Personality and obesity

As I have asserted in earlier posts, personality is partly genetic, partly malleable (let’s say 50/50 for the sake of simplicity). Hence, one cannot blame oneself for every negative outcome or behavior, but still to some extent a person can be changed – hopefully in the right direction.

For instance, a person can learn to be more extrovert, conscientious, agreeable and less neurotic; and a too agreeable person – someone who might be used by other people due to a complete lack of cynicism – can learn to be slightly more antagonistic and calculating.

Personality traits can often be linked to the so called Big Five personality factors: Openness, Conscientousness, Extraversion, Agreeableness, and Neuroticism. In addition, there are of course other important characteristics such as the Dark Triad (narcissism, Machiavellianism and psychopathy). However, in the current post I will only focus on the Big Five and their links to obesity, or adiposity.

As substantial research indicates, personality traits are related to people’s tendency to gain weight. The research article “Personality and Obesity across the Adult Lifespan” (2011) stresses the significance of personality traits for obesity:

Societal shifts in food quality, quantity, and availability are certainly major contributors to this recent increase in obesity. Yet, many other factors are also implicated in weight control. In particular, personality traits are consistently associated with the controllable behaviors that lead to obesity (Provencher et al., 2008) and personality has an effect on adiposity even after controlling for known demographic and genetic influences (Terracciano et al., 2009). Most studies of personality and weight have been cross-sectional; long-term longitudinal studies are needed to test how personality is associated with weight change across the adult lifespan.

The authors also emphasize the importance of avoiding obesity for a variety of reasons – health, individual well-being, as well as economic and social status:

Body weight is a fundamental individual difference variable that has a pervasive effect on nearly every aspect of our lives. Although most commonly implicated in physical health, adiposity contributes to a variety of psychological processes, such as well-being, identity formation, and person perception. Overweight individuals are prone to depression (Luppino et al., 2010), have poor body image (Schwartz & Brownell, 2004), are evaluated negatively by others (Crandall, 1994), and are ascribed traits based on their body size (Roehling, Roehling, & Odland, 2008). In fact, just being associated with someone who is overweight can lead to negative evaluations (Hebl & Mannix, 2003). As such, body weight contributes to how we understand ourselves, how we see others, and how others see us.

As far as earlier studies indicate, Conscientiousness is the most consistently related to overweight of the Big Five. More conscientious people are less likely to be obese and the other way around. This has got to do with one of its corresponding main characteristics, self-discipline:

The traits within the Five-Factor Model (FFM) of personality, Neuroticism, Extraversion, Openness to Experience, Agreeableness, and Conscientiousness, have been linked to health behaviors and outcomes in general (Friedman, 2008; Goodwin & Friedman, 2006; Ozer & Benet-Martínez, 2006) and to abnormal weight in particular (Brummett et al., 2006; Chapman, Fiscella, Duberstein, Coletta, & Kawachi, 2009; Terracciano et al., 2009). Of the five traits, Conscientiousness is the most consistently associated with adiposity. Across different personality measures, populations, and both self-reported and clinician-assessed weight, conscientious individuals have lower adiposity (Brummett et al., 2006; Chapman et al., 2009; Roehling et al., 2008; Sullivan, Cloninger, Przybeck, & Klein, 2007; Terracciano et al., 2009). In particular, the order and self-discipline facets of Conscientiousness are strongly associated with weight (Terracciano et al., 2009). Presumably, those who score higher on Order and Self-Discipline are leaner because they are organized and stick to their diet and meal schedule. The lifestyle choices of individuals high in Conscientiousness likely contribute to their healthy weight. These individuals, for example, are physically active (Rhodes & Smith, 2006), restrain from binge eating and drinking (Rush et al., 2009), and are less likely to have disordered eating (Bogg & Roberts, 2004).

Another important notion is that weight is not static – it is misguided to put oneself into everlasting categories. The important thing is to change the ‘eventual fact’ that one has to gain fat weight over time in one’s life span:

For most people, weight is not static, but fluctuates over time. As individuals age, their metabolic needs decrease, but their energy intake typically remains constant or increases (Bosy-Westphal et al., 2003; Elia, Ritz, & Stubbs, 2000). As a result, until old age, adults tend to gradually gain weight as they age. Similar to weight at any one given point in time, there are considerable individual differences in the extent to which BMI fluctuates across the lifespan.

The general conclusion:

Neuroticism and Conscientiousness are both associated with the health-risk behaviors that contribute to abnormal weight. Individuals high in Neuroticism and low in Conscientiousness are more likely to smoke (Terracciano & Costa, 2004), abuse drugs (Terracciano, Löckenhoff, Crum, Bienvenu, & Costa, 2008), be physically inactive (Rhodes & Smith, 2006), and binge eat and drink (Rush et al., 2009). Consistent with these more recent studies, a meta-analysis found that Conscientiousness correlated negatively with health behaviors that are among the leading behavioral contributors to mortality, including disordered eating, physical inactivity, alcohol and drug use, and smoking (Bogg & Roberts, 2004). Individuals high in Neuroticism, in addition to their other health-risk behaviors, tend to be overly concerned with their shape and weight and, despite their attempts at restraint, tend to lose control over their food intake (Provencher et al., 2008). One outcome of these maladaptive cognitive and behavioral patterns is difficulty with weight regulation.

So if someone has a problem with binge eating, obesity and/or fast fat weight gains, it may important to try to be less neurotic (easier said than done for many who suffer from depression or anxiety disorders) and more conscientious. Perhaps a well-planned and consistent diet schedule with the aim to lose weight over time may be a very wise investment – and even to help save money in the long run.

30 visdomar om livet

Nedan följer 30 visdomar, baserade på antingen kunskap eller egna livserfarenheter – utifrån styrkor och förtjänster, så väl som svagheter och tillkortakommanden – för att utvecklas fysiskt, intellektuellt och över huvud taget personlighetsmässigt i det nuvarande tidevarvet, och dessutom parallellt med detta optimera både ens tid och disponibla extrainkomst. Dessa utgår till stor del från ett manligt perspektiv men ganska mycket är applicerbart även för tjejer/kvinnor.

1. Se livet som en pokermatch
Poker är som konstaterats inget tur- utan ett skicklighetsspel, men det finns onekligen även ett ganska stort mått av slump och tur i detta.

