliserar att man aldrig ska sätta en fast etikett på någon, varken sig själv eller andra. Ibland använder vi förenklande kategorier som “smal”, “normal”, “tjock”, “smart”, “korkad”, “snygg”, “ful” etcetera för att beskriva verkligheten och de människor som lever i den, men ingenting varar för evigt och nästan ingenting är helt statiskt eller oföränderligt – och det gäller alla. Underskatta inte din egen eller andras förmåga eller handlingsutrymme, och bara för att du upplever att du har en peak eller dålig period av livet så ska du inte tänka att det alltid kommer vara så.

11. Metrosexuell hellre än mes eller macho
Det här är någonting som är väldigt tydligt kopplat till det nuvarande tidevarvets syn på manlighet men en del av detta är faktiskt mer “tidlöst”. Det är ett omfattande område i sig att undersöka och diskutera, men det man i mer korthet kan slå fast är att i det falska, dikotomiska valet mellan mes eller macho bör man välja att vara metrosexuell – det är det som de allra flesta vinner på, och att låta alla vara “vinnare” skapar ett bättre och mer jämlikt samhälle, även om konkurrensen alltjämt lever kvar.

Bry dig om ditt utseende, dina kläder, din hygien och ditt sätt att vara, och gör det till en del av din vanebildning och livsstil. Det behöver inte ens vara särskilt dyrt eller tidskrävande utan kan räcka med att man göra vissa enkla förändringar. Inspiration och influenser kan man få från många håll, bland annat här.

12. Sträva efter en balanserad narcissism
Narcissism, att älska sig själv för mycket, är vid sidan av rent patologiska varianter inte en fråga om antingen eller utan i vilken grad och hur det tar sig uttryck. I det nuvarande tidevarvet kan narcissism sägas vara acceptabelt så länge det inte går till överdrift, och klyschan att man ska älska sig själv stämmer till stor del. Sträva därför efter en balanserad narcissism utan negativa ytterligheter.

Sådana negativa ytterligheter är till exempel att tro att man är (mycket) bättre än man verkligen är, eller ha långa stunder av självupptagenhet. Går man upp i sig själv för mycket om man är mer introvert kan det leda till att man tappar lite av sin sociala kompetens och missar den sociala sidan av tillvaron och att få yttre feedback (external validation), och omvänt kan för mycket narcissism hos utåtriktade människor leda till att man upplevs som väldigt självupptagen eller i värsta fall odräglig, och därtill bygger en stor del av sin tillvaro på yttre bekräftelse.

13. Var inte dig själv utan den bästa versionen av dig själv
De flesta personlighetsdrag är förenklat sett till 40-60% medfödda, varför mycket är föränderligt och oföränderligt på samma gång. Det är en mycket komplex fråga, men den kan förenklas och konkretiseras genom plattityden att man ska sträva efter att vara sig själv.

Jag anser att denna plattityd delvis är missvisande och att man i stället bör sträva efter att vara den bästa versionen av sig själv. Som sagt – ingen är perfekt och allt kan man inte påverka, men det går att förändra en hel del och fatta många bra i stället för dåliga beslut, i alltifrån det lilla till det stora i livet. Skyll inte på personlighet eller svagheter utan sträva efter att optimera din personlighet och ditt beteendemönster, liksom utseende. Du kommer att må bättre och andra kommer att uppskatta dig mer, även om du kanske möter en del avundsjuka om/när du blir för duktig.

14. Att ge innebär inte automatiskt att få
Som konstaterats apropå karma finns ingen inneboende rättvisa i världen – det ser i alla fall inte ut att vara så för oss vanliga dödliga. Många har dock – delvis på grund av en till stora delar i grunden sund moralisk fostran – inte greppat detta utan förväntar sig att det man ger automatiskt innebär någonting ungefär motsvarande i gengäld, oavsett om det gäller familj, vänner, bekanta eller arbetsgivare. Men så fungerar det sällan, även om bra respektive dåliga handlingar i många fall resulterar i förväntade och till och med “rättvisa” konsekvenser. Ytterlighetsexemplet är förstås superkändisar som lägger upp en tarvlig bild på Instagram och likväl får hundratusentals “gillningar” av sina talrika följare, medan andra kan anstränga sig dag efter dag, år efter år, och inte få någonting eller väldigt lite för det.

