Anabola steroider – så fungerar fitnessbranschen

Jag är en person som verkligen gjort, inte “allt”, men i alla fall väldigt mycket i mitt liv. Min utgångspunkt har ofta varit en ganska ordnad tillvaro på landet eller i stan, men det har ofta förekommit – ja vad ska man säga utan att gå för långt – många händelser som kan klassas som minst sagt minnesvärda från och med tonåren, med särskilda peakar här och där mellan ungefär 2004 och framåt.

För även om man inte är vare sig Justin Timberlake eller Bieber kan man få vara med om väldigt mycket om man är tämligen fager och ung och ser sig om i vida världen. Och vissa saker kräver inte ens något särskilt utseende utan bara att man är på plats och fångar ögonblicken. London, New York, Los Angeles, Las Vegas, San Francisco, San Diego, Tijuana, Tokyo, Osaka, Seoul, Beijing, Cairns, Budapest, Berlin, Paris, Valencia, Kuala Lumpur, Bali, Portoroz, Miami, Köpenhamn, Hong Kong, Macao, Taipei, Reykjavik, Marrakech – för många ställen och händelser att nämna. Men även hemma i Sverige händer det stundtals mycket, både i mindre orter och i Stockholm. Ni vet, när man bara umgås med sina vanliga vänner under en av de där kvällarna som till en början föreföll helt vanlig men slutade med någonting helt annat. Överlag: tänk Hangover-filmerna fast mer gratis. Det kan i sig vara ett skäl till att inte satsa allt på fitness, för tro mig, det finns annat i livet.

Med tanke på allt som har gjorts av undertecknad är det nästan konstigt att jag aldrig har tagit anabola steroider. Aldrig någonsin. Inte ett endaste litet testosteronnålstick eller winstrol-tablett. Kanske är en del av förklaringen att det till skillnad från en del andra företeelser inte har samma kortsiktiga lockelse. Nog för att det i många fall handlar om just förhållandevis kortsiktiga resultat när det rör sig om användning av anabola steroider, men själva grundförutsättningen för resultat är ändå att man genomför en kur – som i många fall varar i veckor eller månader – och som följaktligen kräver upprepade injektioner och/eller orala intag.

Med det sagt tänkte jag ändå dela med mig av en del insiktsfulla reflektioner och fakta kring anabola steroider (hädanefter AS) som kan bidra till kunskap, förståelse och relevanta perspektiv i en debatt som ofta präglas av missförstånd och är allmänt onyanserad. Detta grundar jag på att ha vistats i gym- och fitnessmiljöer i cirka 12 år och samtalat med många olika människor och vägt samman allt det som förefaller substantiellt (med andra ord har jag försökt filtrera bort både okvalificerade gissningar och onyanserade överdrifter), egna observationer, en mängd olika artiklar, diskussionstrådar och dokumentärer om ämnet, samt forskningsstudier. Jag tänker begränsa mig till AS i förhållande till bodybuilding och fitness, även om det som bekant används flera olika slags prestationshöjande preparat inom många sporter och sammanhang.

Muskulär utveckling och dess fyra huvudfaktorer
Jag utgår från att många redan känner till att testosteron är den viktigaste av androgenerna, det vill säga manliga könshormonerna, och bidrar till proteinsyntes och därmed muskelbyggnad. (Gör man inte det bör man läsa på för det hör till allmänbildningen.) Män producerar testosteron naturligt och i betydligt högre utsträckning än kvinnor, och dess produktion kan i viss grad ökas utan AS om de tre påverkansbara huvudfaktorerna för fysisk och muskulär utveckling – träning, kost och återhämtning – sköts på ett mer eller mindre optimalt sätt. Det är förstås oerhört svårt att kvantifiera och avgränsa dessa olika faktorer från varandra, men det går bevisligen att komma en bra bit utan AS bara genom att träna, äta och sova regelbundet och få gradvisa framsteg över tid.

Och man kan få ganska bra resultat även utan att dessa saker sköts eller sker “perfekt”, särskilt om man börjar träna i de sena tonåren eller tidiga vuxenåren då kroppen är som mest mottaglig. Jag fick den allra mesta av volymen redan under de första två-tre åren och kan inte påstå att jag har annat än högst medelmåttiga eller normala genetiska förutsättningar för muskeltillväxt och har även ägnat åtskilliga dagar åt att vara bakis. Inte heller har träningen, sömnen eller kosten alltid varit optimal. Lägger man dessutom till lagliga preparat med en direkt eller indirekt partiell påverkan, som kreatin, grenade aminosyror, ZMB6 (zink, magnesium och vitamin B6) och synefrin (under diet), finns ytterligare delförklaringar till att möjligheterna till att få förhållandevis bra resultat utan AS är ett faktum.

