3 positiva tecken i tiden

Samtiden rymmer både negativa och positiva fenomen. Bland de negativa kan stor ekonomisk ojämlikhet nämnas, både inom länder och globalt, och ökad självmordsfrekvens. Ekonomisk ojämlikhet speglar dock själva den inneboende dynamiken inom världsekonomin och kapitalismen, men systemet behöver tveklöst reformeras politiskt och ekonomiskt. Självmordstalen inom Sverige är stabila mellan 2006-2017 – den så kallade ökade psykiska ohälsan har faktiskt ej ökat i det svenska samhället, även om överdiagnostiken kan ge sken av att alltfler är deprimerade.

Även miljöförstöring är onekligen negativ, men studerar man det fenomenet mer ingående inser man att bilden är långtifrån entydig. Ju rikare ett land blir desto fler nationalparker och naturreservat etableras; dessutom har rika länder lättare att hantera naturkatastrofer, oavsett om de har koppling till global uppvärmning eller inte. Man kan även nämna infantiliseringen och försämringen av kulturen, vilket bland annat speglas i populärmusik och konst, som någonting negativt.

Nu ska jag emellertid inte relativisera de negativa företeelserna utan fokusera på tre positiva fenomen, som allesammans har engagerat mig en hel del under 10-15 års tid. Det rör sig om företeelser som har en stor global inverkan, varför dessa inte kan avfärdas som blott tillfälliga, triviala tecken i tiden.

1. Fitness
Fitnesskulturen har vuxit enormt, vilket även diskuterats i Forbes (2018) och verket Fitnessrevolutionen (2015) – inte minst själva intresset för att träna regelbundet, äta nyttigt och ändamålsenligt, snarare än bodybuilding och fitnesstävlingar. När jag började träna regelbundet på gym i februari 2004 var det redan väldigt utbrett så klart, men jag har sett intresset för fitness, wellness och crossfit öka under 15 års tid.

Helheten av all evidens tyder på att det är objektivt hälsosamt och positivt att träna regelbundet och äta ändamålsenligt: skelettmuskelstyrkan ökar, stressen minskar, förhållandet mellan muskelmassa och kroppsfett blir mer optimalt. Sannolikt bidrar det även med minskad alkoholkonsumtion och en överlag hälsosammare livsstil. Givetvis finns det även negativa fenomen som överträning och kroppsfixering men den allmänna debatten är så pass balanserad och vetenskaplig vid det här laget att det är undantag snarare än regel.

2. Kunskapsfokus
Det finns inte sällan ett glapp mellan det kvalitativa och kvantitativa. Det som har genuin kvalitet, vilket för övrigt inte alltid är enkelt att objektivt fastslå, leder inte nödvändigtvis till stor kvantitet i form av fans, intäkter, likes och följare. Ofta är förhållandena snarast omvända. Exempelvis läses forskningsartiklar och vetenskapliga böcker – delvis på grund av högre svårighetsgrad, delvis på grund av större svårtillgänglighet – av betydligt färre människor än intellektuellt slappa tidningskrönikor och slätstrukna Youtube-kanaler.

Dock visar sådana som fjolårets största intellektuella succé, Jordan Peterson, att kunskap och intellektuell debatt kan nå en stor publik och till och med läsekrets. Även svenske Tino Sanandaji är väldigt populär, trots att han är ekonomisk forskare i grunden. Det finns fler exempel, både i Sverige och andra länder. I allmänhet går det att skönja en trend i form av ökat kunskapsintresse. Givetvis kommer bara en försvinnande liten andel att bli kända och framgångsrika, men alla som skriver och forskar i skymundan kan likväl känna att deras arbeten åtminstone potentiellt skulle kunna uppmärksammas av fler. Framför allt gäller det att fokusera på ämnen som intresserar en större mängd människor, både ren naturvetenskap och intressanta samhällsfrågor.

3. K-pop
Det tredje positiva globala fenomenet som jag väljer att lyfta fram är k-pop. Ända sedan mitten av 1990-talet har jag följt och engagerat mig i en mängd musikgenrer som hiphop, metal och emorock, både rent personligen och som skribent och akademiker.