15. Det kan alltid bli värre
I diverse medier läser man inte sällan man om person x som har tappat y kilon. Men varför gick person upp så mycket till att börja med? Det gäller många företeelser i livet: det kan faktiskt alltid bli värre. Ibland vänder det naturligt, från någonting bra eller dåligt mer till sin respektive motsats, men det kan också bli ännu sämre. Ibland sluttar planet också, så att det blir ännu svårare att vända en negativ utveckling. Man bör därför inte gå runt med förvissningen om att det ska lösa sig av sig själv även i ett land som Sverige, utan ta tag i sina problem, gärna förr än senare.

16. Drick alkohol selektivt
Om man tvunget måste välja mellan att inte dricka och att dricka alkohol, bör man välja att inte dricka, men om man ser västerlandets mest populära drog lite mer nyktert (!) och balanserat är en fruktbar strategi att göra det selektivt, det vill säga att välja sina tillfällen. Med få undantag – slösa inte pengar och slit inte hälsan på mediokra utekvällar eller vardagsdrickande utan spara dessa till exempelvis en särskild fest eller utlandsresa.

17. Res mycket om möjlighet finns
Att resa – både lokalt, regionalt och till fjärran länder – är att vidga det inre rummet och berika sitt eget liv, och i vissa fall kanske även andras, och trots allt negativt som kan hänga samman med det, är det någonting som man bör försöka göra i betydande grad utifrån sina ekonomiska och andra förutsättningar. Inget nytt under solen men likväl ett faktum.

18. Romantisera inte tillvaron
Johann Wolfgang von Goethes världskända brevroman Die Leiden des jungen Werthers (1774) – liksom mycket av det som har skrivits inom ämnet “game” på betydligt senare år – lär killar och män att inte bli romantiska idealister utan mer av krassa realister. Att romantisera kärlek, relationer, kvinnor eller livet över huvud taget kan ge det mer mening (eller snarare ett sken av mening), men också leda en in på farliga vägar som knappast är till ens egen eller andras gagn. Jag har själv ibland velat hålla fast vid en del romantiserande sidor trots att jag innerst inne vetat att det är en chimär, och ju förr man inser att det är så desto bättre.

Sedan kan man förstås vara romantisk ibland med rätt person och vid rätt tillfälle, men att vägledas av ett skimmer av vackra illusioner är någonting som verkligen bör undvikas. Paradoxalt nog kan det leda till mer romantik, i den mer krassa meningen, om man förstår det och anpassar sig därefter.

19. Lär dig att vara ensam men fastna inte i ensamhet
I den fenomenala filmen Donnie Darko (2001) säger Jake Gyllenhaals karaktär Donnie i en sekvens att alla varelser föds och dör ensamma. Det är lite missvisande men stämmer till stor del, även i livet. Ensam är inte stark och vi lever alla i ett större socialt sammanhang, men att tillbringa en hel del tid ensam och trivas med sitt eget sällskap är viktigt för att utvecklas som människa och ibland även helt nödvändigt.

När jag var på och omkring Mt. Fuji i Japan 2009 pratade jag inte med någon på två hela dagar i sträck och det slutade med att jag började prata med mig själv och skratta åt mina egna skämt som jag tänkte inuti mitt huvud, så det är nog bra att återvända till sociala sammanhang efter en tids berikande ensamhet. Som förklaras i den likaledes lysande filmen Into the wild (2007) är det viktigt att inte fastna i ensamheten, både rent fysiskt och psykiskt.

20. Uppskatta din familj och dina vänner
Vänner kommer och går, men det är viktigt att en hel del relationer består. Har man en del goda vänner och relativt bra familjerelationer bör man vårda dessa. Annars fastnar man i ensamhet.

21. Var (nästan) aldrig arrogant mot andra
Långtifrån alla människor förtjänar att man är snäll mot dem, och inte heller är det ens skyldighet att ge alla positiv uppmärksamhet. Är någon arrogant mot en kan man ibland ge tillbaka med samma mynt. Men att generellt vara arrogant är negativt, ofta kontraproduktivt, och troligen ett tecken på ens egen svaghet; ett slags försvarsmekanism.

