Alla killar och män är inte likadana – men de skiljer sig generellt från tjejer och kvinnor

Då och då blossar det upp debatter om könsskillnader kopplade till olika typer av våldsbrott. Den senaste tiden har det skett som en följd av ett kategoriskt uttalande av den framgångsrika svenska popstjärnan Zara Larsson, varpå Sven Melander har ryckt ut till hennes försvar efter den hårda kritikstormen.

Det finns en viss polariseringstendens i debatten: å ena sidan de som säger att alla killar är svin; å andra sidan de som menar att den absoluta merparten av dem inte är det och att det främst är ensamkommande flyktingbarn och andra individer och grupper med icke-västerländsk bakgrund som ger upphov till sexuellt ofredande och överfallsvåldtäkter. Några – kanske de flesta – intar en mer balanserad mellanposition.

Utifrån både ett sociokulturellt- och genusperspektiv är det rimligt att anta att båda dessa faktorer spelar roll, och att det numer är en betydligt mindre andel svenska killar och män med svensk eller annat slags västerländsk bakgrund som antastar tjejer och kvinnor. Detta beror delvis på att killar och män är mer genusmedvetna och att kulturen har blivit mindre patriarkal och mer jämlik. Därmed inte sagt att det enbart är individer med icke-västerländsk bakgrund som begår den här typen av brott, eller att merparten inom denna ganska heterogena grupp skulle vara brottsbenägna i det avseendet. Överrepresentation handlar dock inte om majoritet utan om andelar – ett statistiskt fenomen.

Vad många dock har svårt att förstå att vid sidan av potentiellt ganska snabbt föränderliga genus- och sociokulturella aspekter finns även evolutionspsykologiska och biologiska dimensioner med i bilden som leder till att dels skiljer sig vissa män från andra män, dels skiljer sig män generellt från kvinnor. För att förklara detta har jag utgått från Cindy Meston och David Buss bok Why Women Have Sex (2009) och artikeln “The Dark Triad personality: Attractiveness to women” (Anne Campbell et al, 2013). Resonemangen bygger vidare på en del tidigare inlägg. Min förhoppning är att människor i större utsträckning kan förstå varför en betydande andel killar/män beter sig som de gör och att detta delvis har en evolutionär orsak. Det handlar inte enbart om sexuella övergrepp utan om att en betydande andel killar och män ofta “beter sig som svin” och att det är rationellt att göra det ur ett biologiskt perspektiv.

Följande utdrag från den sistnämnda artikeln sätter fingret på vad den mörka triaden är och att män och kvinnor skiljer sig åt (min fetstil):

Narcissism is defined by a sense of entitlement, dominance and a grandiose self-view (Raskin & Terry, 1988). Virtually all studies report greater narcissism in men, including cross-culturally (Foster, Campbell, & Twenge, 2003). Holtzman and Strube (2010) propose that narcissism emerged in response to problems posed by the adoption of a short-term mating strategy in men. Adaptive narcissistic solutions include a willingness and ability to compete with one’s own sex, and to repel mates shortly after intercourse. Narcissists find it comparatively easy to begin new relationships, perceive multiple opportunities available to them, and are less likely to remain monogamous (Campbell & Foster, 2002; Campbell, Foster, & Finkel, 2002). Narcissistic men also have more illegitimate children than those scoring lower for the trait (Rowe, 1995).

Vidare om machiavellism och psykopatism:

Machiavellians are interpersonally duplicitous (McHoskey, 2001a), insincere (Christie & Geis, 1970) and extraverted (AllsoppEysenck, & Eysenck, 1991). Men score higher than women on Machiavellian traits (Lee & Ashton, 2005; McHoskey, 2001b). Machiavellianism is associated with social manipulation and opportunism, both beneficial to the pursuit of short-term mating. Machiavellians report a tendency towards promiscuous behaviours and love-feigning (McHoskey, 2001b). Machiavellian men also report more sexual partners (including affairs), earlier sexual activity, and are inclined towards sexual coercion (McHoskey, 2001b).

Psychopathy consists of callousness, a lack of empathy, and antisocial, erratic behaviour (Hare, 2003). Men show higher levels of sub-clinical psychopathy than women (Lee & Ashton, 2005). Reise and Wright (1996) propose that psychopathic traits (lack of morality; interpersonal hostility) are beneficial to a short-term strategy and are correlated with unrestricted pattern of sexual behaviour. Psychopathy is further associated with superficial charm, and a deceitful and sexually-exploitative interpersonal style (Paulhus & Williams, 2002). Psychopathy is significantly correlated with a larger number of self-reported sexual partners, longterm relationship breakdown, earlier age of first intercourse, and self- and female-rated physical attractiveness (Visser et al., 2010).

Och slutligen om den mörka triaden:

The Dark Triad is the collective term for these moderately intercorrelated, self-interested traits (Paulhus & Williams, 2002). Common to all three are extraverted behaviours likely to make a good first impression, such as a tendency to socialise and to talk about friends. All three overlap in exploitation, manipulation and selfimportance (Lee & Ashton, 2005). Consistent with findings for the constituent traits, the composite Dark Triad is positively correlated with number of self-reported lifetime sex-partners, preference for an unrestricted, short-term mating style and high rates of matepoaching (Jonason, Li, & Buss, 2010a; Jonason, Li, Webster, & Schmitt, 2009). It has been suggested that, for men, the Dark Triad ‘‘reflects an evolutionarily stable solution to the adaptive problem of reproduction’’ (Jonason et al., 2009, p. 13; see also Paulhus & Williams, 2002).

I en recension av Meston och Buss oerhört intressanta bok kan vi läsa följande, som ytterligare betonar skillnader mellan kvinnor och män, och mellan olika typer av män:

Then I learn why women marry accountants; it’s a trade-off. “Clooneyish” men tend to be unfaithful, because men have a different genetic agenda from women – they want to impregnate lots of healthy women. Meston and Buss call them “risk-taking, womanising ‘bad boys'”. So, women might use sex to bag a less dazzling but more faithful mate. He will have fewer genetic benefits but more resource benefits that he will make available, because he will not run away.

Sammantaget är det troligt att vissa av dessa karaktärsdrag inte går att minska till fullo, och hos en del individer inte särskilt mycket alls. Med mer genusmedvetenhet kan dock fler bli varse om att alla tjänar på att behandla tjejer och kvinnor bättre och åtminstone inte ofreda dem sexuellt. Vi lever i en narcissistisk kultur, och narcissism och i viss mån även andra anknutna karaktärsdrag som machiavellism och psykopatism är fördelaktiga, och det finns därför inte incitament till att förändra sig när det gäller att bete sig svinigt (även om en viss andel killar och män själva kan förlora på att ha många olika partners i en del sammanhang). Vissa av de här sakerna har inte alls att göra med sexuellt ofredande men det är viktigt för att förstå andra intressanta saker av tillvaron och samhället.

Här kan du själv mäta din egen mörka triad.