När jag sedan åkte till Japan och Sydkorea 2009 kunde en perfekt balans mellan min fäbless för östasiatiska skönhetsideal (som inte på något sätt innebär att man är “Asian lover” och begränsar sig till en viss kultur), resor och musik kombineras – det var då jag hörde j-pop/rock och k-pop för första gången och kunde ana varför det var så speciellt och det senare rentav kunde nå utanför Östasien.

Efter en resa till Taiwan 2013, där k-pop spelades flitigt, började jag intressera mig mer för det som kulturellt och ekonomiskt fenomen mer än själva musiken. Det visuella uttrycket, blandningen mellan västerländsk musik och det koreanska språket, självdisciplinen, samt den stora ekonomiska potentialen fångade mitt intresse och jag funderade på om jag kunde bidra med något själv. En del artiklar 2014 och 2015 publicerades och diskuterades i svensk media. Jag argumenterade för att det koreanska språket och den insulära amerikanska musikmarknaden utgjorde hinder för k-pop att slå igenom globalt på bred front.

Men 2018 blev det uppenbart att k-pop, trots dessa hinder, nådde stora globala framgångar, i och med de två grupperna BTS och BLACKPINK. Min näst senaste artikel, som kommer att publiceras i en internationell granskad forskningstidskrift inom snar framtid, förklarar de differentierande faktorer som ligger bakom att BTS i dag är världens största killgrupp och BLACKPINK världens största tjejgrupp (om än inte riktigt på samma skyhöga nivå som exempelvis Ariana Grande, Taylor Swift eller Dua Lipa). Enbart BTS har genererat 3,6 miljarder amerikanska dollar.

K-pop kan uppfattas som något rent subjektivt, antingen positivt eller negativt, men jag vill hävda att det finns en objektiv grund, inte minst gällande den visuella aspekten och innehållet. Det går förstås att kritisera branschen av en mängd skäl, exempelvis tidigare kontraktsdispyter, dålig behandling av medlemmar (särskilt från Kina), och de artificiella inslagen i form av singback, plastikkirurgi och andra visuella förbättringar – i hög grad samma företeelser som man kan kritisera västerländsk pop för.

Men fördelen med Sydkorea och dess musikindustri är att landet erbjuder en “tredje väg” mellan den extremt sexualiserade och dekadenta västerländska populärkulturen och den islamiska civilisationens rigida reglering av kvinnor och mäns sexualitet, utseenden och beteenden. Forskning visar att alltifrån japaner och kineser till israeler, palestinier, mexikaner, peruaner, fransmän och svarta och vita amerikaner älskar k-pop, kanske just på grund av att materialet har en närmast universell prägel. Oavsett etnisk och nationell bakgrund kan man tycka att exempelvis Apink är söta och duktiga. Lyriken behandlar teman som människor kan relatera till, oavsett om de är 15 eller 50: romantik. Dessutom finns en del utrymme för nya hybridgenrer som upplevs som lite “coolare”, till exempel BTS raplåtar eller NCT:s danskoreografi.

Ytterligare en positiv sak är att kroppsvariationen inom har k-pop har vidgats på sistone (utan att för den sakens skulle slå över i fat acceptance och liknande), vilket bland annat gruppen CLC manifesterar. Två medlemmar är relativt kurviga eller åtminstone normalbyggda.

För att sammanfatta existerar det alltså tre stycken globala fenomen – och som därtill har vuxit i omfattning de senaste åren – som är positiva och främst har en konstruktiv inverkan på människor som intresserar sig för dem. Personligen hade jag intresserat mig för dessa saker oavsett om de vuxit eller inte eftersom det handlar om preferenser, intressen och livsstil, men det är ändå givande att engagera sig i något som faktiskt har stor inverkan och potential till ännu större sådan.

Interesting article about the Okinawa diet

I have previously shed light upon the Okinawa diet. Recently I have come across a very insightful article on the very same topic.

For instance the author stresses:

We always look for reasons for groups of people to live long. And the people of Okinawa live on average to 84 years old (it’s only 78.8 years in the United States!). There are some who live to 100 or more, and research has shown that the diet is likely the main reason for this. Scientists have worked hard to figure out just what makes the Japanese island so healthy, and this is the only reason they have come up with!