22. Ta aldrig något eller någon för givet
Man ska aldrig ta något eller någon gör givet. En klyscha som till stor del stämmer, som är en riktig visdom. Självklart kan man ofta förvänta sig vissa händelseförlopp och scenarier, och vissa människors beteendemönster och saker som sker i världen är väldigt förutsägbara, men det kan också leda till vanskliga föreställningar om man tar händelseförlopp eller människor för givna. Det har delvis att göra med att allting i världen är mer eller mindre föränderligt och inte följer exakta, repetitiva mönster.

23. Feghet begränsar ens liv och mod utvidgar det
En stor andel människor, i mer välutvecklade länder som Sverige, har aldrig haft bättre förutsättningar för att göra positiva och konstruktiva saker. Ändå låter många feghet begränsa en. Det är när man är i alla fall lite modig som man gör intressanta, givande och ibland väldigt viktiga saker. Feghet – oavsett hur det tar sig uttryck – begränsar medan mod utvecklar en och får en att nå, eller åtminstone försöka nå målsättningar. Som Platon skrev om redan för nästan 2500 år sedan bör man förstås undvika övermod, men utan ett visst mått av mod blir väldigt lite gjort. Det kan gälla relationer, resor, arbete, utbildning och mycket annat.

24. Visioner är inte verklighet
En annan plattityd, framför allt bland allsköns företag men även inom politik, utbildningsväsende och hos privatpersoner, är att man måste ha visioner. Detta är delvis mycket viktigt, och som individ är det ofta konstruktivt att visualisera sina idéer och målsättningar. Det är därtill nästan ofrånkomligt att göra det.

Men även de visioner som realiseras är i bästa fall bara ungefärliga sinnebilder av hur det egentligen är. Det bör man vara varse om, både gällande negativa och positiva företeelser. USA är till exempel inte så fantastiskt som man kan tro om man utgår från en hel del populärkultur, inte ens Miami Beach eller Manhattan.

25. Läs en hel del böcker
Likt resor – även om man till skillnad från dessa inte förflyttar sig spatialt när beger sig in i litteraturens världar – handlar litteratur om att vidga det inre rummet och berika tillvaron. Och det gör det verkligen. Det är dessutom i stort sett helt gratis att konsumera litteratur av väldigt många olika slag, så väl äldre som nyare sådan, och är tillgängligt för de allra flesta. Här ges några konkreta lästips.

26. Dölj dina svagheter och komprometterande sidor
Att vara öppenhjärtig kan vara befriande och på många sätt fördelaktigt, men ärlighet kan ofta vändas mot en, ibland även av så kallade vänner. Man ska inte ljuga men att blotta sina svagheter eller basunera ut exakt vad man tycker om allt och vad man har varit med om är sällan en bra strategi. Spara det till några få och väldigt specifika tillfällen.

27. Det som känns rätt är inte alltid rätt
Klyschan säger att man ska lita på sina egen magkänsla, men hur mycket substans finns egentligen i denna? Människor styrs av både instinkter, erfarenheter och kunskap, och i många fall är det som känns rätt det som också är rätt – i synnerhet om det grundar sig på kunskap. Men det finns mängder och åter mängder av exempel då det som känns rätt är fel och vice versa. Människor som saknar mod litar på sin egen magkänsla när de ännu en gång inte vågar prata med en viss person de gillar, och den leder dem till ännu en existentiell återvändsgränd. Omvänt kan impulser vara synnerligen skadliga i vissa situationer och sammanhang. Mod, vilja, förnuft, kunskap och eftertanke är oftast bättre ledstjärnor än diverse diffusa magkänslor.

28. Förädla dina talanger
Som person vill man ofta utveckla många sidor av sig själv, både teoretiska och praktiska, men det kan även finnas en del särskilda talanger som man bör försöka förädla så mycket som möjligt. Det ger livet mening, skapar målsättningar och stärker ens identitet, och får en i bästa fall att uppnå en del fantastiska saker.

29. Ha tålamod
Förhållandet mellan lång- och kortsiktighet är inte enkelt eller självklart. För å ena sidan kan man dö i morgon och bör leva i nuet, men å andra sidan krävs ofta en viss långsiktighet och planering för att uppnå bra resultat och delmål och mål i livet. Det gäller inte minst intellektuell och fysisk utveckling, men även att spara pengar till resor och mycket annat.