På så vis är poker den perfekta metaforen för livet, för det handlar om att lära sig att bemästra när man ska vara offensiv respektive defensiv, och förstå när man har spelat dåligt och begått misstag, eller ibland faktiskt haft otur eller blivit offer för olyckliga (eller lyckliga) omständigheter. Vidare handlar det om att ha självförtroende, och odla och bibehålla detta, och att inte sjunka för lågt när man är inne i en dålig period i livet. Att kanske ta en time-out och sedan börja om på nytt med en delvis ny strategi för att lyckas bättre. Man kan även tillägga vikten av att inte få hybris, bibehålla sitt fokus, och alltid ha ett mått av (själv)kritiskt tänkande.

2. Se livet som en kurvlinjär process
Livet är en linjär process såtillvida att vi föds och vi dör, men det är aldrig en helt linjär sådan när det gäller prestationer och välmående utan livet går upp och ner – för vissa betydligt mer upp än ner, eller vice versa, men det är sällan så att det är helt bra eller dåligt för någon. Det är viktigt att förlika sig med det och sluta sträva efter att saker eller människor ska vara perfekta.

3. Ha ett balanserat förhållningssätt till det mesta
Antika filosofer som Sokrates, Platon och Aristoteles har diskuterat vikten av balans när det gäller mycket i livet – lycka, pengar, mat, dryck, motion, politik och mycket, mycket annat.

Det är egentligen väldigt logiskt och självklart, men trots det hamnar människor ofta i negativa ytterligheter, och till exempel äter och dricker alldeles för mycket (alkohol). Man kan ta vatten som exempel – det är helt livsnödvändigt men dricker man för mycket under för kort tid är det skadligt, rentav dödligt. Därför är det viktigt att applicera det balanserade förhållningssättet på det allra mesta i livet, även om man samtidigt måste komplettera det med kunskap och självförståelse.

4. Förstå innebörden av karma
Karma har flera betydelser, varav några har mer att göra med religiösa föreställningar inom buddhism och hinduism om att man kan födas till någonting bättre eller sämre i nästa liv, och att ens handlingar får konsekvenser på grund av ett slags inneboende rättvisa i världen.

En annan innebörd är helt icke-religiös och -moralisk, nämligen lagen om orsak och verkan – att helt enkelt förstå hur saker hänger ihop kausalt. Exempelvis – äter man för mycket kalorier går man upp i vikt och vice versa. Det är ingen moralisk fråga utan snarare vetenskaplig. Ett led i att bli mer fri i sin tillvaro är att sluta göra vetenskapliga frågor till moraliska sådana.

5. Sätt aldrig andra människor på piedestal
Det är viktigt att inte dyrka andra människor, vare sig de i ens omgivning som man ser upp till eller mer avlägsna så kallade kändisar, för det bygger dels ofta på en illusion om verkligheten – andra människor är sällan så fantastiska som man föreställer sig att de är – dels får det en ofta att bli underordnad och leder till att det går tvärtemot ens önskningar.

Ett talande exempel var då jag var i Hollywood 2006 och fick gå på filmpremiär. Jag var i stort sett helt ointresserad av föreställningen och de prominenta gästerna men blev paradoxalt nog insläppt när jag passerade förbi, medan inte ett enda av de fans som stod och skrek utanför, tryckta mot stängslet, talande nog blev det. De gav troligen intrycket av att inte kunna bete sig normalt i förhållande till deras idoler och då kan de troligen inte göra det heller. De valde självmant att göra sig underordnade på grund av deras piedestaltänkande och förlorade själva på det.

6. Skaffa dig förebilder, inte idoler
Att dyrka andra människor är som sagt inte konstruktivt, utan i bästa fall meningslöst eller ger uttryck för harmlös beundran, men att ha förebilder är däremot oerhört viktigt.

Notera pluralis – att man troligen bör ha flera sådana, i olika avseenden och i olika sammanhang och perioder av livet, snarare än en enda. Delvis har detta förstås att göra med att man som människa tenderar att engagera sig i flera olika verksamheter under sin livstid och därmed behöver flera slags förebilder. I dagens samhälle är många specialister snarare än renässansmänniskor som kan massor av olika saker, även om det så klart finns en del som behärskar flera områden eller bara är allmänt duktiga, och på så vis blir det än mer naturligt att ha flera. Förebilder kan finnas lite överallt, inte bara bland dem som har lyckats karriärmässigt.

7. Influeras och inspireras av andra människor men härma dem inte
Att kopiera och imitera andra människor är inte konstruktivt och ofta dömt att misslyckas. Att däremot influeras och inspireras av många olika personer och företeelser – som blandas med ens egen särskilda personlighet, förutsättningar och preferenser – kan däremot vara väldigt positivt, och gälla alltifrån mode till skrivande och träning.

8. Skaffa en positiv vanebildning
Människor mår som allra bäst, sett över längre tid och så att säga i genomsnitt, när de följer vissa positiva livsmönster. Sedan kan man göra vissa avsteg från dessa temporärt, och helst då i samband med att man gör någonting positivt som att till exempel resa, men att hålla sig till de goda vanorna är vad som bör gälla överlag.

9. Lära dig av dina misstag och förtjänster men fastna inte i dåtiden
Som den tyske filologen och filosofen Friedrich Nietzsche (1844-1900) har belyst i The Use and Abuse of History är det viktigt att inte fastna i dåtiden, vare sig positiva eller negativa erfarenheter. Det är väsentligt att ta fasta på både sina bra och dåliga sidor och erfarenheter, och allt som sker och komma skall bygger alltid vidare på historien även för oss som enskilda individer, men det är nuet och framtiden som huvudfokus bör riktas mot. Det hänger delvis också samman med att man inte bör leva på gamla meriter (alltför länge), vare sig inför sig själv eller i ett socialt sammanhang, utan sträva efter kontinuerlig utveckling. Dessutom bör man absolut inte älta det som har skett, allra minst misslyckanden eller andra jobbiga erfarenheter.

10. Sätt aldrig fast(a) etiketter på dig själv och andra
Jag har sedan jag blev något så när fullvuxen pendlat mellan att väga 63-79 kilo. Inga ytterligheter alltså men ändå ett ganska stort viktspektrum. I början av gymnasiet var jag slank och vägde 63 kilo och upplevde att jag kunde äta hur mycket som helst utan att gå upp i (fett)vikt. I mitten av gymnasiet kom jag in i en fas med dåliga vanor och la på mig nästan 10 kilo fettvikt – delvis innan jag insåg att man faktiskt inte bör äta hamburgare, pizza, chips och godis flera dagar i veckan, även om man spelar lite fotboll – innan jag började gå ner successivt. Sedan jag började med fitness en tid efter gymnasiet har jag haft perioder av bulk och deff, till största del utifrån egen vilja men även med vissa perioder av sämre vanor, och formen har pendlat därefter.