Further it emphasizes how the Okinawa diet handles carbs and protein:

But we can’t just completely cut out all carbs. It’s important to focus on starchy carbs, which research has also shown is beneficial for our bodies. The great news is that sweet potatoes are starchy and healthy. They give you the taste of something naughty, but they don’t raise the blood sugar levels in ways that are damaging to the health.

Moving on from the carbs, we need to look at protein. The Okinawa diet does allow some meat, including pork. Seafood and dairy products are also consumed, but there is more of a focus on legumes and soy. So, if you want to get meat, fish, and other protein-friendly products, you’ll need to opt for them in small amounts.

In this regard I would prefer to leave out soy and replace it with chicken, egg and fish. Like I stress in my Swedish e-book, I suggest an optimal hybrid diet, and it appears more appropriate – if you are into fitness in particular – to eat more animal-based protein sources. Hence adjust in accordance with such goals kept in mind.

Moreover, it focuses on calories and weight loss. Perhaps a more strict Okinawa diet is more appropriate for women:

Other studies have shown that Okinawa people eat 1,200 calories a day on average. This is the minimum the body needs to get all its nutrients and fuel the body, so it is a healthy diet. The recommended amount for an average woman in the Western world is 2,000 calories, although research has shown that most women don’t actually need the 2,000! 1,500-1,700 is usually the amount the body needs to burn.

So, you’re creating a calorie deficit without really thinking about it. And the more you follow the diet, the less you will consume as you lose weight. There’s no thinking about missing out on something because you constantly feel full.

Additionally it also includes important insights on the health benefits:

Have you thought about how a diet is affecting your health? When you start cutting out certain foods, you usually run the risk of nutrient deficiencies. Your body needs to get all four food groups and needs so many vitamins and minerals, including vitamin C, zinc, iron, magnesium, and calcium.

The Okinawa diet may change your lifestyle, but it is for the better. There have been so many health benefits noted, and these are likely the reason for the better health and lifespan.

Let’s focus on the antioxidants at first. You’re going to get far more into your system because you’re eating all the right foods. Orange and yellow foods have plenty of vitamin C and other antioxidants to help support the immune system. They’re often the foods that we miss out, either because we don’t feel like we need them or we forget all about them.

(…)

And you’re definitely not going to lose out on nutrients. The dark green leafy vegetables are the ones that have the majority of the minerals you’ll be deficient in. They contain calcium, iron, magnesium, vitamin A, and much more. And this is the diet that supports you eating these dark green vegetables on a daily basis.

Then we can’t forget about the fatty acids. Yes, our bodies need fat, but they need the right type of fat: the fat that is going to support our metabolisms rather than causing a nightmare for our arteries. Seafood is full of omega 3 fatty acids, which help to support artery health, blood flow, and brain development.

If there is anything negative to say about the Okinawa diet, then it is that some products are relatively expensive and/or hard to find, like seaweed and sweet potatoes, but since vegetables and small amounts of fish are the main products it can be manageable.

My particular version of ‘fitness pancakes’

The Internet is brimming with fitness and wellness recipes, such as various ‘healthy pancakes’ and deserts. I am not sure about the extent to which I will contribute in this respect, but here is nevertheless one instance of something tasty and healthy that I eat on a regular basis: fitness pancakes, or rather my own particular version of them.

One takes a whole banana, three whole eggs, crush and mix them in a bowl so that they become a paste than one can fry in a frying pan (preferably with coconut oil, but rapeseed oil is okay too) on a medium temperature. The paste will probably make up two medium-size pancakes.

When these are ready after a couple of minutes and put on a plate: add about 100 grams of’ ‘garden berries’ (trädgårdsbär – a blend of blue berries, raspberries, red currants and black berries), 100 grams of cottage cheese (1,5% fat), and a small portion of minced cinnamon as flavoring. This meal consists of about 700 calories and can be eaten as both breakfast, lunch or dinner, as a regular meal or desert.


Internet är till brädden fyllt av diverse fitness- och wellnessrecept, till exempel olika slags efterrätter och “nyttiga pannkakor”. Jag vet inte riktigt i vilken jag utsträckning som jag själv ämnar bidra i detta avseende, men här är i alla fall mina specifika fitnesspannkakor.