30. Tiden flåsar dig alltid i nacken
Man bör som sagt ha tålamod, men samtidigt komma ihåg att tiden ständigt och obönhörligt flåsar en i nacken. Vill man uppnå och uppleva saker är det bäst att man börjar ta itu med det nu.

José Ortega y Gasset about to cope with difficulties in life

The difficulties which I meet with in order to realize my existence are precisely what awaken and mobilize my activities, my capacities.

Words of wisdom from the Spanish philosopher José Ortega y Gasset, one of the greatest thinkers of the whole twentieth century. I have quoted him in for example this and this post.

If one wants to develop physically, intellectually, and to realize concrete goals throughout life, then this is what has to happen in one way or another.

Furthermore, we all have to elevate our strengths and eliminate our weaknesses. I know that I have both and try to cope with them accordingly. And that itself is difficult because one’s ego is one’s best friend and worst enemy at the same.

What I mean is that the ego makes one active and to go forward, but it can also inhibit oneself with regard to self-criticism (or constructive criticism from other people) and the fear of failure or being rejected. This complex phenomenon is something one has to deal with because once one stops to do that, the personal progress stagnates and one misses out on good things in life.


Ovan ett citat av den spanske filosofen och essäisten José Ortega y Gasset, en av 1900-talets verkligt stora tänkare. Jag har citerat honom i detta och detta inlägg. Hans filosofi täcker in det mesta som är viktigt i livet.

Utveckling och målmedvetenhet handlar mycket om att just mobilisera sig i samband med att man tar itu med saker i livet, alltifrån träningspass till dietvanor, arbete, studier och mycket annat. Jag tänker även på att detta i förhållande till måluppfyllelse.

Dessutom handlar det om att lyfta fram sina styrkor och att eliminera eller minska sina svagheter. Och det i sig är svårt eftersom ens ego kan ses som ens bästa vän och värsta fiende på samma gång. Egot för en framåt men det kan också hämma en på olika sätt, till exempel leda till en oförmåga att vara självkritisk (och oemottaglig för konstruktiv kritik från andra) och rädslan för att misslyckas eller bli avvisad.

Detta komplexa förhållningssätt måste man handskas med, för om man upphör att göra det kommer ens personliga utveckling att stagnera och man går miste om saker i livet.

Body and Brains – self-test

The main idea behind this post is to offer a self-test with regard to one’s level of body and brains, i.e. how smart and knowledgeable one is, and the physical level one has reached. To reiterate myself, it is thus not a question of either/or but to constitute a more or less complete personal synthesis.

Needless to say, this test and all of its ten questions hinge on a construct and is partly based on arbitrary or personal preferences, but its various components – which are reflected in the different questions and their respective answer alternatives – are based on both science and sound reflections. Many of these topics or sub-topics have also been elaborated in earlier blog posts, such as this one (about the importance of traveling for personal development) and this one (about general strength and endurance statistics). Notice that all strength statistics are based on strict and full-range movements.

The most difficult part has been to distinguish between different academic fields and subjects in relationship to a relevant international university ranking. The main point, though, is to take into account the current inflation of university ceritifications, degrees and diplomas and to be self-critical in this respect. And it is implied that one can largely or at least partly compensate the lack of a high-value degree with extensive reading of books.

 

1. How much can you squat?
Less than 1 x one’s particular body weight: 0p
1-sligthly less than 1,5 x one’s particular body weight: 1p
1,5-slightly less than 2x one’s particular body weight: 2p
2 or more than x one’s body weight: 3p

2. How much can you bench press?
Less than 1 x one’s particular body weight: 0p
1-slightly less than 1,25 x one’s particular body weight: 1p
1,25-slightly less than 1,5 x one’s particular body weight: 2p
1,5 or more x than one’s body weight: 3p

3. How much can you dead lift?
Male:
Less than 1,5 x one’s particular body weight: 0p
1,5-slightly less than 2 x one’s particular body weight: 1p
2-slightly less than 2,5 x one’s particular body weight: 2p
2,5 or more x than one’s body weight: 3p

Female:
Less than 1,25 x one’s particular body weight: 0p
1,25-slightly below 1,5 x one’s particular body weight: 1p
1,5-slightly below 2 x one’s particular body weight: 2p
2 or more x than one’s body weight: 3p