Detta symboliserar att man aldrig ska sätta en fast etikett på någon, varken sig själv eller andra. Ibland använder vi förenklande kategorier som “smal”, “normal”, “tjock”, “smart”, “korkad”, “snygg”, “ful” etcetera för att beskriva verkligheten och de människor som lever i den, men ingenting varar för evigt och nästan ingenting är helt statiskt eller oföränderligt – och det gäller alla. Underskatta inte din egen eller andras förmåga eller handlingsutrymme, och bara för att du upplever att du har en peak eller dålig period av livet så ska du inte tänka att det alltid kommer vara så.

11. Metrosexuell hellre än mes eller macho
Det här är någonting som är väldigt tydligt kopplat till det nuvarande tidevarvets syn på manlighet men en del av detta är faktiskt mer “tidlöst”. Det är ett omfattande område i sig att undersöka och diskutera, men det man i mer korthet kan slå fast är att i det falska, dikotomiska valet mellan mes eller macho bör man välja att vara metrosexuell – det är det som de allra flesta vinner på, och att låta alla vara “vinnare” skapar ett bättre och mer jämlikt samhälle, även om konkurrensen alltjämt lever kvar.

Bry dig om ditt utseende, dina kläder, din hygien och ditt sätt att vara, och gör det till en del av din vanebildning och livsstil. Det behöver inte ens vara särskilt dyrt eller tidskrävande utan kan räcka med att man göra vissa enkla förändringar. Inspiration och influenser kan man få från många håll, bland annat här.

12. Sträva efter en balanserad narcissism
Narcissism, att älska sig själv för mycket, är vid sidan av rent patologiska varianter inte en fråga om antingen eller utan i vilken grad och hur det tar sig uttryck. I det nuvarande tidevarvet kan narcissism sägas vara acceptabelt så länge det inte går till överdrift, och klyschan att man ska älska sig själv stämmer till stor del. Sträva därför efter en balanserad narcissism utan negativa ytterligheter.

Sådana negativa ytterligheter är till exempel att tro att man är (mycket) bättre än man verkligen är, eller ha långa stunder av självupptagenhet. Går man upp i sig själv för mycket om man är mer introvert kan det leda till att man tappar lite av sin sociala kompetens och missar den sociala sidan av tillvaron och att få yttre feedback (external validation), och omvänt kan för mycket narcissism hos utåtriktade människor leda till att man upplevs som väldigt självupptagen eller i värsta fall odräglig, och därtill bygger en stor del av sin tillvaro på yttre bekräftelse.

13. Var inte dig själv utan den bästa versionen av dig själv
De flesta personlighetsdrag är förenklat sett till 40-60% medfödda, varför mycket är föränderligt och oföränderligt på samma gång. Det är en mycket komplex fråga, men den kan förenklas och konkretiseras genom plattityden att man ska sträva efter att vara sig själv.

Jag anser att denna plattityd delvis är missvisande och att man i stället bör sträva efter att vara den bästa versionen av sig själv. Som sagt – ingen är perfekt och allt kan man inte påverka, men det går att förändra en hel del och fatta många bra i stället för dåliga beslut, i alltifrån det lilla till det stora i livet. Skyll inte på personlighet eller svagheter utan sträva efter att optimera din personlighet och ditt beteendemönster, liksom utseende. Du kommer att må bättre och andra kommer att uppskatta dig mer, även om du kanske möter en del avundsjuka om/när du blir för duktig.

14. Att ge innebär inte automatiskt att få
Som konstaterats apropå karma finns ingen inneboende rättvisa i världen – det ser i alla fall inte ut att vara så för oss vanliga dödliga. Många har dock – delvis på grund av en till stora delar i grunden sund moralisk fostran – inte greppat detta utan förväntar sig att det man ger automatiskt innebär någonting ungefär motsvarande i gengäld, oavsett om det gäller familj, vänner, bekanta eller arbetsgivare. Men så fungerar det sällan, även om bra respektive dåliga handlingar i många fall resulterar i förväntade och till och med “rättvisa” konsekvenser. Ytterlighetsexemplet är förstås superkändisar som lägger upp en tarvlig bild på Instagram och likväl får hundratusentals “gillningar” av sina talrika följare, medan andra kan anstränga sig dag efter dag, år efter år, och inte få någonting eller väldigt lite för det.

15. Det kan alltid bli värre
I diverse medier läser man inte sällan man om person x som har tappat y kilon. Men varför gick person upp så mycket till att börja med? Det gäller många företeelser i livet: det kan faktiskt alltid bli värre. Ibland vänder det naturligt, från någonting bra eller dåligt mer till sin respektive motsats, men det kan också bli ännu sämre. Ibland sluttar planet också, så att det blir ännu svårare att vända en negativ utveckling. Man bör därför inte gå runt med förvissningen om att det ska lösa sig av sig själv även i ett land som Sverige, utan ta tag i sina problem, gärna förr än senare.

16. Drick alkohol selektivt
Om man tvunget måste välja mellan att inte dricka och att dricka alkohol, bör man välja att inte dricka, men om man ser västerlandets mest populära drog lite mer nyktert (!) och balanserat är en fruktbar strategi att göra det selektivt, det vill säga att välja sina tillfällen. Med få undantag – slösa inte pengar och slit inte hälsan på mediokra utekvällar eller vardagsdrickande utan spara dessa till exempelvis en särskild fest eller utlandsresa.

17. Res mycket om möjlighet finns
Att resa – både lokalt, regionalt och till fjärran länder – är att vidga det inre rummet och berika sitt eget liv, och i vissa fall kanske även andras, och trots allt negativt som kan hänga samman med det, är det någonting som man bör försöka göra i betydande grad utifrån sina ekonomiska och andra förutsättningar. Inget nytt under solen men likväl ett faktum.

18. Romantisera inte tillvaron
Johann Wolfgang von Goethes världskända brevroman Die Leiden des jungen Werthers (1774) – liksom mycket av det som har skrivits inom ämnet “game” på betydligt senare år – lär killar och män att inte bli romantiska idealister utan mer av krassa realister. Att romantisera kärlek, relationer, kvinnor eller livet över huvud taget kan ge det mer mening (eller snarare ett sken av mening), men också leda en in på farliga vägar som knappast är till ens egen eller andras gagn. Jag har själv ibland velat hålla fast vid en del romantiserande sidor trots att jag innerst inne vetat att det är en chimär, och ju förr man inser att det är så desto bättre.

