Vemma meeting in Stockholm

Vemma Nutrition Company is a privately held multi-level marketing company which sells energy drinks and nutrional beverages of different kinds, although most of them consist of vitamines, essential minerals, manogsteen and aloe. Overall, the amount of calories is relatively low.

The company, which was founded in 2004, is based in Arizona, but has a multi- and  transnational character and has established its business in different countries and regions of the world, large (post-)industrialized countries like the US, Japan and South Korea in particular. Vemma has been accused of being a pyramid scheme due to its affiliate-chain-marketing strategy, which in other words can be understood as that the recruitement of new affiliates is the primary means of profit.

Two well-experienced and Stockholm-based personal trainers, Karin Kock and Philip Lailani, are being part of Vemma and hence consume and market their products. I was recently invited to a Vemma meeting, and since I am an open-minded, although critical – somestimes even cynical – individual, I agreed to check it out.

And what can I say? Karin is a very lovely person, and even though I have not joined Vemma, I have tasted several sample products and like the taste, and do also think that the content is largely healthy and at least partially based on solvent studies. This is important to mention, since Vemma affiliates – in their lectures – emphasize their products’ scientific credibility.

But I am far from an expert in this regard and have not examined that many angles in order to get a more comprehensive picture of neither the products nor the company’s structure and business model. But I think that its founders has definitely captured the current zeitgeist – fitness and wellness, and people’s preferences for ‘energy drinks’ – in a quite creative way.

And regardless of that, I do like friendly and positive persons, and love free products, like the sample below. 감사합니다!


Vemma Nutrition Company är ett privatägt företag, bildat 2004 med Arizona i USA som bas, vars verksamhet grundar sig på nätverksförsäljning av “hälsosamma energidrycker”, vilka är tänkt att utgöra bättre alternativ än vanligt förekommande produkter som Red Bull, som ju i stort sett är näringsfattiga och innehåller mängder av socker och kalorier. Företaget finns numer i många länder och regioner av världen, men befolkningsrika i-länder som USA, Kina, Japan och Sydkorea dominerar marknadsspridningen. Vemma har anklagats för att vara pyramidliknande beträffande sin affärsmodell, och detta eftersom en stor del av intäkterna bygger på att nya medlemmar ansluter sig.

Nyligen blev jag medbjuden av Karin Kock, en mycket erfaren PT som bedriver sin verksamhet på Delta gym, till ett Vemma-möte i Stockholm. Noterbart är att även Philip Lailani är en del av företaget, och följaktligen konsumerar och marknadsför dess produkter. Då jag är en öppensinnad, om än kritisk – ibland rentav cynisk – individ valde jag att delta och på så sätt få en mer självständig uppfattning. Dessutom älskar jag allt som är gratis, sponsring och liknande.

Jag har efter mötet visserligen inte anslutit mig till Vemma, men uppskattar trevliga och positiva människor som Karin (och Philip) och tackar för provprodukterna, som allesammans var välsmakande och tveklöst utgör ett bättre alternativ än Red Bull och många andra slags energidrycker. Det kan man fastslå utan att gå in på en ganska komplex vetenskaplig debatt om näringslära. Ett exempel syns nedan, och det är upp till var och en att eventuellt testa dessa produkter eller inte.

20150320_214022