4. How many strict, wide-gripped chin-ups can you do?
Male:
0-9: 0p
10-14: 1p
15-19: 2p
20 or more: 3p

Female:
0-5: 0p
6-9: 1p
10-14: 2p
15 or more: 3p

5. How fast do you run three (3) kilometers on a regular all-weather running track?
Male:
15 minutes or more: 0p
14:59-13:00: 1p
12:59:-12:00: 2p
11:59 or less: 3p

Female:
16 minutes or more: 0p
15:59-14:00: 1p
13:59:-13:00: 2p
12:59 or less: 3p

6. What is your current level of educational achievement?
Upper-secondary school, diploma/certificate outside of a university context, various university courses and/or unfinished educational programs (regardless of university ranking), or a bachelor’s or master’s degree in the social sciences at a university out of the top 100 world ranking: 0p

Bachelor’s or master’s degree in the social sciences or humanities at a top 51-100 ranked university, bachelor’s or master’s degree in science, law, psychology or medicine from a 101-200 ranked university, phD in the social sciences or humanities from a 100-200 ranked university, or two Bachelor’s degrees or master’s degrees in the social sciences or humanities from a 50-100 ranked university: 1p

Bachelor’s or master’s degree in the social sciences or humanities from a top 50-11 ranked university, bachelor’s or master’s degree in science, law, psyhchology or medicine from a 100-51 ranked university, or a PhD from a 11-50 ranked university: 2p

Bachelor’s or master’s degree in social sciences or humanities from a top a top-ten ranked university, bachelor’s or master’s degree in science, law (법학 in Korean), psychology or medicine frm 11-50 ranked university, PhD, regardless of subject, from a 11-50 ranked university, hired docent, senior lecturer or professor at a 11-50 ranked university: 3p

7. How many novels and/or academic works have you read in their respective entirety during the last twelve (12) months?
0-9: 0p
10-19: 1p
20-49: 2p
50 or more: 3p

8. How many novels and/or academic works have you read in their respective entirety during your entire life?
0-99: 0p
100-200: 1p
200-499: 2p
500 or more: 3p

9. How many countries have you ever visited?
0-9: 0p
10-20: 1p
21-50: 2p
50 or more: 3p

10. How much time have you, in total, stayed abroad?
Less than six months: 0p
Six months up to slightly less than a year: 1p
One-two years: 2p
More than two years: 3p

 

0-10 points
You will probably need to work hard on your physical and intellectual development. If it seems impossible to earn a decent university degree – perhaps due to one’s particular personal situation – then focus on to visit both the gym and the library often and on a regular basis. Of course, changes in nutritional habits, and consequently loss of fat-weight, may also be important when it comes to physical development. Be active and patient at the same time.

It might also be the case that you are quite young and at some point within a larger personal process. If so, do not give up and continue in the right direction.

11-20 points
On the physical and intellectual continuum, you are somewhere in between and may have to decide if you want to keep improve (or perhaps work hard on maintenance) or continue to be – let us be honest – quite mediocre. If you are at the upper level, you have done a decent job already and are hopefully heading in the right direction.

21-25 points
You are indeed a physically able intellectual, or perhaps rather a quite intellectual fitness person, and can be proud of your progress so far. It might be the case that you do not have to develop even further, but perhaps a little more progress in one or even both of these respects is what you need in order to be or to feel more complete as a person.

26-30 points
You are one of those few individuals who have experienced large part of the world and for more extensive periods of time, earned a higher and prestigious degree at a top-ranked university, and in parallel with this do also have a high-class physique, both strength- and endurance-wise. Regardless of how your more exact socio-economic and personal situation is at the moment – there are, of course, other important things in life besides body and brains – you can be very proud of your achievements and development.


Huvudpoängen med detta inlägg är att erbjuda ett självtest som mäter ens grad av fysisk och intellektuell förmåga, vilket som bekant är en del av denna bloggs koncept och min egen livsfilosofi.

Det är givetvis svårt att konstruera “objektiva” tester som täcker in mycket av det som är väsentligt och samtidigt får med nyanser och gradskillnader, men jag har gjort mitt bästa, och mycket av detta bygger vidare på det jag har skrivit tidigare om till exempel vikten av att resa mycket och läsa mer utmanande litteratur för att utvecklas, samt att utgå från rimliga fysiska krav som (delvis) är anpassade efter vikt och kön.