Sedan kan man förstås vara romantisk ibland med rätt person och vid rätt tillfälle, men att vägledas av ett skimmer av vackra illusioner är någonting som verkligen bör undvikas. Paradoxalt nog kan det leda till mer romantik, i den mer krassa meningen, om man förstår det och anpassar sig därefter.

19. Lär dig att vara ensam men fastna inte i ensamhet
I den fenomenala filmen Donnie Darko (2001) säger Jake Gyllenhaals karaktär Donnie i en sekvens att alla varelser föds och dör ensamma. Det är lite missvisande men stämmer till stor del, även i livet. Ensam är inte stark och vi lever alla i ett större socialt sammanhang, men att tillbringa en hel del tid ensam och trivas med sitt eget sällskap är viktigt för att utvecklas som människa och ibland även helt nödvändigt.

När jag var på och omkring Mt. Fuji i Japan 2009 pratade jag inte med någon på två hela dagar i sträck och det slutade med att jag började prata med mig själv och skratta åt mina egna skämt som jag tänkte inuti mitt huvud, så det är nog bra att återvända till sociala sammanhang efter en tids berikande ensamhet. Som förklaras i den likaledes lysande filmen Into the wild (2007) är det viktigt att inte fastna i ensamheten, både rent fysiskt och psykiskt.

20. Uppskatta din familj och dina vänner
Vänner kommer och går, men det är viktigt att en hel del relationer består. Har man en del goda vänner och relativt bra familjerelationer bör man vårda dessa. Annars fastnar man i ensamhet.

21. Var (nästan) aldrig arrogant mot andra
Långtifrån alla människor förtjänar att man är snäll mot dem, och inte heller är det ens skyldighet att ge alla positiv uppmärksamhet. Är någon arrogant mot en kan man ibland ge tillbaka med samma mynt. Men att generellt vara arrogant är negativt, ofta kontraproduktivt, och troligen ett tecken på ens egen svaghet; ett slags försvarsmekanism.

22. Ta aldrig något eller någon för givet
Man ska aldrig ta något eller någon gör givet. En klyscha som till stor del stämmer, som är en riktig visdom. Självklart kan man ofta förvänta sig vissa händelseförlopp och scenarier, och vissa människors beteendemönster och saker som sker i världen är väldigt förutsägbara, men det kan också leda till vanskliga föreställningar om man tar händelseförlopp eller människor för givna. Det har delvis att göra med att allting i världen är mer eller mindre föränderligt och inte följer exakta, repetitiva mönster.

23. Feghet begränsar ens liv och mod utvidgar det
En stor andel människor, i mer välutvecklade länder som Sverige, har aldrig haft bättre förutsättningar för att göra positiva och konstruktiva saker. Ändå låter många feghet begränsa en. Det är när man är i alla fall lite modig som man gör intressanta, givande och ibland väldigt viktiga saker. Feghet – oavsett hur det tar sig uttryck – begränsar medan mod utvecklar en och får en att nå, eller åtminstone försöka nå målsättningar. Som Platon skrev om redan för nästan 2500 år sedan bör man förstås undvika övermod, men utan ett visst mått av mod blir väldigt lite gjort. Det kan gälla relationer, resor, arbete, utbildning och mycket annat.

24. Visioner är inte verklighet
En annan plattityd, framför allt bland allsköns företag men även inom politik, utbildningsväsende och hos privatpersoner, är att man måste ha visioner. Detta är delvis mycket viktigt, och som individ är det ofta konstruktivt att visualisera sina idéer och målsättningar. Det är därtill nästan ofrånkomligt att göra det.

Men även de visioner som realiseras är i bästa fall bara ungefärliga sinnebilder av hur det egentligen är. Det bör man vara varse om, både gällande negativa och positiva företeelser. USA är till exempel inte så fantastiskt som man kan tro om man utgår från en hel del populärkultur, inte ens Miami Beach eller Manhattan.

25. Läs en hel del böcker
Likt resor – även om man till skillnad från dessa inte förflyttar sig spatialt när beger sig in i litteraturens världar – handlar litteratur om att vidga det inre rummet och berika tillvaron. Och det gör det verkligen. Det är dessutom i stort sett helt gratis att konsumera litteratur av väldigt många olika slag, så väl äldre som nyare sådan, och är tillgängligt för de allra flesta. Här ges några konkreta lästips.

26. Dölj dina svagheter och komprometterande sidor
Att vara öppenhjärtig kan vara befriande och på många sätt fördelaktigt, men ärlighet kan ofta vändas mot en, ibland även av så kallade vänner. Man ska inte ljuga men att blotta sina svagheter eller basunera ut exakt vad man tycker om allt och vad man har varit med om är sällan en bra strategi. Spara det till några få och väldigt specifika tillfällen.

27. Det som känns rätt är inte alltid rätt
Klyschan säger att man ska lita på sina egen magkänsla, men hur mycket substans finns egentligen i denna? Människor styrs av både instinkter, erfarenheter och kunskap, och i många fall är det som känns rätt det som också är rätt – i synnerhet om det grundar sig på kunskap. Men det finns mängder och åter mängder av exempel då det som känns rätt är fel och vice versa. Människor som saknar mod litar på sin egen magkänsla när de ännu en gång inte vågar prata med en viss person de gillar, och den leder dem till ännu en existentiell återvändsgränd. Omvänt kan impulser vara synnerligen skadliga i vissa situationer och sammanhang. Mod, vilja, förnuft, kunskap och eftertanke är oftast bättre ledstjärnor än diverse diffusa magkänslor.

28. Förädla dina talanger
Som person vill man ofta utveckla många sidor av sig själv, både teoretiska och praktiska, men det kan även finnas en del särskilda talanger som man bör försöka förädla så mycket som möjligt. Det ger livet mening, skapar målsättningar och stärker ens identitet, och får en i bästa fall att uppnå en del fantastiska saker.

29. Ha tålamod
Förhållandet mellan lång- och kortsiktighet är inte enkelt eller självklart. För å ena sidan kan man dö i morgon och bör leva i nuet, men å andra sidan krävs ofta en viss långsiktighet och planering för att uppnå bra resultat och delmål och mål i livet. Det gäller inte minst intellektuell och fysisk utveckling, men även att spara pengar till resor och mycket annat.

30. Tiden flåsar dig alltid i nacken
Man bör som sagt ha tålamod, men samtidigt komma ihåg att tiden ständigt och obönhörligt flåsar en i nacken. Vill man uppnå och uppleva saker är det bäst att man börjar ta itu med det nu.