En fjärde huvudfaktor är förstås genetiken – alla individer har inte exakt samma genetiska förutsättningar för att bygga muskler vare sig generellt eller partikulärt, och de gäller även sådant som midjemått och benägenheten att lagra och bli av med underhudsfett. Ett illustrativt exempel är fotbollsspelare som tränar lika mycket och på samma sätt men ändå har olika vadstorlekar. Eller mer allmänt de där kraftigt byggda, så kallade endomorfa typerna i ens omgivning som verkar ha lätt för att bli starka och bygga muskler. Eller omvänt de där smala, ektomorfa individerna som har svårare för muskelökning men desto lättare att bli av med underhudsfett. Gener spelar onekligen roll på många olika sätt.

Den femte faktorn: AS – hur det fungerar, vilka preparat som används och varför
Allt annat lika är det emellertid inte enbart träning, kost, återhämtning och genetiska förutsättningar som avgör hur stor och definierad muskelmassa någon skaffar sig utan det behövs tillsättning av AS för att öka muskelvolym och ta sin respektive kroppsbyggning till nästa nivå.

Nästa nivå är dock i själva verket många olika nivåer för det handlar – utöver de fyra ovannämnda huvudfaktorerna – om vilka preparat man tar, hur länge man tar dem och i vilken omfattning. Generellt: ju mer högkvalitativa och högandrogena AS som intas över längre tid, desto mer muskelmassa kan individen i fråga skaffa sig. Det är därför många stora kroppsbyggare är som störst när de är 35-40. Åldersmässigt befinner de sig i det man kan kalla en långvarig katabol livsprocess, då kroppen successivt bryts ned, men på grund av högt intag av AS i kombination med träning, kost och återhämtning kan de ändå öka sin muskelmassa under lång tid genom att befinna sig i ett onaturligt anabolt tillstånd. En vanlig uppfattning är dock att det är svårt att öka benvolymen, även om AS används i betydande grad, när man är 40 plus.

Det finns många olika sorters testosteron och andra effektfulla AS som kan intas och dessa brukar benämnas med antingen kemiskt namn eller produktnamn, till exempel Stanozolol vars produktnamn är Winstrol-V. Slang- och kodord förekommer också i en del fall. AS används sedan 1930-talet i medicinskt syfte, och oavsett om tillverkningen sker lagligt eller olagligt är produktnamnen ofta desamma.

Ett exempel är det som på många engelska heter testosterone enanthate och har flera produktnamn och bevisligen är mycket effektfullt på åtminstone kortare sikt. På grund av forskningsetiska skäl är studierna begränsade och kunskap baseras därför till stor del på anekdoter och observationer. Noterbart är dock att det återigen är endast ett av många exempel, och ute på marknaden finns många olika varianter av skiftande pris och kvalitet. Ungefär som med narkotika. En del är halvbra eller heldåliga och de önskade effekterna uteblir helt eller delvis om kvaliteten är sämre.

Utöver testosteron används även kompletterande preparat under i synnerhet längre deffaser, som efedrin, och då ofta i kombination med lågandrogena preparat som winstrol eller anavar. Detta är förekommande inom till exempel Men’s Physique och Classic Bodybuilding. Ett annat scenario bland till exempel kvinnliga fitnessutövare och de män som inte är ute efter en särskilt stor muskelmassa, är att AS inte används över huvud taget men att efedrin eller liknande preparat intas under slutfasen av dieten för att i första hand bli av med vätskeansamling under huden och i andra hand för att hålla sig vaken natten innan fitness- och bodybuildingtävlingar. Den lagliga lightversionen av detta är koffeinpiller och/eller synefrin.