Det svåraste har varit att göra rimliga avvägningar när det gäller universitetsutbildningsnivå, men poängen är att ta hänsyn till den inflation av utbildningar och examina som förekommer och att vara självkritisk i det avseendet. Som kompensation för en eventuell låg poäng i det avseendet kan man ha läst väldigt mycket litteratur, både inom ramarna för universitetsstudier och/eller på egen hand.

 

1. Hur mycket lyfter du i knäböj?
Kille/man:
Mindre än 1 x den egna kroppsvikten: 0p
1-1,5 x den egna kroppsvikten: 1p
1,5-strax under 2x den egna kroppsvikten: 2p
2 eller mer x än den egna kroppsvikten: 3P

Tjej/kvinna:
Mindre än 0,75 x den egna kroppsvikten: 0p
0,75-strax under 1 x den egna kroppsvikten: 1p
1-strax under 1,25 x den egna kroppsvikten: 2p
1,25 eller mer än x den egna kroppsvikten: 3p

2. Hur mycket lyfter du i bänkpress?
Kille/man:
Mindre än 1 x den egna kroppsvikten: 0p
1-strax under 1,25 x den egna kroppsvikten: 1p
1,25-strax under 1,5 x den egna kroppsvikten: 2p
1,5 eller mer x den egna kroppsvikten: 3p

Tjej/kvinna:
Mindre än 0,75 x den egna kroppsvikten: 0p
0,75-strax under 1 x den egna kroppsvikten: 1p
1-1,25 x den egna kroppsvikten: 2p
1,25 eller mer x den egna kroppsvikten: 3p

3. Hur mycket lyfter du i marklyft?
Kille/man:
Mindre än 1,5 x den egna kroppsvikten: 0p
1,5-strax under 1,75 x den egna kroppsvikten: 1p
1,5-strax under 2 x den egna kroppsvikten: 2p
2 eller mer x den egna kroppsvikten: 3p

Tjej/kvinna:
Mindre än 1 x den egna kroppsvikten: 0p
1-strax under 1,25 x den egna kroppsvikten: 1p
1,25-strax under 1,5 x den egna kroppsvikten: 2p
1,5 eller mer x den egna kroppsvikten: 3p

4. Hur många strikta chin-ups med brett grepp kan du göra?
Kille/man:
0-9: 0p
10-14: 1p
15-19: 2p
20 eller fler: 3p

Tjej/kvinna:
0-5: 0p
6-19: 1p
10-14: 2p
15 eller fler: 3p

5. Hur snabbt springer du tre (3) kilometer på en vanlig löparbana?
Kille/man:
15 minuter eller mer: 0p
14:59-13:00: 1p
12:59:-12:00: 2p
11:59 eller mindre: 3p

Tjej/kvinna:
16 minuter eller mer: 0p
15:59-14:00: 1p
13:59:-13:00: 2p
12:59 eller mindre: 3p

6. Vilken är din nuvarande akademiska utbildningsnivå?
Gymnasieutbildning, diplom/certifikat utanför ett universitetssammanhang, högskole- eller universitetsstudier i samband med diverse oavslutade utbildningar eller kurser (oavsett universitetsranking), kandidatexamen eller masterexamen i samhällsvetenskapliga ämnen eller humaniora vid ett topp 101-200-universitet på internationell rankinglista: 0p

Kandidat- eller masterexamen i samhällsvetenskapliga ämnen eller humaniora vid ett 51–100-rankat universitet, kandidat- eller masterexamen i naturvetenskapligt ämne, juridik, psykologi, eller medicin vid ett 101-200-rankat universitet, PhD i samhällsvetenskapligt ämne eller humaniora vid ett 101-200-rankat universitet: 1p

Kandidat- eller masterexamen i samhällsvetenskapliga ämnen eller humaniora vid ett 100-51-rankat universitet, kandidat- eller masterexamen i naturvetenskapligt ämne, juridik, psykologi, eller medicin vid ett 51-100-rankat lärosäte, PhD i samhällsvetenskapligt ämne eller humaniora vid ett 51-100-rankat universitet, PhD i naturvetenskapligt ämne, juridik eller psykologi vid ett 101-200-rankat universitet: 2p