Body and Brains – self-test

The main idea behind this post is to offer a self-test with regard to one’s level of body and brains, i.e. how smart and knowledgeable one is, and the physical level one has reached. To reiterate myself, it is thus not a question of either/or but to constitute a more or less complete personal synthesis.

Needless to say, this test and all of its ten questions hinge on a construct and is partly based on arbitrary or personal preferences, but its various components – which are reflected in the different questions and their respective answer alternatives – are based on both science and sound reflections. Many of these topics or sub-topics have also been elaborated in earlier blog posts, such as this one (about the importance of traveling for personal development) and this one (about general strength and endurance statistics). Notice that all strength statistics are based on strict and full-range movements.

The most difficult part has been to distinguish between different academic fields and subjects in relationship to a relevant international university ranking. The main point, though, is to take into account the current inflation of university ceritifications, degrees and diplomas and to be self-critical in this respect. And it is implied that one can largely or at least partly compensate the lack of a high-value degree with extensive reading of books.

 

1. How much can you squat?
Less than 1 x one’s particular body weight: 0p
1-sligthly less than 1,5 x one’s particular body weight: 1p
1,5-slightly less than 2x one’s particular body weight: 2p
2 or more than x one’s body weight: 3p

2. How much can you bench press?
Less than 1 x one’s particular body weight: 0p
1-slightly less than 1,25 x one’s particular body weight: 1p
1,25-slightly less than 1,5 x one’s particular body weight: 2p
1,5 or more x than one’s body weight: 3p

3. How much can you dead lift?
Male:
Less than 1,5 x one’s particular body weight: 0p
1,5-slightly less than 2 x one’s particular body weight: 1p
2-slightly less than 2,5 x one’s particular body weight: 2p
2,5 or more x than one’s body weight: 3p

Female:
Less than 1,25 x one’s particular body weight: 0p
1,25-slightly below 1,5 x one’s particular body weight: 1p
1,5-slightly below 2 x one’s particular body weight: 2p
2 or more x than one’s body weight: 3p

4. How many strict, wide-gripped chin-ups can you do?
Male:
0-9: 0p
10-14: 1p
15-19: 2p
20 or more: 3p

Female:
0-5: 0p
6-9: 1p
10-14: 2p
15 or more: 3p

5. How fast do you run three (3) kilometers on a regular all-weather running track?
Male:
15 minutes or more: 0p
14:59-13:00: 1p
12:59:-12:00: 2p
11:59 or less: 3p

Female:
16 minutes or more: 0p
15:59-14:00: 1p
13:59:-13:00: 2p
12:59 or less: 3p

6. What is your current level of educational achievement?
Upper-secondary school, diploma/certificate outside of a university context, various university courses and/or unfinished educational programs (regardless of university ranking), or a bachelor’s or master’s degree in the social sciences at a university out of the top 100 world ranking: 0p

Bachelor’s or master’s degree in the social sciences or humanities at a top 51-100 ranked university, bachelor’s or master’s degree in science, law, psychology or medicine from a 101-200 ranked university, phD in the social sciences or humanities from a 100-200 ranked university, or two Bachelor’s degrees or master’s degrees in the social sciences or humanities from a 50-100 ranked university: 1p

Bachelor’s or master’s degree in the social sciences or humanities from a top 50-11 ranked university, bachelor’s or master’s degree in science, law, psyhchology or medicine from a 100-51 ranked university, or a PhD from a 11-50 ranked university: 2p

Bachelor’s or master’s degree in social sciences or humanities from a top a top-ten ranked university, bachelor’s or master’s degree in science, law (법학 in Korean), psychology or medicine frm 11-50 ranked university, PhD, regardless of subject, from a 11-50 ranked university, hired docent, senior lecturer or professor at a 11-50 ranked university: 3p

7. How many novels and/or academic works have you read in their respective entirety during the last twelve (12) months?
0-9: 0p
10-19: 1p
20-49: 2p
50 or more: 3p

8. How many novels and/or academic works have you read in their respective entirety during your entire life?
0-99: 0p
100-200: 1p
200-499: 2p
500 or more: 3p

9. How many countries have you ever visited?
0-9: 0p
10-20: 1p
21-50: 2p
50 or more: 3p

10. How much time have you, in total, stayed abroad?
Less than six months: 0p
Six months up to slightly less than a year: 1p
One-two years: 2p
More than two years: 3p

 

0-10 points
You will probably need to work hard on your physical and intellectual development. If it seems impossible to earn a decent university degree – perhaps due to one’s particular personal situation – then focus on to visit both the gym and the library often and on a regular basis. Of course, changes in nutritional habits, and consequently loss of fat-weight, may also be important when it comes to physical development. Be active and patient at the same time.

It might also be the case that you are quite young and at some point within a larger personal process. If so, do not give up and continue in the right direction.

11-20 points
On the physical and intellectual continuum, you are somewhere in between and may have to decide if you want to keep improve (or perhaps work hard on maintenance) or continue to be – let us be honest – quite mediocre. If you are at the upper level, you have done a decent job already and are hopefully heading in the right direction.

21-25 points
You are indeed a physically able intellectual, or perhaps rather a quite intellectual fitness person, and can be proud of your progress so far. It might be the case that you do not have to develop even further, but perhaps a little more progress in one or even both of these respects is what you need in order to be or to feel more complete as a person.

26-30 points
You are one of those few individuals who have experienced large part of the world and for more extensive periods of time, earned a higher and prestigious degree at a top-ranked university, and in parallel with this do also have a high-class physique, both strength- and endurance-wise. Regardless of how your more exact socio-economic and personal situation is at the moment – there are, of course, other important things in life besides body and brains – you can be very proud of your achievements and development.


Huvudpoängen med detta inlägg är att erbjuda ett självtest som mäter ens grad av fysisk och intellektuell förmåga, vilket som bekant är en del av denna bloggs koncept och min egen livsfilosofi.

Det är givetvis svårt att konstruera “objektiva” tester som täcker in mycket av det som är väsentligt och samtidigt får med nyanser och gradskillnader, men jag har gjort mitt bästa, och mycket av detta bygger vidare på det jag har skrivit tidigare om till exempel vikten av att resa mycket och läsa mer utmanande litteratur för att utvecklas, samt att utgå från rimliga fysiska krav som (delvis) är anpassade efter vikt och kön.