Man tar tre hela ägg och en banan och mosar och vispar ihop dem till en något så när flytande, men troligtvis alltjämt lite klumpig smet, steker den på medelhög temperatur, företrädesvis i kokosolja (rapsolja går också bra), till dess att den blir till två stycken pannkakor.

Därefter adderar man cirka 100 gram frysta, men givetvis mer eller mindre upptinade, trådgårdsbär, cirka 100 gram keso, samt strör lite kanel ovanpå. Ungefär 700 kalorier allt som allt. Detta går att äta både som frukost, lunch eller middag, som vanligt mål eller dessert.

 

Fitness in Warsaw

Although sightseeing of various cultural landmarks, in conjunction with quite extensive power-walking around some of the city’s main areas – which I consider as a fruiful cardio workout type, and fortunately my travel companion too – and Dionysian events, such as eating and drinking, dominated my stay in Warsaw (first time there), I still had time for some real workout in the hotel’s small and limited, yet decent gym. So the focus on training and nutrition is always there, although sometimes only partial.

And yes, I really like Warsaw in many regards. Overall it is relatively unexpensive – compared to Sweden it is often a third of the price – and the city is partly beautiful.


Fastän en stor del av min första vistelse i Warszawa utgjordes av sightseeing av diverse kulturella monument, och ganska omfattande powerwalking – som tack och lov även mitt resesällskap uppskattar – mellan dessa, samt diverse dionysiska inslag som mat och dryck, fanns det även tid för några träningspass i hotellets enkla och begränsade men ändå hyggliga gym. Så fokuset på diet och träning finns alltid där, även om det stundtals begränsas i viss utsträckning.

För övrigt gillar jag verkligen Warsawa i många avseenden. Exempelvis är det bitvis en vacker stad och priserna är överlag riktigt bra; ofta bara en tredjedel av de svenska.


저 하고 친고 같이 바르샤바 여행 갔을 데 면 빠른 걸어서 많이 문화 군데 관광 하고 여러 음식 먹고 음료 도 마셨어요. 그런데 제가 호텔의헬스 클럽 에서 좀 운동 을 했어요. 그래서 다이어트 하고 운동은 항상 생각 하고 있어요.

참 저는 바르샤바 여러 가지 방법으로 정말 좋아요. 예를 들면 값은 주로 비싸고 많이 중부지방 의 부분품들이 아름다어요.
Hotellwarszawa
Fitnesswarszawa
WarsawWarsawbuildingWarsawpark

Pros and cons with outdoor gyms

As I see it, outdoor or park gyms should, generally speaking, be regarded as either a complement to a more or less complete indoor gym, or as the second option if one for some reason is not able to work out at at the regular gym. But it can seldom replace the full package so to speak, since outdoor gyms tend to lack proper free weights and machines, which both are crucial in order to optimize hypertrophy or strength gains.

Nevertheless, during spring and summer time one can do core and abs workouts in particular at a local outdoor gym, and if one travels and does not have any gym subscription it is definitely better than nothing to do some ad hoc training, mosty likely chins-ups, dips and various abs/core exercises.

Over the last ten years, I have tried several local outdoor gyms in Sweden and overseas in for instance California (Muscle Beach of course), Seoul and Hong Kong. Here in Stockholm where I live, there is a great outdoor gym in the vicinity, Eriksdals utegym.

Recently, I and a friend of mine visited this particular place. If one lives in or visits Stockholm during the warmer periods of the year, I would definitely recommend to pay a visit there. It may also be combined with to have a refreshing sea bath in Årstaviken.


Som jag ser det är utegym att betrakta antingen som komplement till ett vanligt, mer eller mindre komplett inomhusgym, eller som så att säga det andra alternativet. Däremot kan det sällan ersätta ett vanligt gym eftersom det saknas tillräckligt med fria vikter, maskiner etcetera, som är helt nödvändiga att ha tillgång till för att optimera hypertrofi eller styrka.

Hur som helst, man kan till exempel välja att träna mage/core i anslutning till ett utegym, eller ha det som plan B om man av något skäl inte har möjlighet att ta sig till det vanliga gymmet. Det är särskilt trevligt att göra under de varmare delarna av året (och omöjliggörs mer eller mindre under de kallare).