Kandidat- eller masterexamen i samhällsvetenskapliga ämnen eller humaniora vid ett topp-tio-rankat universitet, kandidat- eller masterexamen i naturvetenskapligt ämne, juridik, psykologi, eller medicin vid ett 11-50-rankat universitet, PhD i något ämne vid ett 11-50-rankat universitet, anställd docent eller professor vid 51-100-rankat universitet: 3p

7. Hur många hela romaner och/eller akademiska verk har du läst under de senaste tolv (12) månaderna?
0-9: 0p
10-19: 1p
20-49: 2p
50 eller fler: 3p

8. Hur många hela romaner och/eller akademiska verk har du läst under hela din livstid?
0-99: 0p
100-200: 1p
200-499: 2p
500 eller fler: 3p

9. Hur många länder har du vistats i?
0-9: 0p
10-20: 1p
21-50: 2p
50 eller fler: 3p

10. Hur mycket tid har du sammantaget tillbringat utomlands?
Mindre än sex månader: 0p
Sex månader till och med strax under ett år: 1p
Ett-två år: 2p
Mer än två år: 3p

 

0-10 poäng
Du måste förmodligen arbeta hårt för att utvecklas fysiskt och intellektuellt, i synnerhet om du är lite äldre – för ungas del kan det handla om att man bara har kommit en viss bit i en längre personlig utvecklingsprocess och bör fortsatta på den inslagna vägen. Om det av olika skäl verkar omöjligt att genomföra en gedigen universitetsutbildning, kan det vara lämpligt med många och regelbundna biblioteks- och gymbesök (och man kan även genomföra kurser som ger en, om än inte en helgjuten utbildning, högre grad av bildning och kunskap), och/eller bevista motionsspåret. Självklart kan det även vara väsentligt för många att förändra sina kostvanor och följaktligen minska sin underhudsfettvikt, vilket i sin tur tenderar att göra en både snabbare och starkare i förhållande till kroppsvikt. Det kan också vara relevant att utvärdera sin privatekonomi och spara pengar som läggs på skräpmat och shopping till en resa resa.

11-20 poäng
På det fysiska och intellektuella kontinuumet, är du någonstans mittemellan och måste kanske avgöra om du vill fortsätta att utvecklas eller – låt oss vara ärliga – vara relativt medioker. Eller så måste du kanske kämpa för att bibehålla din nuvarande nivå, vilket kan vara nog så viktigt.

21-25 poäng
Du är utan tvekan en mycket fysiskt utvecklat intellektuell, eller kanske snarare en intellektuell fitnessperson. Det kan kanske vara så att du inte behöver utvecklas särskilt mycket mer, eller så är det precis det där lilla extra som behövs för att bli eller uppleva själv dig vara mer komplett som person, fysiskt och/eller intellektuellt.

26-30 poäng
Du är en av ganska få personer, andelsmässigt, som har upplevt stora delar av världen, och under längre perioder dessutom, erhåller en prestigefylld examen vid ett mer eller mindre topp-rankat universitet, och parallellt med detta har en högklassig fysik, såväl styrke- som uthållighetsmässigt. Oavsett hur din livssituation i ekonomiskt och andra avseenden ter sig i nuläget – det finns givetvis andra viktiga saker i livet än fysisk och intellektuell utveckling – kan du vara stolt över vad du har åstadkommit hittills.

Good decision-making, habituation and the importance of flow

You’re right in the work, you lose your sense of time, you’re completely enraptured, you’re completely caught up in what you’re doing…. there’s no future or past, it’s just an extended present in which you’re making meaning…
– Mark Strand on writing poetry (1991)

One may wonder why some people are able to do multiple, and sometimes quite complex and difficult, tasks within the same narrow timeframe as everyone else, and still have a relatively normal and social life.

As I have previously said, there are several aspects and factors involved, but quite much is related to both good decision-making, habituation and inspiration.

When it comes to the latter, one cannot except to be or to feel inspired all the time but of course this dimension does certainly matter. I mean, if a person never feels inspired and just complete particular tasks due to diligence or ‘expectations’ then one may question why one is doing something regurlarly at all. And I do not imply things such as to go to work or to prepare food for one’s children. (But to the extent to which one is interested in flow related to work there is always Lightly). What I think of is rather related to hobbies, interests, activities and especially what to do with a certain amount of leisure time and disposable extra income.