Det svåraste har varit att göra rimliga avvägningar när det gäller universitetsutbildningsnivå, men poängen är att ta hänsyn till den inflation av utbildningar och examina som förekommer och att vara självkritisk i det avseendet. Som kompensation för en eventuell låg poäng i det avseendet kan man ha läst väldigt mycket litteratur, både inom ramarna för universitetsstudier och/eller på egen hand.

 

1. Hur mycket lyfter du i knäböj?
Kille/man:
Mindre än 1 x den egna kroppsvikten: 0p
1-1,5 x den egna kroppsvikten: 1p
1,5-strax under 2x den egna kroppsvikten: 2p
2 eller mer x än den egna kroppsvikten: 3P

Tjej/kvinna:
Mindre än 0,75 x den egna kroppsvikten: 0p
0,75-strax under 1 x den egna kroppsvikten: 1p
1-strax under 1,25 x den egna kroppsvikten: 2p
1,25 eller mer än x den egna kroppsvikten: 3p

2. Hur mycket lyfter du i bänkpress?
Kille/man:
Mindre än 1 x den egna kroppsvikten: 0p
1-strax under 1,25 x den egna kroppsvikten: 1p
1,25-strax under 1,5 x den egna kroppsvikten: 2p
1,5 eller mer x den egna kroppsvikten: 3p

Tjej/kvinna:
Mindre än 0,75 x den egna kroppsvikten: 0p
0,75-strax under 1 x den egna kroppsvikten: 1p
1-1,25 x den egna kroppsvikten: 2p
1,25 eller mer x den egna kroppsvikten: 3p

3. Hur mycket lyfter du i marklyft?
Kille/man:
Mindre än 1,5 x den egna kroppsvikten: 0p
1,5-strax under 1,75 x den egna kroppsvikten: 1p
1,5-strax under 2 x den egna kroppsvikten: 2p
2 eller mer x den egna kroppsvikten: 3p

Tjej/kvinna:
Mindre än 1 x den egna kroppsvikten: 0p
1-strax under 1,25 x den egna kroppsvikten: 1p
1,25-strax under 1,5 x den egna kroppsvikten: 2p
1,5 eller mer x den egna kroppsvikten: 3p

4. Hur många strikta chin-ups med brett grepp kan du göra?
Kille/man:
0-9: 0p
10-14: 1p
15-19: 2p
20 eller fler: 3p

Tjej/kvinna:
0-5: 0p
6-19: 1p
10-14: 2p
15 eller fler: 3p

5. Hur snabbt springer du tre (3) kilometer på en vanlig löparbana?
Kille/man:
15 minuter eller mer: 0p
14:59-13:00: 1p
12:59:-12:00: 2p
11:59 eller mindre: 3p

Tjej/kvinna:
16 minuter eller mer: 0p
15:59-14:00: 1p
13:59:-13:00: 2p
12:59 eller mindre: 3p

6. Vilken är din nuvarande akademiska utbildningsnivå?
Gymnasieutbildning, diplom/certifikat utanför ett universitetssammanhang, högskole- eller universitetsstudier i samband med diverse oavslutade utbildningar eller kurser (oavsett universitetsranking), kandidatexamen eller masterexamen i samhällsvetenskapliga ämnen eller humaniora vid ett topp 101-200-universitet på internationell rankinglista: 0p

Kandidat- eller masterexamen i samhällsvetenskapliga ämnen eller humaniora vid ett 51–100-rankat universitet, kandidat- eller masterexamen i naturvetenskapligt ämne, juridik, psykologi, eller medicin vid ett 101-200-rankat universitet, PhD i samhällsvetenskapligt ämne eller humaniora vid ett 101-200-rankat universitet: 1p

Kandidat- eller masterexamen i samhällsvetenskapliga ämnen eller humaniora vid ett 100-51-rankat universitet, kandidat- eller masterexamen i naturvetenskapligt ämne, juridik, psykologi, eller medicin vid ett 51-100-rankat lärosäte, PhD i samhällsvetenskapligt ämne eller humaniora vid ett 51-100-rankat universitet, PhD i naturvetenskapligt ämne, juridik eller psykologi vid ett 101-200-rankat universitet: 2p

Kandidat- eller masterexamen i samhällsvetenskapliga ämnen eller humaniora vid ett topp-tio-rankat universitet, kandidat- eller masterexamen i naturvetenskapligt ämne, juridik, psykologi, eller medicin vid ett 11-50-rankat universitet, PhD i något ämne vid ett 11-50-rankat universitet, anställd docent eller professor vid 51-100-rankat universitet: 3p

7. Hur många hela romaner och/eller akademiska verk har du läst under de senaste tolv (12) månaderna?
0-9: 0p
10-19: 1p
20-49: 2p
50 eller fler: 3p

8. Hur många hela romaner och/eller akademiska verk har du läst under hela din livstid?
0-99: 0p
100-200: 1p
200-499: 2p
500 eller fler: 3p

9. Hur många länder har du vistats i?
0-9: 0p
10-20: 1p
21-50: 2p
50 eller fler: 3p

10. Hur mycket tid har du sammantaget tillbringat utomlands?
Mindre än sex månader: 0p
Sex månader till och med strax under ett år: 1p
Ett-två år: 2p
Mer än två år: 3p

 

0-10 poäng
Du måste förmodligen arbeta hårt för att utvecklas fysiskt och intellektuellt, i synnerhet om du är lite äldre – för ungas del kan det handla om att man bara har kommit en viss bit i en längre personlig utvecklingsprocess och bör fortsatta på den inslagna vägen. Om det av olika skäl verkar omöjligt att genomföra en gedigen universitetsutbildning, kan det vara lämpligt med många och regelbundna biblioteks- och gymbesök (och man kan även genomföra kurser som ger en, om än inte en helgjuten utbildning, högre grad av bildning och kunskap), och/eller bevista motionsspåret. Självklart kan det även vara väsentligt för många att förändra sina kostvanor och följaktligen minska sin underhudsfettvikt, vilket i sin tur tenderar att göra en både snabbare och starkare i förhållande till kroppsvikt. Det kan också vara relevant att utvärdera sin privatekonomi och spara pengar som läggs på skräpmat och shopping till en resa resa.

11-20 poäng
På det fysiska och intellektuella kontinuumet, är du någonstans mittemellan och måste kanske avgöra om du vill fortsätta att utvecklas eller – låt oss vara ärliga – vara relativt medioker. Eller så måste du kanske kämpa för att bibehålla din nuvarande nivå, vilket kan vara nog så viktigt.

