Pros and cons with outdoor gyms

As I see it, outdoor or park gyms should, generally speaking, be regarded as either a complement to a more or less complete indoor gym, or as the second option if one for some reason is not able to work out at at the regular gym. But it can seldom replace the full package so to speak, since outdoor gyms tend to lack proper free weights and machines, which both are crucial in order to optimize hypertrophy or strength gains.

Nevertheless, during spring and summer time one can do core and abs workouts in particular at a local outdoor gym, and if one travels and does not have any gym subscription it is definitely better than nothing to do some ad hoc training, mosty likely chins-ups, dips and various abs/core exercises.

Over the last ten years, I have tried several local outdoor gyms in Sweden and overseas in for instance California (Muscle Beach of course), Seoul and Hong Kong. Here in Stockholm where I live, there is a great outdoor gym in the vicinity, Eriksdals utegym.

Recently, I and a friend of mine visited this particular place. If one lives in or visits Stockholm during the warmer periods of the year, I would definitely recommend to pay a visit there. It may also be combined with to have a refreshing sea bath in Årstaviken.


Som jag ser det är utegym att betrakta antingen som komplement till ett vanligt, mer eller mindre komplett inomhusgym, eller som så att säga det andra alternativet. Däremot kan det sällan ersätta ett vanligt gym eftersom det saknas tillräckligt med fria vikter, maskiner etcetera, som är helt nödvändiga att ha tillgång till för att optimera hypertrofi eller styrka.

Hur som helst, man kan till exempel välja att träna mage/core i anslutning till ett utegym, eller ha det som plan B om man av något skäl inte har möjlighet att ta sig till det vanliga gymmet. Det är särskilt trevligt att göra under de varmare delarna av året (och omöjliggörs mer eller mindre under de kallare).

Jag har testat på ett flertal utegym under de senaste tio åren, både runtom i Sverige och andra ställen, till exempel i Kalifornien (Muscle Beach så klart!), Seoul och Hongkong. Det är nästan aldrig fel med lite chins, dips eller magträning och en del ställen ger även möjlighet till betydligt fler övningar än så.

Här i Stockholm är jag särskilt förtjust i Eriksdals utegym som ligger alldeles i närheten av min bostad. För att vara ett utegym är det riktigt bra och är också väldigt trevligt beläget. Nyligen var jag där och tränade med en vän. Kan verkligen rekommenderas om man har vägarna förbi. En fördel är också att det kan kombineras med ett svalkande havsbad i Årstaviken.


저는 가끔 공원체육관 에서 특히 배 운동을 해요. 예를 들면 여행갔을때는 캘리포니아, 서울 하고 홍콩 에서 여러 운동을 했지만 표준 헬스클럽들이 대체로 더 제일 좋아요. 헬스클럽들이 공원체육관 들이 보다 운동기계 있어서 헬스클럽 더 최선의 선택 이에요.

스톡홀름 에서 좋은 공원체육관 (Eriksdals utegym) 있어요. 작금 저 하고 친구 같이 그게서 갔어서 운동을 하고 그 근처는 Årstaviken 에서 시원한 수영하기 경험했어요. 스톡홀름이 있으면 그곳을 정말 추천하세요.

musclebeach
Muscle Beach in Venice Beach

1923641_92421051075_3762946_n
Outdoor gym at Namsan in Seoul (2009)

20150702_145557[1]
20150702_145634[1]20150702_145611[1]

José Ortega y Gasset about to cope with difficulties in life

The difficulties which I meet with in order to realize my existence are precisely what awaken and mobilize my activities, my capacities.

Words of wisdom from the Spanish philosopher José Ortega y Gasset, one of the greatest thinkers of the whole twentieth century. I have quoted him in for example this and this post.

If one wants to develop physically, intellectually, and to realize concrete goals throughout life, then this is what has to happen in one way or another.

Furthermore, we all have to elevate our strengths and eliminate our weaknesses. I know that I have both and try to cope with them accordingly. And that itself is difficult because one’s ego is one’s best friend and worst enemy at the same.

What I mean is that the ego makes one active and to go forward, but it can also inhibit oneself with regard to self-criticism (or constructive criticism from other people) and the fear of failure or being rejected. This complex phenomenon is something one has to deal with because once one stops to do that, the personal progress stagnates and one misses out on good things in life.


Ovan ett citat av den spanske filosofen och essäisten José Ortega y Gasset, en av 1900-talets verkligt stora tänkare. Jag har citerat honom i detta och detta inlägg. Hans filosofi täcker in det mesta som är viktigt i livet.

Utveckling och målmedvetenhet handlar mycket om att just mobilisera sig i samband med att man tar itu med saker i livet, alltifrån träningspass till dietvanor, arbete, studier och mycket annat. Jag tänker även på att detta i förhållande till måluppfyllelse.

Dessutom handlar det om att lyfta fram sina styrkor och att eliminera eller minska sina svagheter. Och det i sig är svårt eftersom ens ego kan ses som ens bästa vän och värsta fiende på samma gång. Egot för en framåt men det kan också hämma en på olika sätt, till exempel leda till en oförmåga att vara självkritisk (och oemottaglig för konstruktiv kritik från andra) och rädslan för att misslyckas eller bli avvisad.

Detta komplexa förhållningssätt måste man handskas med, för om man upphör att göra det kommer ens personliga utveckling att stagnera och man går miste om saker i livet.