You can also call inspiration flow, a concept that psychologists specialized in human happiness and related topics, such as Mihaly Csikszentmihalyi, have investigated. That is, when you almost lose the sense of time and feel completely enraptured by a certain activity. I think that most people are able to find the flow every now and then, although the amount of time and frequency differ much from one individual to another.

For me this is largely related to both reading, writing and exercising, but it can also include more Dionysian events, such as to walk in a rainforest among dangerous animals or climbing a hill or a mountain. And that is partly what makes life worth living.


Citatet ovan är knutet till inspiration. Man kan även kalla det flow – då man alldeles fullständigt går upp i någonting som sker i nuet. Personligen kan jag koppla detta till både att läsa, skriva och träna, och mindre ofta att göra vissa aktiviteter i samband med till exempel resor.

När man hittar flowet i tillvaron, och bortom alla klichéer verkligen lever i nuet, når man ett av de viktigaste tillstånden som livet kan erbjuda. Det är därför viktigt att hitta redskapen för att nå dit.

Tidigare har jag nämnt både vikten av att göra bra val och vanebildning som viktiga faktorer för att optimera fritid, ett visst mått av extrapengar och måluppfyllelse, men utan inspiration – i alla fall stundtals – vore det nästan meningslöst att göra återkommande aktiviteter som man själv kategoriserar som betydelsefulla.

Utöver tidigare inlägg kan jag därför rekommendera den ungersk-amerikanske psykologen Mihaly Csikszentmihalyi som har tittat närmare på frågan om flow och dess betydelse inom ramarna för mänskligt liv.

Lightly and meditation

The broader wellness concept does generally include a whole plethora of different, sometimes seemingly contradictory phenomena. Not only fitness – which itself is quite multifarious and includes everything from heavy-weight bodybuilding to cardiovascular activities among slim females – but also conventional medicine, and New Age ideas, and the latter may be partly related to both Buddhism (불교 in Korean) and Hinduism (힌두교 in Korean).

The Swedish meditation company Lightly, founded by the multi-skilled – vocalist in Yersinia, lecturer, writer and entrepreneur – Mattis Erngren from Uppsala appears to be one of the most interesting, substantial and relevant operators within the Swedish wellness industry. We got to know eacher while we were both studying religion in Uppsala back in early 2008, and like I Mattis did also write for Close-up Magazine.

Last year, I was also blessed by to have many e-mail interchanges of ideas with Mattis, and hence know how much evidence and sound reflections that this company’s theories and methods hinge upon. This is what they say themselves regarding the latter:

Meditation is a science-proven method to reduce stress, increase focus, boost emotional intelligence and much, much more. Utilized in a modern company, meditation will make your employees happier and more efficient.

If one, or perhaps rather one’s company and its co-workers, is interested to learn meditation (명상 in Korean), Lightly may be the proper choice in this respect.


Det bredare wellnesskonceptet inkluderar en mängd olika fenomen – alltifrån fitness, naturvetenskap och konventionella kostråd och mediciner, till New Age, och det senare kan i sin tur vara kopplat till både buddhism och hinduism. Man kan nästan tycka att det finns ett flertal inre motsägelser i fråga om de olika idéer som torgförs inom wellness, men blandningar av vitt skilda idéer och rön är hur som helst ganska vanligt förekommande.

Wellness kan även innefatta meditation, och i det avseendet är det svenska meditationsföretaget Lightly en av de mest intressanta, relevanta och teoretiskt och metodmässigt välunderbyggda aktörerna inom sitt område.

Dess grundare är den mångkunnige Uppsalabon Mattis Erngren – sångare i bandet Yersinia, föreläsare, skribent och entreprenör – och eftersom jag har haft ynnesten att få utbyta många idéer med vederbörande, särskilt i fjol, vet jag att det rör sig om ett substantiellt koncept, underbyggt av vetenskaplig bevisföring och genomtänkta reflektioner.

Är man som individ intresserad, och då kanske inte minst om man befinner sig på en position där man ansvarar för sina anställda på ett företag och vill förbättra deras välmående och prestationsförmåga, kan Lightly utgöra ett mycket lämpligt alternativ i detta avseende.