21-25 poäng
Du är utan tvekan en mycket fysiskt utvecklat intellektuell, eller kanske snarare en intellektuell fitnessperson. Det kan kanske vara så att du inte behöver utvecklas särskilt mycket mer, eller så är det precis det där lilla extra som behövs för att bli eller uppleva själv dig vara mer komplett som person, fysiskt och/eller intellektuellt.

26-30 poäng
Du är en av ganska få personer, andelsmässigt, som har upplevt stora delar av världen, och under längre perioder dessutom, erhåller en prestigefylld examen vid ett mer eller mindre topp-rankat universitet, och parallellt med detta har en högklassig fysik, såväl styrke- som uthållighetsmässigt. Oavsett hur din livssituation i ekonomiskt och andra avseenden ter sig i nuläget – det finns givetvis andra viktiga saker i livet än fysisk och intellektuell utveckling – kan du vara stolt över vad du har åstadkommit hittills.

5 main reasons to ride the Korean wave

In the following text, I try to explain why my number one favorite subject of study academically – as well as what I since a couple of years, in regard to popular culture, do prefer the most from a personal perspective – the Korean wave, hallyu (한류), is such an exciting and interesting phenomenon to be engrossed in. I have listed five main reasons or factors.

1. It consists of of high-quality products
The Korean wave is now a general or umbrella term – coined in the late 1990s by Beijing journalists – which is used to describe the rising popularity of South Korean cultural products, such as films, TV drama series, pop music (K-pop) and food.

This transnational wave or flow of popular culture has not stopped, but rather accelerated in pace and magnitude over the last years and is now more or less global, particularly with regard to K-pop. Still East Asia – South Korea (of course), Japan and China in particular – is the junction for the production, distribution and consumption of products related to the Korean wave, and in many Western countries these constitute so called niche markets rather than being part of the mainstream. For instance, the K-pop group Girls’ Generation are not nearly as popular in the United States or Western Europe as they are in South Korea, China, Japan and Southeast Asia. Different regions mean different tastes, whether these more or less vast regional and national differences are due to linguistic factors and/or for some other main reason.

Regardless of that, many of the Korean wave-products constitue, as I and many other see it, ‘high-quality products’, and even though far from everything related to it appeals to each and everyone’s individual taste, one can still find a lot of interesting things to consume.

In fact, so much that one can neglect almost all other kinds of pop culture. Personally, I do particularly like TV drama series such as Winter Sonata, Dae Jang Geum and 49 Days, and music from the talent agency and entertainment company SM Entertainment, such as BoA, Super Junior, Girls’ Generation, Shinee, TVXQ, f(x), and Exo-K.

Addtionally, as a consumer one might be impressed by the skills and talents of several K-pop performers, as well as their nice and humble manners, which is to some extent connected to ‘traditional’ Korean culture and family values of which some are linked to Confucianism. Compared to mainstream Western entertainers, K-pop represents – especially those who are linked to SM Entertainment – a higher level of performance in many respects.

https://www.youtube.com/watch?v=9NE2GWQQ5_k

2. It is diverse and can appeal to many different tastes
As much as hallyu products may primarily be consumed by teenagers and young adults, it is still very diverse and includes a lot of different things – whether particular TV drama series, pop music, film, food, literature or some other cateogory – that can be appreciated by middle aged or even ‘old’ people.

For instance, my mother, who is 50+, loves – just like many Japanese middle aged women – Winter Sonata and even some K-pop too. Perhaps more culturally conservative people, like Iranians, seem to like series such as Dae Jang Geum.

Thus, there is something for nearly everyone, regardless of age, sex, and nationality, and there tend to be yet undiscovered phenomena waiting around the corner.


3. It has a creative dimension
Hallyu fans, particularly K-pop fans, tend to be very creative and are in many cases quite the opposite of passive consumers. Instead they create and/or re-elaborate material, such as for instance translating the Korean music lyrics and incorporate them into music videos.

For people of non-Korean origin, who do not have any ‘natural’ links to the Korean language, the most difficult task is probably to learn the language in question. Hence, I study Korean on my own initiative, although linked to institutional activities and academic endeavors. It is hard but very rewarding once one makes some progress and may also be regarded as a life-long project.

Overall, hallyu is connected to creativity in many respects. And that includes both producers, performers, distributors and consumers.

4. It makes one happy
Of course it depends on which specific material one has in mind, but overall one can find a lot of things – especially music-vise – which has a positive or even joyful vibe.

From my own perspective I do still listen to a lot of alternative music, which in some cases is quite the opposite of K-pop’s colorful and easygoing air. However, when I want to feel happy – and who doesn’t? – I listen to my favorite songs and/or watch their music videos or live shows on YouTube – and get internally (and hence externally) upbeat.

South Korea can also be looked upon us a semi-exotic dream place – even if it is a mere fantasy, or at least makes up a somewhat distorted depiction of a much more complex reality – that people, after being interested in hallyu for a while, want to visit. This is to some extent also related to the last factor discussed below.

5. It may lead to world peace
And this factor’s impact or implication should in turn not be exaggerated, but a study in for example Israel and Palestine – Nissim Otmazgin and Irina Lyan’s interesting article ‘Hallyu across the desert’ (2103) – indicates that hallyu can be a part of a peace project, or at least have a positive meaning for exposed teenagers who dream of something better than an everyday life constantly characterized by armed conflict.

Although very different from the Israel-Palestine conflict, the positive influence or confluence from hallyu seems also to be the case with regard to international relations in the East Asian ambit, such as Japan, South Korea, China and Taiwan, even though pop stars sometimes can be caught up in nationalistic quarrels [1] rather than ‘resolve’ them. K-pop in particular has a transnational character, and a lot of artists are of other than Korean origin, which makes it into a – mostly – constructive ‘joint venture’.

Regardless of the extent over time and space of which hallyu can lead to positive outcomes, it is overall a positive phenomenon and does also constitute a ‘third option’ between over-vulgarized American decadence and religious fundamentalism, like the Islamic State, which is nowadays scattered around the globe, although with places like Saudi Arabia as its financial main source. This is partly also why I support its diffusion and proliferation beyond mere personal preferences.

[1] Chua, Beng Huat. (2012), Structure, audience and soft power in East Asian popular culture, Hong Kong: Hong Kong University Press.


I detta inlägg förklarar jag – genom att lista fem huvudskäl – varför den koreanska vågen av populärkultur, hallyu, överlag är att betrakta som ett positivt och konstruktivt fenomen att ta del av.