Jag har testat på ett flertal utegym under de senaste tio åren, både runtom i Sverige och andra ställen, till exempel i Kalifornien (Muscle Beach så klart!), Seoul och Hongkong. Det är nästan aldrig fel med lite chins, dips eller magträning och en del ställen ger även möjlighet till betydligt fler övningar än så.

Här i Stockholm är jag särskilt förtjust i Eriksdals utegym som ligger alldeles i närheten av min bostad. För att vara ett utegym är det riktigt bra och är också väldigt trevligt beläget. Nyligen var jag där och tränade med en vän. Kan verkligen rekommenderas om man har vägarna förbi. En fördel är också att det kan kombineras med ett svalkande havsbad i Årstaviken.


저는 가끔 공원체육관 에서 특히 배 운동을 해요. 예를 들면 여행갔을때는 캘리포니아, 서울 하고 홍콩 에서 여러 운동을 했지만 표준 헬스클럽들이 대체로 더 제일 좋아요. 헬스클럽들이 공원체육관 들이 보다 운동기계 있어서 헬스클럽 더 최선의 선택 이에요.

스톡홀름 에서 좋은 공원체육관 (Eriksdals utegym) 있어요. 작금 저 하고 친구 같이 그게서 갔어서 운동을 하고 그 근처는 Årstaviken 에서 시원한 수영하기 경험했어요. 스톡홀름이 있으면 그곳을 정말 추천하세요.

musclebeach
Muscle Beach in Venice Beach

1923641_92421051075_3762946_n
Outdoor gym at Namsan in Seoul (2009)

20150702_145557[1]
20150702_145634[1]20150702_145611[1]

5 diet principles for ecologically conscious fitness people

When it is a fact that the consumption of regular kinds of meat and close to all sorts of dairy products – whether from birds (poultry), cows, pigs, fish or some other category of animals – are continuously increasing in for example Brazil, China, certain countries and regions in Africa and Asia, it feels almost silly to try to influence the behaviors of other people on a micro level. Because even if for instance Swedes would drastically decrease their consumption of beef, pork, milk and cheese, it would only have a tiny effect on the world’s totality in this respect.

Still it is at least not wrong to make individual initatives and suggest concrete changes of diatary habits. Hence I have included five main tips with regard to a more ecologically sustainable and healthy diet. Like other posts with a tips-related angle – such as this one and this one – these are more or less interrelated and should thus be looked upon holistically.

 

1. Stop eating all kinds of red meat
Yet, is as simple as that. People do not really need red meat, especially pork. Overall this is also a good way to reduce the total calorie intake and thus beneficial for one’s own health.


 

2. Stop eating all dairy products besides quark
Dairy products, often produced by the breeding and exploitation of cattle, is something that one should eat selectively. This is not the same as to say that it is bad to eat milk, yogurt, cheese and other dairy products to a reasonable extent, but if one looks at both a human being’s individual health and a more ecologically sustainable way of living, to only eat quark is a way to gradually reduce the demand for cattle breeding and exploitation. In a long-term perspective, the best option would be to stop cattle breeding overall.

3. Support all kinds of initiatives of non-animal and synthetical essential amino acids
There are a lot interesting things going on within the fitness industry with companies such as Nocco and to some extent also Vemma, which offer drinks that include branched chain aminco acids and/or other kinds of essential nutrients.

Within various scienctific fields a plethora of different studies – that add to already existing research – may lead to the possibility to produce and consume wholly non-animal BCAA-bars and/or drinks which consist of a limited amount of calories (less than 100 per 100 grams) but still with a good taste. So regardless of who do take more initiatives in this respect, in the present or in the probably not too distant future, one should look out for relevant options and support the best alternatives that are available. These kinds of products may completely or at least largely replace animal products.

 

4. Absorb influences from the Okinawa diet
The Japanese prefecture Okinawa is known for being one of the ‘blue zones’ in the world where many of the worlds centenarians – i.e. those who have lived 100 years or more – reside.

Okinawans eat a lot of fresh vegetables, seaweeds and moderately of fish, octupus and other marine animals, and do generally have a calorie deficit. It appears that this dietery approach is largely beneficial for one’s health.

If one is into fitness, one can add a small or moderate amount of chicken, turkey, eggs, quark and branched chain aminco acids to one’s regular diet and thus create a synthesis of the Okinawian diet and a more conventional fitness diet.