AS och hur man tolkar koden
En viktig aspekt som ofta förbises när AS diskuteras är hur man tolkar den kod som förekommer bland framför allt kroppsbyggare. I sociala mediers tidevarv idisslas gång på gång nötta klichéer om att hårt arbete lönar sig – och delvis stämmer det förstås – och särskilt vanligt är det i förhållande till fitness och bodybuilding. I själva verket är det dock AS och kompletterande preparat som är en av huvudfaktorerna – ja rentav den viktigaste särskiljande faktorn – bakom den muskulösa och vaskulära fysik som präglar alltifrån massiva kroppsbyggare till Men’s Physique-proffs och deffade men fylliga fitnessmodeller. Det är inte minst det som är den seriösa satsningen det så ofta talas om.

Det kan därför betyda att många som är mer seriösa med fitness och bodybuilding faktiskt har betalat en hel del, ibland rentav väldigt mycket, för att få en riktigt bra fysik – och ibland leder det inte ens i närheten av så långt som man hoppas. En del nöjer sig kanske med att bara se bra ut på gymmet eller framför spegeln men många strävar högre än så och det är väldigt uppenbart att det kan leda till frustration, ja även om det går bra för en. En del av denna frustration riktar sig mot dem som “avslöjar” att de har fått sin muskelmassa och sin hårdhet delvis eller till stor del på grund av AS och andra preparat.

Ytterligare två saker att ha i åtanke är att det dels kan vara krångligt och riskfyllt att skaffa den här typen av preparat, dels att de medför negativa bieffekter. Exakt hur omfattande bieffekterna är går inte att säga mer än väldigt generellt och översiktligt, men värk, stelhet, blodtrycksförändringar och humörsvängningar är några av dessa, och vid mer omfattande användning även betydande påverkan på inre organ. Dessutom vore det dödsstöten för ens karriär om man åker fast eftersom fitness- och bodybuildingindustrin till stor del bygger på att framgångsrika utövare är “rena” men egentligen inte är det.

Med andra ord: när vi som inte tar preparat av den här typen talar om hårt arbete menar vi det som görs på gymmet och eventuellt i samband med deffen; och när de som tar preparat talar om hårt arbete menar de oftast träningen, dieten och utgifterna, riskerna och biverkningarna av det som intas. Förstår man det blir det som sägs och skrivs lite mer begripligt men också ibland mer svårtolkat och mångtydigt. Sedan finns det förstås mängder av olika scenarion: de som tar AS men bara i liten utsträckning och i huvudsak förlitar sig på de naturliga vägarna; de som tar massor av AS men tränar mindre hårt; de som både tränar hårt och tar massor av AS; samt de som varken tar AS eller tränar hårt men gnäller över att andra använder AS och får betydligt bättre resultat. Förmodligen ger det upphov till en del irritation och frustration på många håll, även om det också ofta finns en viss ömsesidig respekt och förståelse.

Fördelar med att inte använda AS
1. Man slipper eventuella negativa fysiologiska bieffekter.

2. Man slipper eventuella juridiska och sociala problem.

3. Man slipper kostnader för preparat.

4. Ryktet sprider sig – man får en viss cred för att man är “ren” men ändå får eller kan få ganska bra resultat.

5. Det känns bra att vara “ren” och att man har uppnått resultat – både i och med uppbyggnad och i samband med deff – genom att bara träna, äta och sova och eventuellt komplettera med en del lagliga preparat med liten påverkan.

Fördelar med att använda AS
1. Man får snabbare och bättre resultat, både kort- och långsiktigt.

2. Satsar man på att göra kometkarriär som tävlande och/eller modell inom fitness och bodybuilding är AS i kombination med optimal träning, kost och återhämtning den snabbaste och mest effektiva vägen.

3. Äldre män kan uppleva många positiva effekter av moderat AS-användning.

4. Man kan bli en del av en subkultur eller social miljö där många andra också tar AS.

5. Man kan delta i många olika sammanhang beroende på vilka preparat man tar och i vilken omfattning. På så sätt kan en del tävla i både Men’s Physique och (Classic) Bodybuilding, samt vara fitnessmodell, och därmed dra fördel av antingen ökat eller minskat intag och en kombination av olika preparat.

Avslutning
Sammanfattningsvis är AS en central del inom fitness och bodybuilding, både på amatör- och professionell nivå. Jag ångrar inte att jag har satsat så att säga lagom mycket på detta och värderar förmodligen resor högre än den “perfekta fysiken”. Och återigen – även om man är “ren” utesluter det ena inte helt det andra och man kan få hyfsade resultat och göra en massa andra saker parallellt. Det finns mellanvägar. Vad och hur andra väljer att värdera är upp till dem.