1. Det består av högkvalitativt material
Sydkoreansk populärkultur, särskilt k-pop och tv-dramaserier, består av en stor mängd högkvalitativt och välproducerat material. Särskilt imponerande är ett flertal av de kända grupperna och artisternas synkroniserade dansformationer, men även musikvideorna och liveframträdandena som helhet. Personligen föredrar jag tv-serier som Winter Sonata, Dae Jang Geum och 49 Days, och musik från entertainmentbolaget SM Entertainment, som Boa, Girls’ Generation, Shinee, Super Junior, TVXQ, f(x), och Exo.

2. Det är mångsidigt och kan appellera till många olika smaker
Det finns en stor variation och mångfald inom den koreanska vågen, och ständigt nya saker att upptäcka. Till exempel kan medelålders kvinnor uppskatta serier som Winter Sonata, medan ungdomar föredrar k-pop och mer ungdomliga tv-serier. Men det finns även musik som tilltalar breda skikt.

Noterbart är att inom mer konservativt sinnade länder och regioner har tv-serier som Dae Jang Geum vunnit stor popularitet. Men även inom den sistnämnda kategorin finns en stor spännvidd, och även yngre kan fascineras av de mer historiskt relaterade produktionerna.

3. Det har en kreativ dimension
Fans av hallyu, särskilt k-pop-fans, är inte sällan väldigt kreativa och brukar exempelvis översätta låttexter från koreanska till engelska och inkorporera dessa i musikvideor eller liveklipp som sedan görs tillgängliga via YouTube. På så sätt blir konsumenterna en aktiv del av utvecklingen och innehållet av materialet.

Nästa steg är att lära sig koreanska, en utmanande process som jag själv är fullt sysselsatt med.

4. Det gör en lycklig
Jag lyssnar på en stor mängd och andel alternativ musk, som i en del fall är närmast den diametrala motsatsen till färgsprakande k-pop, men om jag vill känna mig glad – och vem vill oftast inte det? – brukar det passa alldeles utmärkt med något av det sistnämnda. Faktum är att jag brukar inleda nästan varje dag till tonerna av Super Juniors “Mr. Simple”, och då är det nästan svårt att få en dålig dag.

5. Det kan leda till världsfred
Denna aspekt ska absolut inte överdrivas, och i bästa fall är hallyu en pusselbit i en större process där olika faktorer samverkar. Det finns i alla fall studier i Israel/Palestina som visar att intresset för koreansk kultur har en potentiellt fredsbringande effekt, och i Östasien kan de komplicerade relationerna mellan länder som Kina, Japan och Sydkorea förbättras av framför allt k-popens transnationella och intraregionala karaktär. Med det menas inte minst att ett flertal gruppmedlemmar har kinesiskt ursprung, och att flera artister och grupper är synnerligen populära i Japan. Det leder till ömsesidig respekt och konstruktiva utbyten, både ekonomiska och kulturella sådana.

Jag tror även att det faktum att Sydkorea, på global nivå, representerar ett slags “neutral part” eller alternativ till amerikansk och västerländsk dominans, kan leda till att människor från många olika länder och regioner intresserar sig för detta och förenas i sitt gemensamma intresse. Det är en del studier som visar på det, men man ska givetvis inte spekulera alltför mycket eller överdrivas dessas betydelse. Men sammantaget och sett till helheten utgör hallyu i varje fall ett positivt och konstruktivt fenomen.

Vemma meeting in Stockholm

Vemma Nutrition Company is a privately held multi-level marketing company which sells energy drinks and nutrional beverages of different kinds, although most of them consist of vitamines, essential minerals, manogsteen and aloe. Overall, the amount of calories is relatively low.

The company, which was founded in 2004, is based in Arizona, but has a multi- and  transnational character and has established its business in different countries and regions of the world, large (post-)industrialized countries like the US, Japan and South Korea in particular. Vemma has been accused of being a pyramid scheme due to its affiliate-chain-marketing strategy, which in other words can be understood as that the recruitement of new affiliates is the primary means of profit.

Two well-experienced and Stockholm-based personal trainers, Karin Kock and Philip Lailani, are being part of Vemma and hence consume and market their products. I was recently invited to a Vemma meeting, and since I am an open-minded, although critical – somestimes even cynical – individual, I agreed to check it out.

And what can I say? Karin is a very lovely person, and even though I have not joined Vemma, I have tasted several sample products and like the taste, and do also think that the content is largely healthy and at least partially based on solvent studies. This is important to mention, since Vemma affiliates – in their lectures – emphasize their products’ scientific credibility.

But I am far from an expert in this regard and have not examined that many angles in order to get a more comprehensive picture of neither the products nor the company’s structure and business model. But I think that its founders has definitely captured the current zeitgeist – fitness and wellness, and people’s preferences for ‘energy drinks’ – in a quite creative way.

And regardless of that, I do like friendly and positive persons, and love free products, like the sample below. 감사합니다!


Vemma Nutrition Company är ett privatägt företag, bildat 2004 med Arizona i USA som bas, vars verksamhet grundar sig på nätverksförsäljning av “hälsosamma energidrycker”, vilka är tänkt att utgöra bättre alternativ än vanligt förekommande produkter som Red Bull, som ju i stort sett är näringsfattiga och innehåller mängder av socker och kalorier. Företaget finns numer i många länder och regioner av världen, men befolkningsrika i-länder som USA, Kina, Japan och Sydkorea dominerar marknadsspridningen. Vemma har anklagats för att vara pyramidliknande beträffande sin affärsmodell, och detta eftersom en stor del av intäkterna bygger på att nya medlemmar ansluter sig.

Nyligen blev jag medbjuden av Karin Kock, en mycket erfaren PT som bedriver sin verksamhet på Delta gym, till ett Vemma-möte i Stockholm. Noterbart är att även Philip Lailani är en del av företaget, och följaktligen konsumerar och marknadsför dess produkter. Då jag är en öppensinnad, om än kritisk – ibland rentav cynisk – individ valde jag att delta och på så sätt få en mer självständig uppfattning. Dessutom älskar jag allt som är gratis, sponsring och liknande.

Jag har efter mötet visserligen inte anslutit mig till Vemma, men uppskattar trevliga och positiva människor som Karin (och Philip) och tackar för provprodukterna, som allesammans var välsmakande och tveklöst utgör ett bättre alternativ än Red Bull och många andra slags energidrycker. Det kan man fastslå utan att gå in på en ganska komplex vetenskaplig debatt om näringslära. Ett exempel syns nedan, och det är upp till var och en att eventuellt testa dessa produkter eller inte.

20150320_214022