5. Do only eat non-endangered fish species
One can use for example this list as a point of departure and reference. Thus do not consume Atlantic cod, seabass, tuna (bluefin), salmon (연어 in Korean), flounder, eel etcetera. Instead, pick other and often smaller fish species and keep yourself updated in this regard. Fish species that are okay to eat is for instance Alaska pollock, wild salmon, bluefish and tuna (yellowfin).

 


När det är ett faktum att konsumtionen av alla sorters vanligt förekommande kött och nästan alla slags mejeriprodukter – oavsett om de kommer från fåglar, kor, grisar, fiskar, får eller någon annan kategori inom djurriket – ökar i många länder och regioner i världen, känns det nästan löjligt att försöka påverka människor på mikronivå. För även om svenskar förändrade sina dietmönster i mycket stor utsträckning skulle det likväl endast ha en mycket liten inverkan på den totala konsumtionen i världen.

Dock är det aldrig fel att göra individuella förändringar för att äta mer ekologiskt hållbart, vilket också går hand i hand med den egna hälsan i mycket stor utsträckning. Följaktligen har jag listat fem stycken konkreta åtgärder ur ett fitness-/wellnessperspektiv. I likhet med tidigare artiklar som listar fem saker – som denna och denna – hänger dessa samman och utgör därmed en helhet.

 

1. Sluta ät alla sorters rött kött
Ja, svårare än så är det inte. Människor behöver inte äta rött kött över huvud taget, och detta kan också bli ett sätt att minska den totala kalorimängden. Och om det verkligen “inte går” att sluta äta helt så minska åtminstone konsumtionen väldigt mycket.

2. Sluta ät alla sorters mejeriprodukter förutom kvarg
Mejeriprodukter, som ofta produceras genom att föda upp och exploatera nötkreatur, är något som man bör äta selektivt av. Det är inte samma sak som att säga att det är direkt dåligt i sig att äta yoghurt, filmjölk, ost, ägg och keso, men om man ser till både ekologisk hållbarhet och individuellt välbefinnande är det lämpligt att försöka minska efterfrågan på alla produkter förutom just kvarg. På lång sikt kan förhoppningsvis uppfödningen och exploateringen av djur som sker i samband med storskalig mejeriproduktion upphöra men det är en lång väg dit, inte minst på global nivå.

3. Stöd produktion och konsumtion av alla sorters syntetiskt framställda aminosyror och liknande
Det pågår mycket intressant inom fitnessindustrin med företag som Nocco och i viss mån även Vemma, som erbjuder grenade aminosyror och/eller andra slags essentiella näringsämnen.

Inom olika vetenskapliga ämnesområden – som bygger vidare på redan befintlig forskning – kan nya studier leda till att det blir möjligt att producera och konsumera helt icke-animaliska BCAA-bars och/eller -drycker som innehåller färre än 100 kalorier per 100 gram men med god smak. Oavsett vem eller vilka som tar dessa initiativ till nästa nivå bör man hålla utkik efter och stödja de bästa befintliga alternativen. På länge sikt kan detta ersätta en väldigt stor andel av den animaliska kosten.

4. Absorbera inslag från Okinawadieten
Den japanska prefekturen Okinawa är känt för att vara en av väldens så kallade “blå zoner” där flest 100-åringar lever.

Okinawainvånare äter mycket färska grönsaker, rotfrukter och sjögräs, och måttligt av fisk och andra havslevande animaliska källor. Om man har en fitnesslivsstil kan man komplettera en sådan diet med en rimlig mängd kyckling, kalkon, ägg, kvarg och grenade aminosyror och på så sätt skapa en syntes mellan Okinawadieten och en mer konventionell fitnessdiet.

5. Konsumera endast fisk och andra havslevande arter som inte är utrotningshotade
Man kan till exempel använda denna lista som utgångspunkt och komplettera med andra förhållningssätt. Konsumera därför inte torsk (annat än i liten utsträckning), havsabborre, tonfisk (de arter som inte är utrotningshotade), lax, svärdfisk, haj, flundra, ål etcetera. Gulfenad tonfisk, alaska pollock, blåfisk och atlantisk och kalifornisk lax är några av de arter som dock kan ätas.